Rapporter og metodekataloger

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Vi er interesseret i de dynamikker, der finder sted, når frivillige og ansatte arbejder sammen, og hvilke faktorer der kan være med til at styrke det gode samarbejde mellem ansatte og frivillige endnu mere.

På baggrund af det lavede vi i efteråret 2021 en undersøgelse af, hvordan det gode samarbejde skabes mellem frivillige og ansatte.

Klik og hent rapporten 

Inspirationskatalog til Hvordan du kan skabe systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø

Bliv mere sikker på, at du gør det rigtige i arbejdet med det sunde psykosociale arbejdsmiljø i din organisation.
Læs kataloget og bliv inspireret til at selv at skabe systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø.

 

Klik og hent Inspirationskataloget

 

 

En kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø i frivillige organisationer på tværs af sektorer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen. Derfor er det vigtigt at have fokus på det sunde psykosociale arbejdsmiljø.

 

Klik og hent rapporten

 

 


En kortlægning af frivilliges motivation og trivsel er et rigtig godt redskab til at styrke jeres frivilligmiljø og derigennem også jeres arbejde med sagen og formålet.

En kortlægning drejer sig om at få indblik i, hvordan det står til med de frivilliges trivsel og motivation. Til at undersøge jeres frivillige trivsel og motivation kan I f.eks. vælge at bruge spørgeskemaer eller dialogmetoder. Det er vigtigt, at I vælger en metoder, der passer jeres organisation og frivilligmiljø, så det kan giver jer indsigt i, hvor der er udfordringer og hvor der er muligheder for at gøre det endnu bedre end i allerede gør.

 

Klik og hent rapporten

 

 

Unge og klimafrivillige

Ny undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Undersøgelsen bidrager med viden om deltagelse og frivillighed i klimabevægelserne i Danmark. Klimabevægelsen har haft stor succes med at engagere og mobilisere en stor gruppe mennesker, hvor særligt mange unge er engageret i den grønne dagsorden.

Det er vores forhåbning, at indsigter i den måde, klimabevægelser kommunikerer på, kan skabe værdi for foreninger og organisationer, der ønsker at tiltrække frivillige i grønne og klimarettede aktiviteter.

Klik og hent rapporten

Frivilligkoordinatorer føler sig ofte ensomme i deres arbejde

Mere end halvdelen føler sig ofte ensomme i arbejdet som frivilligkoordinator, viser en undersøgelse af Frivilligkoordinatorens hverdag, som Ingerfair foretog i efteråret 2018.

At så mange oplever ensomhed i arbejdet, er noget vi i Ingerfair mener, ikke kan eller skal ignoreres. Ensomhed på arbejdspladsen opleves ofte som et stort tabu, og det kan derfor være svært at snakke med kollegaer i frygt for at blotte sig eller blive opfattet som svag.

Klik og hent rapporten