Ingerfair - det er os, der kan det med de frivillige

Hvem vi er, og hvad vi vil!

 

Ingerfair blev født i 2010 i baglokalet til et kollektiv. Vi hedder Ingerfair, fordi vi gerne vil afspejle den kreativitet, forvirring og nysgerrighed, som civilsamfundet vækker i os mennesker.

Vi foretrækker at beskrive os selv som et rock ’n’ roll-band for frivilligkoordinatorer, ansatte og frivillige, der har som opgave at involvere og lede frivillige. Vi er rebelske, og vi tør godt udfordre selvfølgeligheder og vanetænkning.

Gennem de sidste 11 år har vi være med til at sætte den fagprofessionelle, systematiske og strategiske tilgang til involvering af frivillige på dagsordenen. Vi styrker foreninger og organisationer i at skabe frivilligmiljøer, som gør en forskel for de mennesker eller den sag, de er sat i verden for.

Vores ydelser falder inden for tre områder:
Vi kompetenceudvikler ansatte og frivillige inden for en bred vifte af områder og redskaber.
Vi rådgiver små og store projekter og strategiforløb for en bred vifte af sektorer.
Vi evaluerer og undersøger frivilligindsatser, metodeudvikling og trivsel blandt andre.

Det er vores stærke overbevisning, at civilsamfundet og det frivillige arbejde er nøglen til en bedre fremtid. Derfor ønsker vi at styrke personer og organisationer, der involverer frivillige, i at blive endnu dygtigere til at rekruttere og lede frivillige. Og i det hele taget til at se frivilligheden som en strategisk vigtig ressource.

Ingerfair er en virksomhed, der er uafhængig af offentlige tilskud eller faste donationer fra fonde.

Bliv medlem af Netværket for Frivillig-fagnørder

Som medlem af Netværk for Frivillig-fagnørder hos Ingerfair kommer du med i et fællesskab med andre, der arbejder professionelt indenfor frivillighed. Ud over faglig sparring og inspiration får du rabat ved køb af bøger, du kommer med på Årsgildet og på To go-seminarer samt har mulighed for at få sparring kvit og fri fra en af vores konsulenter.

Læs mere her og med dig ind i Netværket for Frivillig-fagnørder.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivillige?

Ingerfairs konsulenter kommer gerne forbi for at fortælle lidt mere om, hvad vi kan gøre for netop jer. Vores kompetencer spænder vidt, og vores overordnede mål handler om at skabe et stærkt civilsamfund gennem udvikling af kompetencer, stærke organisationer, ny viden og faglige netværk. Send os en mail, så kontakter vi dig for at aftale nærmere.

Kontakt en konsulent eller medarbejder i Ingerfair

Frederik C. Boll – adm. direktør

Frederik er stifter og daglig leder af Ingerfair og Forlaget Ingerfair. Frederik varetager ofte ledelsen af organisationsudvikling og undervisningen på større uddannelsesforløb samt holder oplæg for ledergrupper. Frederik er den mest udgivne forfatter på området frivilligfaglighed både i Danmark og internationalt.

 

Inge Vahlgren, konsulent

Inge har mange års erfaring med arbejdet med organisationsudvikling og frivillighed bl.a. på Ungdomsøen og på Roskilde Festival. Med den baggrund har Inge en praksisnær tilgang til at rekruttere, motivere og lede frivillige – både det helt nære arbejde med at skabe velfungerende frivilliggrupper og med den strategiske udvikling af retning og rammer for frivilligheden.

maria_250x300

Maria Aarup – juniorkonsulent

Maria er vores juniorkonsulent og nyeste skud på stammen. Hun læser antropologi og elsker at nørde med ny viden, samt sætter en dyd i at forbedre og opnå nye kompetencer indenfor dataindsamling.
Hun vil som studentermedhjælper og praktikant assistere på flere af Ingerfairs fremtidige projekter.

Marie Baad Holdt – chefkonsulent

Marie har knap 20 års erfaring i samarbejde med frivillige fra Danmark og England. Marie er specialiseret i rekruttering af frivillige, forskellige generationer af frivillige og frivillighed på ældreområdet og er en dygtig sparringspartner for organisationer, der står over for organisationsændringer. Hun er den foretrukne samarbejdspartner inden for kommunikation, rekruttering af frivillige samt etablering af samarbejder mellem foreninger, virksomheder og kommuner.

Line Lund Mikkelsen – videns- og analysemedarbejder

Line arbejder med at kortlægge viden i forbindelse med Ingerfairs projekter. Hun er både med til at designe og gennemfører undersøgelser med medarbejdere og frivillige i civilsamfundssektoren. Hun er en ægte metodenørd og mestre både den kvantitative og kvalitative tilgang.

Lasse F. Petersen – konsulent

Lasse er 100 mtr. mester i den praktiske del af rekruttering og ledelse af frivillige, og så er han ophavsmanden bag DIT Skævinge og Klub Frivillig-konceptet, som han i 2015 vandt Kulturministerens Idrætspris for. Han har siden 14 års alderen været frivillig leder i mange forskellige projektor og har de seneste fire år holdt over 130 oplæg i foreninger og organisationer med rekruttering og ledelse som emner.

Stine Pagter – grafiker og kommunikationsmedarbejder

Stine er vores faste dame på kontoret. Hun har de overordnede marketingbriller på i forhold til Ingerfairs mange aktiviteter så som kurser, To Go-seminarer, nyhedsbreve, website mm. Desuden er Stine grafiker og står for tilrettelæggelse og design af vores bøger samt øvrige marketingmaterialer.