Arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Det er noget særligt at arbejde i en organisation, hvor frivillige spiller en stor rolle.
Vi er autoriseret inden for rådgivning om psykosocialt arbejdsmiljø.

Vi ved, det kan opleves meget meningsfuldt at ‘kæmpe’ for at større  sag. Derfor er det også vigtigt, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen understøtter medarbejdere med et stort engagement.

Vi har undersøgt arbejdsmiljøet i frivillige organisationer, og vi kan se at særlig tydelighed i opgaver og tidspres kan skabe et usundt arbejdsmiljø med dårlig trivsel og sygemeldinger.

Når vi understøtter jer i at skabe et sundt arbejdsmiljø, arbejder vi med at finde årsagerne til dårlig trivsel eller sygemeldinger. De kan eksempelvis findes i måden, arbejdet er organiseret på, ledelseskulturen, samarbejdet mellem frivillige og ansatte eller i manglende forventningsafstemninger og fælles aftaler på arbejdspladsen.

Vi gennemfører også metodeudvikling inden for arbejdsmiljø i frivillige organisationer. Bl.a. udarbejder vi frem til udgangen af 2024, sammen med fem organisationer og med støtte fra Velliv Foreningen, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer. Læs mere om projektet

Vi afholder tre webinarer med emner indenfor rolleklarhed og tidspres i NGO’er.

Læs mere om webinarerne og tilmeld dig


Vi er autoriseret rådgiver inden for psykosocialt arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet.

 

Vi løser dog ikke påbudssager omkring vanskelige og komplekse problemstillinger omhandlende mobning og seksuel chikane.

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med at skabe et bedre arbejdsmiljø for dine ansatte og/eller frivillige?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter, så drøfter vi sammen, hvilken mulighed der er bedst for dig og din organisation.

Fælles for vores arbejdsmiljø-undersøgelser er

– at de tager udgangspunkt i en kortlægning af organisationen gennem interviews med medarbejdere og ledere. Derudover benytter vi ofte vores AM-undersøgelse, for at få yderligere indblik.

Formålet med undersøgelserne er at finde frem til hvor de, forskellige i deres arbejde, bliver udfordret.

Se vores cases vedrørende arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Mindre tidspres blandt medarbejdere i en mellemstor kulturforening

Forløbet handler om at afhjælpe et stort tidspres blandt medarbejdere. Der er tilfælde af stresssygemeldinger. Gennem interview med konstitueret ledere, mellemledere og medarbejdere samt gennemførelse af APV afdækkes væsentlige risikofaktorer, der kan skabe tidspres.

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, sammen med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

En fælles retning

– et længerevarende arbejdsmiljøforløb i en ungdomsorganisation, hvor det er unge frivillige, der står i spidsen for organisationen.

Samarbejde og retning – i en frivilligafdeling i en større organisation

Et lederskifte giver anledning til, at en afdeling i en større organisation skal til at arbejde med frivilligheden på en anden måde, end de tidligere har været vant til.

Tag et opgør med ’ja-kulturen’ og skab gode rammer for medarbejdernes arbejde med frivillige

– et arbejdsmiljø-forløb med en mindre frivillig organisation indenfor kultur- og socialområdet, som var ramt af mange tilfælde af stress sygemeldinger.