Ingerfairs frivilligkoordinatoruddannelse

Bliv organisationens ekspert på at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer

 • Få redskabskassen til at udvikle et bæredygtigt frivilligmiljø, og skab en rød tråd i dit arbejde med organisering, rekruttering og ledelse af frivillige.
 • Bliv klædt på til at styrke frivilliges trivsel og motivation, så du udvikler et sundt og attraktivt frivilligmiljø
 • Få styr på organisationsudvikling, og lær, hvordan du håndterer forandringsprocesser, så du kan tage skridtet mod at blive organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige.
 • Bliv undervist og få sparring af Ingerfairs konsulenter, så du får den seneste viden på frivillighedsområdet.
 • Bliv certificeret frivilligkoordinator hos Ingerfair

Bliv klædt på til at kunne hjælpe med at udvikle frivilligheden i din organisation

Som frivilligkoordinator har du en vigtig opgave i at skabe sammenhæng mellem organisationens målsætninger og de frivilliges engagement og bidrag. Men nogle gange kan du opleve at stå ’lidt alene’ i krydspresset mellem kolleger og ledelsens krav og forventninger til frivilligheden på den ene side og de frivilliges ideer og behov på den anden side.

På Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse får du en bred palet af praksisnære redskaber til organisering, rekruttering og ledelse af frivillige. Samtidig bliver du klædt på til at træde ind i rollen som organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige. På den måde kan du bistå dine kolleger og ledelse i at træffe sunde beslutninger om udviklingen af frivilligheden i organisationen.

 

Få de bedste praksisnære redskaber så du træffer sunde beslutninger

Med ansvaret for involveringen af frivillige har du til opgave at sikre en rød tråd fra organiseringen af frivillige til den måde, de rekrutteres, organiseres og ledes på. Derfor får du på uddannelsen en praksistestet redskabskasse med gode modeller og tilgange til at organisere de frivillige effektivt samt planlægge rekrutteringsindsatser, der virker. 

Du præsenteres også for, hvordan organisationsudvikling foregår i forskellige typer af frivilligmiljøer, og så får du indblik i viden om frivilliges trivsel, betydningen af psykologisk tryghed og frivilliggruppers dynamik. På den måde sikrer du, at din organisation her et sundt frivilligmiljø, hvor frivillige trives og er motiveret.

 

Tag skridtet fra at være en dygtig frivilligkoordinator til at være organisationens ekspert på frivillighed

Rollen som ekspert på frivillighedsområdet i ens organisation indebærer, at du er i stand til at anvende din faglighed til at argumentere for og imod anvendelse af forskellige tilgange og redskaber i jeres arbejde med frivillige. 

På Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse arbejder du med en arbejdsrelateret problemstilling i din organisation. Sammen med de andre deltagere på uddannelsen skal du sætte de tillærte redskaber, tilgange og metoder samt dine erfaringer i spil. Denne læringsopgave styrker dig i din funktion som frivilligkoordinator, når du skal operere i krydspresset mellem kolleger og ledelsens krav og forventninger til frivilligheden. 

På den måde har uddannelsen fokus på at koble de praktiske redskaber til arbejdet med frivillige samt den strategiske og systematiske tænkning bag udvikling af bæredygtige frivilligmiljøer med en redskabskasse til at analysere, planlægge og lede forandringsprocesser.

 

Bliv certificeret frivilligkoordinator

Du kan blive certificeret frivilligkoordinator hos Ingerfair. Det gør du ved at arbejde med en læringsopgave for din egen praksis undervejs på uddannelsen. Efter modul 1 afleverer du et 2-siders skriftlig oplæg for et udviklingsarbejde i din organisation, du arbejder med på modul 2 og på dag 8 præsenterer du dine refleksioner, læring og resultatet/de foreløbige resultater af dit udviklingsarbejde. 

Du kan også vælge at tage uddannelsen uden at blive certificeret, og selvom du vælger det, er dag 8 forsat en undervisningsdag, hvor alle studerende giver feedback og stiller spørgsmål i certificeringsprocessen.

Det siger deltagerne om Frivilligkoordinatoruddannelsen

PRAKTISKE INFORMATIONER

MODUL 1:

Alle dage kl 9.30-15.30. Morgenmad fra kl 9.00

 • Dag 1: 24. september ´24
 • Dag 2: 25. september ´24
 • Dag 3: 29. oktober ´23
 • Dag 4: 26. november ´24
 • Dag 5: 27. november ´24

Modul 2: 

 • Dag 6: 4. februar ´25, internat, Musholm kl. 9.30-17.00 (forvent også aftenundervisning)
 • Dag 7: 5. februar ´25 internat, Musholm kl. 9.00-15.30
 • Dag 8: 4. marts ´25 fra 9.30-15.30

Sted:
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V
MUSHOLM: Musholmvej 100, 4220 Korsør

PRIS:
Pris for Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse; 22.795 kr. ekskl. moms.

PRISEN INKLUDERER:

Prisen indkluderer IKKE overnatning i forbindelse med internat på Musholm. Dog har vi en rabatordning med stedet.

 

TILMELDING

Tilmeld dig på tilmeldingsknappen eller skriv til stine@ingerfair.dk.

Når du tilmelder dig, skal du oplyse følgende: Navn, organisation og dine kontaktoplysninger, samt hvem vi skal sende faktura til (evt. EAN-nr og referencetekst, hvis din organisation har et sådan).

BETALING

Efter du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail, hvor du får at vide, om du er optaget. Inden for 10 arbejdsdage modtager du en faktura. Det er først, når fakturaen er betalt, at du er endeligt tilmeldt. 

Betaler du ikke din faktura rettidigt, forbeholder vi os retten til at tilbyde din plads til en anden. Afmelder du dig senere end 30 dage inden kursusstart, refunderes 50% af kursusprisen. Afmelder du dig 14 dage inden, eller endnu tættere på, afholdelse, refunderes kursusbetalingen ikke.