Ekspertiser

Beboerdemokrati

 

Den frivillighed, der sker i beboerdemokratiet, er noget helt særligt, fordi den handler om det sted, vi bor. Det vil sige, at uanset hvem man er, hvad man laver, og hvor meget man engagerer sig, er man en del af demokratiet, i kraft af at man bor, hvor man bor.

Beboerdemokrati handler om trivsel og tryghed i hverdagen. Det handler om os selv, vores børn og vores naboer. Derfor mener vi også, at det burde være et af de mest oplagte steder at engagere sig. Men … sådan står det ikke altid til.

I Ingerfair har vi mødt rigtig mange foreningsbestyrelser, som består af de samme mennesker, som har været der de sidste 15 år. Vi oplever alt for ofte, at arbejdet kører efter nogle helt faste rutiner, og at der ikke er plads til nye ideer. Og det er rigtig ærgerligt, for når en enlig mor tilbyder at arrangere juleaften i beboerlokalet for de beboere, som er hjemme juleaften, så må ideen ikke blive kvalt i procedurer og ”sådan her plejer vi at gøre”.

Beboerdemokrati kan virkelig meget, og det behøver ikke kun at handle om paraboler og affaldssortering. Det kan også handle om, hvordan vi nedbryder ensomhed, og hvordan naboskabet bliver stærkere.

 

Sådan arbejder vi med at understøtte beboerdemokrati

I Ingerfair kender vi vejen til mere medborgerskab og til en måde, hvorpå nogle af de mennesker, der ikke traditionelt engagerer sig, får lyst til at tage aktiv del i civilsamfundet.

Oftest handler det bare om, at det ikke må være svært at føre en god ide ud i livet. Det handler alt sammen om tankegang, og i Ingerfair bistår vi med at nå til denne igennem længere forløb eller blot et inspirerende endagsoplæg.

Vi arbejder med frivillighed i beboerdemokratiet på hovedorganisationsniveau og har også stor erfaring med at få vendt de faste rammer i de enkelte boligforeningsbestyrelser og få indfriet potentialet i beboerdemokratiet på lokalt plan.