Undersøgelser, analyser og evalueringer

I Ingerfair har vi solide undersøgelseskompetencer.

Vi gennemfører undersøgelser, som er handlingsrettede, og vores resultatopsamlinger indeholder altid anbefalinger. Vores mest populære undersøgelse er ‘Frivilligundersøgelsen’, som kortlægger trivsel og motivation blandt de nuværende frivillige samt potentielle frivilliges muligheder og motivation for at engagere sig som frivillige i jeres organisation. Undersøgelsen giver også en pejling af, om de nuværende frivillige er tilbøjelige til at anbefale andre at være frivillige for organisationen.

Med frivilligundersøgelsen har du muligheden for at sammenligne dig med gennemsnittet blandt andre organisationer. Find den seneste analyse på tværs af alle Frivilligundersøgelser HER.

Vi evaluerer mange projekter, hvor vi analyserer projektets resultater og mulige effekter på målgruppe-niveau. Vi ved, at nogle målgrupper er svært tilgængelige, og vi har en god portion metode-kreativitet, når vi udvikler evalueringsdesign, der tager højde for dette.

Vi formidler gerne resultaterne af en undersøgelse eller evaluering som nemt tilgængelige guider, video-tutorials eller podcast.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se cases vedrørende vores undersøgelser, analyser og evalueringer

Frivilligundersøgelsen 2021

Vi sammenfatter årligt resultater på tværs af alle vores frivilligundersøgelser i en overordnet Frivilligundersøgelse. Derved kan man sammenligne sin organisation med et branchegennemsnit.

Barrierer og muligheder for deltagelse i det lokalpolitiske arbejde

– en dybdegående undersøgelse af, hvilke barrierer- og muligheder, der er for at kunne rekruttere nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Evaluering af konkret frivilligdrevet indsats, MoveIT

– en evaluering af UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte.

Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Omverdensanalyse

– med fokus på: Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen 

Frivilligkoordinatorer føler sig ofte ensomme i deres arbejde

Mere end halvdelen føler sig ofte ensomme i arbejdet som frivilligkoordinator, viser undersøgelser af Frivilligkoordinatorens hverdag.