E-bøger til fri download

Sådan bruger du kultur- og kommunikationsanalyser til at skabe et bæredygtigt friviligmiljø

Et bæredygtigt frivilligmiljø kommer ikke af sig selv! Du skal sikre, at din organisation altid følger med tiden. Derfor er det afgørende, at du udvikler din organisations kultur og kommunikation. På den måde skaber du de bedste forudsætninger for, at dine frivillige kan løse deres opgaver og dermed bidrage til organisationens mål.

Med denne håndbog får du værktøjer til at analysere din organisations kultur og kommunikation. Derudover får du redskaber til at planlægge og gennemføre en forandringsproces.

Klik og hent e-bogen

Sådan skriver du frivilligstrategier og frivilligpolitikker der virker.

Bogen er en praktisk håndbog til lokale frivillige foreninger og kommunale institutioner, der vil skrive frivilligstrategier og frivilligpolitikker, som redskaber til at skabe bæredygtige frivilligmiljøer.

Klik og hent e-bogen

Samskabelse eller samarbejdeSAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder.

Samskabelse er et begreb, der dækker over den type samarbejde, som særlig kommuner og frivillige organisationer forsøger at etablere sammen. Samskabelse er en måde at samarbejde på, som kræver fælles vilje til at finde nye løsninger på kendte problemstillinger.

Klik og hent e-bogen.

Metodehåndbog til organisering af nye frivillige på lokalt og lands-plan

I 2018 gik vi, som konsulent, sammen med UlykkesPatientForeningen i gang med at undersøge, hvordan UlykkesPatientForeningen kunne hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillig i foreningen, hvilket det er kommet denne metodehåndbog ud af.

Hent metodehåndbogen og bliv inspireret til hvordan du og din organisation kan organisere nye frivillige på lokalt og lands-plan.

Klik og hent metodehåndbogen

 

 

Frivillige i naturen

Denne e-bog giver redskaber og værktøjer, der kan hjælpe stat og kommuner med at etablere gode samarbejdsrelationer med frivillige i naturen. Frivillighed på naturområdet er nemlig kendetegnet ved nogle helt særlige forhold, som e-bogen uddyber, så du får bedre forudsætninger for at arbejde med målgruppen.

Bogen er målrettet dig, der sidder på kommunale og statslige forvaltningsområder, der har et naturligt interessesammenfald med den potentielle frivillige i naturen.

Håndbogen bygger blandt andet på en kursusrække for medarbejdere i kommuner og naturparker, samt erfaringer fra projekter i naturområder, hvor brugerne er involverede og driver udviklingen. Den er skrevet på baggrund af interviews med praktikere, og dens anbefalinger tager derfor udgangspunkt i den måde, hverdagen udspiller sig for dem, der arbejder med frivillighed på naturområdet.

Hvis du ønsker en fysisk udgave af bogen, så send en mail til stine@ingerfair.dk. Bogen er gratis, du betaler kun for forsendelsen.

Vigør - fortællinger fra den grønne frontlinieVIGØR – Fortællinger fra den grønne frontlinje

Dan grønne fællesskaber der kan og vil arbejde for en grønnere fremtid. Det er kernen i denne bog. Bogen handler om mennesker der går sammen om at gøre noget for at skabe en grønnere morgendag – sammen med andre der har samme drøm. De gør det på mangfoldige måder: Nogen bor og udfolder deres liv sammen, nogen mødes 1-2 gange om ugen mens andre har deres primære virke i det digitale univers. Fælles for dem er det at de gør – ViGør – og håber at inspirere andre til det samme!

Hent e-bog

Køb en fysisk udgave af bogen