Ekspertiser

Beboerdemokrati

 

Den frivillighed, der sker i beboerdemokratiet, er noget helt særligt, fordi den handler om det sted, vi bor. Det vil sige, at uanset hvem man er, hvad man laver, og hvor meget man engagerer sig, er man en del af demokratiet, i kraft af at man bor, hvor man bor.

Beboerdemokrati handler om trivsel og tryghed i hverdagen. Det handler om os selv, vores børn og vores naboer. Derfor mener vi også, at det burde være et af de mest oplagte steder at engagere sig. Men … sådan står det ikke altid til.

I Ingerfair har vi mødt rigtig mange foreningsbestyrelser, som består af de samme mennesker, som har været der de sidste 15 år. Vi oplever alt for ofte, at arbejdet kører efter nogle helt faste rutiner, og at der ikke er plads til nye ideer. Og det er rigtig ærgerligt, for når en enlig mor tilbyder at arrangere juleaften i beboerlokalet for de beboere, som er hjemme juleaften, så må ideen ikke blive kvalt i procedurer og ”sådan her plejer vi at gøre”.

Beboerdemokrati kan virkelig meget, og det behøver ikke kun at handle om paraboler og affaldssortering. Det kan også handle om, hvordan vi nedbryder ensomhed, og hvordan naboskabet bliver stærkere.

 

Sådan arbejder vi med at understøtte beboerdemokrati

I Ingerfair kender vi vejen til mere medborgerskab og til en måde, hvorpå nogle af de mennesker, der ikke traditionelt engagerer sig, får lyst til at tage aktiv del i civilsamfundet.

Oftest handler det bare om, at det ikke må være svært at føre en god ide ud i livet. Det handler alt sammen om tankegang, og i Ingerfair bistår vi med at nå til denne igennem længere forløb eller blot et inspirerende endagsoplæg.

Vi arbejder med frivillighed i beboerdemokratiet på hovedorganisationsniveau og har også stor erfaring med at få vendt de faste rammer i de enkelte boligforeningsbestyrelser og få indfriet potentialet i beboerdemokratiet på lokalt plan.

Vil du have mere inspiration om beboerdemokrati og frivillighed?

Nyeste artikler fra NGO Life

Artikler om beboerdemokrati og frivillighed

Eksempler

Her kan du se andre eksempler på, hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med beboerdemokrati.

Ledelse af frivillige i et beboerdemokrati 

Som led i et længere forløb med boligforeningen 3B har vi faciliteret et kursusforløb for beboerdemokraterne i SURF Valby, som er navnet på den boligsociale helhedsplan i Valby. Forløbet havde fokus på, hvordan man leder frivillige bedre og derved arbejder ’sammen om det gode naboskab’, som er formålet bag SURF Valby.

Deltagerne på kurset blev styrket i at arbejde praktisk og analytisk med deres egen ledelse og fik redskaber til at engagere og involvere frivillige i deres boligafdeling.

Det unikke ved dette kursus var, at det ikke var valgte beboerdemokrater, som var på kursus. Det var derimod de borgere, som havde vist et ekstra engagement i boligforeningen. For mange af deltagerne var det en stor anerkendelse af deres engagement at blive inviteret med på kursus, da denne gruppe af beboerdemokrater ofte bliver overset.

Fornyelse af frivillighed i beboerdemokratiet

Som led i AKB‘s årsfokus på beboerdemokrati faciliterede vores chefkonsulent, Julia B. Hunt, en kickoff-dag med fokus på, hvordan man fornyr beboerdemokratiet. Her blev der diskuteret konflikthåndtering, hvordan man aktiverer den nye type frivillig, og hvordan man får skabt nye aktiviteter i de tilstøvede beboerlokaler.

Derudover fik to lokalbestyrelser under AKB også mulighed for at få et individuelt forløb med Julia, hvor de kunne sætte fokus på lige præcis det, de havde behov for.

Workshop for frivillige beboerdemokrater

På en workshop på bare tre timer kan man nå omkring flere vigtige emner og få pustet lidt ny luft ind i organisationen. Efter at Projekt Højvang i Skanderborg havde faciliteret en læsegruppe, hvor de havde læst vores bog ’Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan’, havde de behov for at høre noget mere om, hvordan frivilligkoordinering fungerer på det boligsociale område. Her kom vi omkring, hvordan man bliver skarpere på, hvilke forskellige måder man kan engagere og involvere beboer på i forbindelse med arbejdet med organisering, rekruttering og kommunikation. Deltagernes egne erfaringer var omdrejningspunktet, så workshoppen blev så praksisnær og involverende som muligt.

Vi har også faciliteret lignende arrangementer for Viborg, Kolding og Helsingør Kommune.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med beboerdemokrati.