Metodeudviklingsprojekter

Vi er engageret i forskellige metodeudviklingsprojekter, som typisk er støttet af en eller flere fonde.

Vores arbejde handler om at projektforberede, eksempelvis gennem forundersøgelser, hjælpe med at formulere selve metodeudviklingen og de mulige resultater, så projektet er godt beskrevet til en fondsansøgning (hvis det er nødvendigt).

Under selve projektet er vi med som rådgiver. Det kan eksempelvis være sparring til projektets leder, hjælp til afvikling og metodeafprøvning samt resultatopsamling og afrapportering.

Vi arbejder løbende med at spotte gode projekter, hvor en metode til at arbejde med frivillighed, er særligt spændende at skalere op eller undersøge mere systematisk. Når vi spotter et særlig godt projekt, tilbyder vi at lave et pro bono forprojekt.

Har du et særlig godt projekt, som du vil fortælle om, så skriv til Frederik C Boll og fortæl mere.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om vores metodeudviklingsprojekter, eller om hvordan vi evt. kan hjælpe din organisation i gang med et godt projekt, så tøv ikke med at kontakte os.

Samarbejde med Blå Kors

I metodeudviklingsprojektet samarbejder vi med Blå Kors. Her skal vi blive klogere på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Læs mere her.

Samarbejde med Grønlandske Børn

Som sparringspartner til Grønlandske Børn hjælper vi til at udvikle selvkørende frivilliggrupper i arbejdet med for socialt udsatte familier.

Læs mere her.

Samarbejde med Høreforeningen

Sammen med Høreforeningen udvikler vi engagementsmodeller for unge og erhvervsaktive hørehæmmede.

Læs mere her.

Samarbejde med Odense kommune og Lev Odense

I udviklingsprojektet ”Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap” afdækker vi sammen med Odense kommune og Lev Odense, hvor der er behov for at etablere match mellem frivillige og mennesker med handicap, så flere mennesker med handicap får mulighed for at dyrke en interesse sammen med en frivillig og blive en del af det omgivende samfund.

Læs mere her.

Samarbejde med Outsideren

I metodeudviklingsprojektet Getting On, samarbejde vi med Outsideren og Team Mod på Livet om at udvikle en metode til at hjælpe psykisk sårbare ind i fællesskaber.

Læs mere her.

Samarbejde med UlykkesPatientForeningen

Sammen med UlykkePatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillig i foreningen.

Læs mere her.

Samarbejde med Vedvarende Energi

I projektet Grønne borgergrupper 60+, et VedvarendeEnergis projekt, der med støtte fra Velux Fonden, har hjulpet med at opstarte grønne borgergrupper med fokus på klima og bæredygtige lokalsamfund er vi sparringspartner og ekstern evaluator.

Læs mere her.