Arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Det er noget særligt at arbejde i en organisation, hvor frivillig spiller en stor rolle.

Vi ved, det kan opleves meget meningsfuldt at ‘kæmpe’ for at større  sag. Derfor er det også vigtigt, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen understøtter medarbejdere med et stort engagement.

Vi har undersøgt arbejdsmiljøet i frivillige organisationer, og vi kan se at særlig tydelighed i opgaver og tidspres kan skabe et usundt arbejdsmiljø med dårlig trivsel og sygemeldinger.

Når vi understøtter jer i at skabe et sundt arbejdsmiljø, arbejder vi med at finde årsagerne til dårlig trivsel eller sygemeldinger. De kan eksempelvis findes i måden, arbejdet er organiseret på, ledelseskulturen, samarbejdet mellem frivillige og ansatte eller i manglende forventningsafstemninger og fælles aftaler på arbejdspladsen.

Vi gennemfører også metodeudvikling inden for arbejdsmiljø i frivillige organisationer. Du kan bl.a. læse mere her (LINK TIL RIGTIGT ARBEJDE) (kommer snart).

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores cases vedrørende arbejdsmiljø i frivillige organisationer

En fælles retning

– et længerevarende arbejdsmiljøforløb i en ungdomsorganisation, hvor det er unge frivillige, der står i spidsen for organisationen.

Samarbejde og retning – i en frivilligafdeling i en større organisation

Et lederskifte giver anledning til, at en afdeling i en større organisation skal til at arbejde med frivilligheden på en anden måde, end de tidligere har været vant til.

Tag et opgør med ’ja-kulturen’ og skab gode rammer for medarbejdernes arbejde med frivillige

– et arbejdsmiljø-forløb med en mindre frivillig organisation indenfor kultur- og socialområdet, som var ramt af mange tilfælde af stress sygemeldinger.