Oplæg og foredrag der sætter tanker i gang

Få et inspirerende indspark til jeres teamdag, konference eller repræsentantskabsmøde som sætter nye tanker i gang.

I Ingerfair er vores konsulenter hjemmevante foran store såvel som små publikum. Inden vi holder et foredrag, bruger vi tid sammen med jer, så foredraget bliver tilpasse til jer og jeres behov.

Vores foredrag er underbygget af vores egne undersøgelser, metodeafprøvninger og forskningen på området.

 

 

Herunder finder du vores mest populære foredrag:

Book et oplæg eller foredrag

Skal vi komme ud i din organisation og holde et af af nedestående oplæg eller foredrag? Send os en mail, så kontakter vi dig efterfølgende vedr. tid og sted for afholdelse.

Er du usikker på, hvilket oplæg eller foredrag du skal vælge?

Får du, dine kollegaer eller medarbejdere mon mest ud af at købe et af vores faste oplæg eller foredrag? Eller skal I måske hellere have skræddersyet et oplæg målrettet jeres behov?

Book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter, så I sammen kan drøfte, hvilken mulighed der er bedst for dig og din organisation. Send os en mail, så kontakter vi dig efterfølgende.

Vores mest populære foredrag

De nye tendenser i frivilligheden

Skal organisationer fortsat engagere frivillige, er det vigtigt både at se på tendenserne i samfundet og hvordan, de fem generationer i frivilligheden engagerer sig forskelligt.

I dette foredrag kommer vi omkring vigtige tendenser i måden, hvordan frivilligheden udvikler sig i Danmark, og hvordan den demografiske udvikling påvirker mulighederne for at engagere flere. I oplægget trækker vi på forskellige frivilligundersøgelser og vores metodeudviklingsprojekter, hvor vi generelt har meget data omkring den store generationsudfordring, og vi ser på, hvordan de frivillige skal ledes og rekrutteres samt skærper opmærksomheden på, hvilke muligheder generationerne giver.

Velegnet til en teamdag

Et sundt arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Der er særligt tre faktorer, en frivillig organisation kan være opmærksom på, som påvirker trivslen på arbejdspladsen. Tidspres, rolleuklarhed og en ’whataboutism’ kultur.

I frivillige organisationer er der altid mere, man kan gøre for den vigtige sag eller den målgruppe, man arbejder for. Derfor er det også vigtigt at tale om, hvordan man passer på sig selv og hinanden – og ofte handler det om at få lavet klare aftaler med hinanden om, hvordan ting skal foregå i organisationen.

Dette oplæg giver jeres arbejdsplads en gennemgang af, hvad der kendetegner et sundt psykosocialt arbejdsmiljø, og hvordan man kan arbejde med at skabe en systematik i arbejdet med at skabe det – også i en mindre frivillig organisation.

Gennem oplægget trækker vi på vores nationale kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø i frivillige organisationer samt vores viden fra forløb med organisationer, som har fundet løsninger på tidspres og rolleuklarhed og taget et opgør med ’whataboutism’ kulturen.

Samfundets udvikling og nye typer frivillige

Når samfundet ændrer sig, ændrer frivillighed sig også. Forholder vi os til de krav, nye typer frivillige stiller, eller er det nærmere holdningen, at det er ‘de unges’ værdisæt, den er gal med?

Med dette oplæg bliver du introduceret til 6 forskellige typer frivillige, så du bliver opmærksom på, hvad det kræver af dig og din forening at involvere, motivere og lede de nye typer frivillige.

Oplægget sætter fokus på den seneste viden om frivillighed og sætter spørgsmålstegn ved, om den måde, vi organiserer frivilligheden på, er tilpasset de mange forskellige måder, vi i dag vil involvere os på.

Rekruttering og motivation af frivillige

I dette oplæg ønsker vi at kigge på, hvordan man får den bedste og mest målrettet rekruttering – vi spørger derfor til, hvorfor, hvad, hvem og hvordan for at få udfyldt den frivilligprofil, lige netop I mangler.

Efterfølgende kigger vi på forskellige tilgange og metoder til at motivere frivillige. Det er vigtigt at skærpe opmærksomheden mod rekruttering og motivation af nye frivillige, da det i en organisation, der involverer frivillige, er en proces, der aldrig stopper.

Etablering af frivillige fællesskaber

I dette oplæg kommer vi ind på, hvordan vi bedst får etableret frivillige i bæredygtige fællesskaber. Vi ser på typer af frivillige, deres motivation og dvæler især ved de forskelligheder, der er at finde i frivillige fællesskaber. Her studser vi over: Hvem er det, der er frivillige, hvorfor er de frivillige, og hvad siger DU om jeres organisation til de forskellige potentielle frivillige. Vi er frivillige af mange årsager, og vi vælger at bruge tid og indsats forskelligt. Det hele handler ikke om DIG – de andre er der måske af andre grunde, end du selv er.

Vi håber, at oplægget kan være en inspiration til at se med nye briller på jeres frivillige fællesskab eller måske endda starte nye frivillige fællesskaber op.

Hvad er ledelse af frivillige?

I dette oplæg kigger vi på, hvad ledelse er, og hvad det ikke er. I kan her lære de grundlæggende teorier bag en god frivilligledelse, og samtidig afprøve jeres ledelsesstil i en casebaseret opgave med de andre deltagere (Testen skal være taget inden oplægget).

Vi ser også på, hvordan redskaberne til ledelse af frivillige spiller sammen, når I arbejder med selvkørende teams, roller og gruppedynamik.