Metodeudviklingsprojekter

Vi er engageret i forskellige metodeudviklingsprojekter, som typisk er støttet af en eller flere fonde.

Vores arbejde handler om at projektforberede, eksempelvis gennem forundersøgelser, hjælpe med at formulere selve metodeudviklingen og de mulige resultater, så projektet er godt beskrevet til en fondsansøgning (hvis det er nødvendigt).

Under selve projektet er vi med som rådgiver. Det kan eksempelvis være sparring til projektets leder, hjælp til afvikling og metodeafprøvning samt resultatopsamling og afrapportering.

Du kan her læse mere om de projekter, vi for tiden er engageret i her på siden.

Vi arbejder løbende med at spotte gode projekter, hvor en metode til at arbejde med frivillighed, er særligt spændende at skalere op eller undersøge mere systematisk. Når vi spotter et særlig godt projekt, tilbyder vi at lave et pro bono forprojekt.

Har du et særlig godt projekt, som du vil fortælle om så skriv til Frederik C Boll og fortæl mere.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om vores metodeudviklingsprojekter, eller om hvordan vi evt. kan hjælpe din organisation i gang med et godt projekt, så tøv ikke med at kontakte os.

Samarbejde med Outsideren

I metodeudviklingsprojektet Getting On, samarbejde vi med Outsideren og Team Mod på Livet om at udvikle en metode til at hjælpe psykisk sårbare ind i fællesskaber.

Læs mere her.

Samarbejde med Grønlandske Børn

Som sparringspartner til Grønlandske Børn hjælper vi til at udvikle selvkørende frivilliggrupper i arbejdet med for socialt udsatte familier.

Mere information kommer snart.

Samarbejde med Høreforeningen

Sammen med Høreforeningen udvikler vi engagementsmodeller for unge og erhvervsaktive hørehæmmede.

Mere information kommer snart.