Ingerfair - det er os, der kan det med de frivillige

Hvem vi er, og hvad vi vil!

Ingerfair blev etableret i 2010 og gennem de sidste 12 år, har vi været med til at sætte den fagprofessionelle, systematiske og strategiske tilgang til involvering af frivillige på dagsordenen.

Vores primære målgruppe er de mennesker eller grupper, der har et koordinerings-og/eller et ledelsesansvar i organisationer, der involverer frivillige.

Via undervisning, metodeudvikling og dybdegående undersøgelser skaber vi rammer, som gør en varig kapacitetsændring mulig i organisationer, der involverer frivillige, således at deres arbejde med frivillige understøtter det, organisationen er sat i verden for at lykkes med.

Vores ydelser falder inden for disse områder:
Vi kompetenceudvikler ansatte og frivillige og er rådgivere på små og store projekter og strategiforløb for en bred vifte af sektorer.
Vi evaluerer og undersøger frivilligindsatser, metodeudvikling og trivsel i frivillig-organisationer.
Vi udgiver fagbøger og læringsmaterialer.

Ingerfair er en virksomhed, der er uafhængig af offentlige tilskud eller faste donationer fra fonde.

Bliv medlem af Netværket for Frivillig-fagnørder

– og kom med i et fællesskab med andre, der arbejder professionelt indenfor frivillighed. Ud over faglig sparring og inspiration får du 2 timers sparring, fri adgang på Årsgildet og på To go-seminarer, faglige artikler og rabat på køb af bøger.

Læs mere

Vil du vide mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivillige?

Ingerfairs konsulenter kommer gerne forbi for at fortælle lidt mere om, hvad vi kan gøre for netop jer. Vores kompetencer spænder vidt, og vores overordnede mål handler om at skabe et stærkt civilsamfund gennem udvikling af kompetencer, stærke organisationer, ny viden og faglige netværk. Send os en mail, så kontakter vi dig for at aftale nærmere.

Kontakt en konsulent eller medarbejder i Ingerfair

Frederik C. Boll – adm. direktør

Frederik er stifter og daglig leder af Ingerfair og Forlaget Ingerfair. Frederik varetager ofte ledelsen af organisationsudvikling og undervisningen på større uddannelsesforløb samt holder oplæg for ledergrupper. Frederik er den mest udgivne forfatter på området frivilligfaglighed både i Danmark og internationalt.

 

Inge Vahlgren, konsulent

Inge har mange års erfaring med arbejdet med organisationsudvikling og frivillighed bl.a. på Ungdomsøen og på Roskilde Festival. Med den baggrund har Inge en praksisnær tilgang til at rekruttere, motivere og lede frivillige – både det helt nære arbejde med at skabe velfungerende frivilliggrupper og med den strategiske udvikling af retning og rammer for frivilligheden.

Maria Aarup – juniorkonsulent

Maria er vores juniorkonsulent. Hun læser antropologi og elsker at nørde med ny viden, samt sætter en dyd i at forbedre og opnå nye kompetencer indenfor dataindsamling. Maria assistere på flere af Ingerfairs projekter.

Marie Baad Holdt – chefkonsulent

Marie har mere end 20 års erfaring i samarbejde med frivillige fra Danmark og England. Marie er specialiseret i rekruttering af frivillige og de forskellige generationer af frivillige vi møder og er en dygtig sparringspartner for organisationer, der står over for organisationsændringer. Hun er den foretrukne samarbejdspartner inden for kommunikation, samarbejdet med frivillige på ældreområdet, rekruttering af frivillige samt etablering af samarbejder mellem foreninger, virksomheder og kommuner.

Line Lund Mikkelsen – videns- og analysemedarbejder

Line arbejder med at kortlægge viden i forbindelse med Ingerfairs projekter. Hun er både med til at designe og gennemfører undersøgelser med medarbejdere og frivillige i civilsamfundssektoren. Hun er en ægte metodenørd og mestre både den kvantitative og kvalitative tilgang.

Emilie Grønning – juniorkonsulent

Emilie er vores juniorkonsulent. Hun læser sociologi og nyder at nørde med dataindsamling og undersøgelser gennem både de kvantitative og kvalitative metoder. Emilie assistere på flere af Ingerfairs projekter.

Lasse F. Petersen – konsulent

Lasse er 100 mtr. mester i den praktiske del af rekruttering og ledelse af frivillige, og så er han ophavsmanden bag DIT Skævinge og Klub Frivillig-konceptet, som han i 2015 vandt Kulturministerens Idrætspris for. Han har siden 14 års alderen været frivillig leder i mange forskellige projektor og har de seneste fire år holdt over 130 oplæg i foreninger og organisationer med rekruttering og ledelse som emner.

Stine Pagter – grafiker og kommunikationsmedarbejder

Stine er vores faste dame på kontoret. Hun har de overordnede marketingbriller på i forhold til Ingerfairs mange aktiviteter så som kurser, To Go-seminarer, nyhedsbreve, website mm. Desuden er Stine grafiker og står for tilrettelæggelse og design af vores bøger samt øvrige marketingmaterialer.

Maria Simonsen_02

Maria Simonsen – praktikant

Maria er den seneste i rækken af praktikanter hos Ingerfair. Hendes praktik hos os, er et led i hendes uddannelse som professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation.
Hun kommer til os med mange års erfaring fra det frivillige foreningsliv under bæltet, og går til de mange opgaver hos os med stor nysgerrighed.
I efteråret leder Maria vores undersøgelse af generation X og Ys perspektiver på frivilligt arbejde.