Rapporter og metodekataloger

Frivilligundersøgelsen 2022

En kortlægning af frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel

I Frivilligundersøgelsen 2022 indgår besvarelser fra 2.340 frivillige fra 27 forskellige organisationer.
Vi har i denne frivilligundersøgelse et særligt fokus på, hvad der er vigtigt for frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige i deres organisation.

Sammenholdt med Frivilligundersøgelsen 2021 udbygger vi analysen af ambassadørskab med nye fokuspunkter, for at få et endnu bedre afsæt til at forstå, hvad der er vigtigt for frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige. Derudover stiller undersøgelsen også skarpt på forskelle og ligheder ved de fem generationer i frivilligheden: Generation Mellemkrig, Generation Babyboomer, Generation X, Generation Y og Generation Z.

Klik og hent rapporten

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Vi er interesseret i de dynamikker, der finder sted, når frivillige og ansatte arbejder sammen, og hvilke faktorer der kan være med til at styrke det gode samarbejde mellem ansatte og frivillige endnu mere.

På baggrund af det lavede vi i efteråret 2021 en undersøgelse af, hvordan det gode samarbejde skabes mellem frivillige og ansatte.

Klik og hent rapporten 

Inspirationskatalog til Hvordan du kan skabe systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø

Bliv mere sikker på, at du gør det rigtige i arbejdet med det sunde psykosociale arbejdsmiljø i din organisation.
Læs kataloget og bliv inspireret til at selv at skabe systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø.

 

Klik og hent Inspirationskataloget

 

 

En kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø i frivillige organisationer på tværs af sektorer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen. Derfor er det vigtigt at have fokus på det sunde psykosociale arbejdsmiljø.

 

Klik og hent rapporten

 

 


Frivilligundersøgelsen 2020

En kortlægning som Frivilligundersøgelsen 2020 drejer sig om at få indblik i, hvordan det står til med de frivilliges trivsel og motivation. Til at undersøge jeres frivillige trivsel og motivation kan I f.eks. vælge at bruge spørgeskemaer eller dialogmetoder. Det er vigtigt, at I vælger en metoder, der passer jeres organisation og frivilligmiljø, så det kan giver jer indsigt i, hvor der er udfordringer og hvor der er muligheder for at gøre det endnu bedre end i allerede gør.

 

Klik og hent rapporten

 

 

Unge og klimafrivillige

Ny undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Undersøgelsen bidrager med viden om deltagelse og frivillighed i klimabevægelserne i Danmark. Klimabevægelsen har haft stor succes med at engagere og mobilisere en stor gruppe mennesker, hvor særligt mange unge er engageret i den grønne dagsorden.

Det er vores forhåbning, at indsigter i den måde, klimabevægelser kommunikerer på, kan skabe værdi for foreninger og organisationer, der ønsker at tiltrække frivillige i grønne og klimarettede aktiviteter.

Klik og hent rapporten