To Go-Seminarer

2020:

Frem mod sommerferien 2020 sætter Ingerfair fokus på de frivilliges trivsel og motivation.

Det er ingen hemmelighed, at vi i Ingerfair for tiden er meget optaget af de psykiske arbejdsmiljø i frivillige organisationer i Danmark. Men vi er også nysgerrige på, hvordan det står til, hvis vi kigger nærmere på de frivilliges trivsel og motivation.
Derfor sætter vi fokus på dette på vores To Go-seminarer, i vores artikler og på vores Årsgilde. På Årsgildet får alle deltagere blandt andet mulighed for at få kortlagt trivlsen og motivationen blandt deres frivillige – kvit og frit.

Inden for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø benytter man ofte IGLO-modellen til at kortlægge eller skabe en samtale om, hvordan en organisation arbejder med sit psykiske arbejdsmiljø. IGLO-modellen strukturer også vores To Go-seminarer frem mod sommerferien, hvor vi starter med en præsentation af hvad vi ved om de frivilliges arbejdsmiljø samt mulighederne i IGLO-modellen.

Herefter har de følgende To Go-seminarer fokus på de frivilliges trivsel og motivation i forhold til Individet (den frivillige), Gruppen, Ledelse og på vores Årsgilde har vi fokus på Organisationen.

 

Marts

Gruppens betydning for den enkeltes trivsel
Vi har dette forår fokus på de frivilliges motivation og trivsel, og bruger som afsæt for dette IGLO modellen. På dette To Go-seminar er vi kommet til G – altså gruppens betydning for den enkeltes trivsel og motivation – både hvad angår fællesskab, normer og kultur. Vi kommer omkring følgende:

  • Hør hvordan du kan sikre dig, at normer og kultur i gruppen er baserede på fælles værdier
  • Få blik for forskellige fællesskabsformer, og hvad du skal være opmærksom på
  • Bliv klar på hvordan individers forskelle bliver en styrke i gruppens arbejde

 

April 

Ledelsens betydning for den enkeltes trivsel
Har din ledelse en betydning for de frivilliges motivation og trivsel? Det har det i den grad. Vi har derfor, til forårets To Go-seminar, fokus på de frivilliges motivation og trivsel, og bruger som afsæt for dette IGLO modellen. På dette To Go-seminar er vi kommet til L – altså ledelsens betydning for den enkeltes trivsel og motivation. Vi kommer omkring følgende:

  • Hør hvordan dårlig ledelse påvirker frivillige på mange plan
  • Gennemgang af konkrete redskaber til god ledelse
  • Hvad gør vi, når vi ikke ser de frivillige til dagligt?

 

Tilmelding til To Go-seminar i marts

Aarhus: 3. marts – 08:30-10:00
MarselisborgCentret, PP. Ørums Gade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C

København: 4. marts – 08:30-10:00
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V

Datoerne for To Go-seminarerne offentliggøres cirka en måned før.

To Go-seminaret er gratis at deltage i, men tilmelding er nødvendig, da pladserne er knappe.

Hvad er Ingerfairs To Go-seminarer?

Ingerfairs To Go-seminarer er en del af vores kompetencegivende forum for frivillighedsfagnørder. Her får du et refleksionsrum, inspiration til arbejdet med frivillige og mulighed for at møde og sparre med andre, som arbejder med eller interesserer sig for frivillighed.

Arrangementerne er for alle, der har interesse i den frivillige verden.

Vil du have datoerne for Ingerfairs To Go-seminarer i dag?

Som Stamnørd får du datoerne for vores To Go-seminarer et halvt år frem, og du er garanteret en plads hver eneste måned. Derudover får du en plads på vores Årsgilde, muligheden for at sparre med andre frivilligfagnørder, 20% rabat på vores bøger og meget mere.

Husk at både i København og Aarhus er der mulighed for at blive hængende og snakke færdig efter to go-seminariet.

Tidligere to go-seminarer

Emner fra tidligere To Go-seminarer kan rekvireres ud som oplæg eksempelvis på generalforsamlinger, som inspiration til en medarbejderdag, eller noget andet, hvor I ønsker inspiration til jeres arbejde. Kontakt os for en uforpligtende snak.

Fra ønske om flere frivillige til handling!

Her tog Julia B. Hunt fat i de konkrete værktøjer, du kan bruge, når du vil rekruttere nye og andre frivillige.
 
Mange steder handler udfordringerne med generationsskifte ikke om manglende vilje, men om manglende viden om, hvad der skal til. Det er altid nemmest at kommunikere til de potentielle frivillige, der ligner én selv og den frivilliggruppe, man allerede har.
 
På dette To Go-seminar greb vi fat i, hvordan man kommer fra et ønske om flere frivillige til rent faktisk at skabe kontakten.

Nye frivillige – hvad skal de lave?

På dette To Go-seminar fortalte vores tidligere kollega Troels B. Carlander om, hvordan man kan få nye og andre frivillige ind i sin organisation.

Er det svært at involvere andre frivillige end dem, man normalt har? Er det, fordi de andre ikke er så engagerede som jer, og de skal ændre deres måde at være på? Eller kan I ændre jeres måde at engagere nye frivillige på? Og kan I ændre jeres måde at organisere jer på, så der kan være plads til andre måder at nå jeres formål på?

Fra Veteraner til Generation Z – sådan leder du fem generationer i en frivilligaktivitet

En frivilliggruppe i en organisation er et af de få steder, hvor du har mulighed for at møde Veteranerne, Baby Boomers og Generation X, Y og Z på én og samme gang. Dette er et interessant, men ikke altid konfliktløst, møde. For når de fem ’generationer’ er engageret om samme sag, opstår der ofte uoverensstemmelser eller misforstået hensyntagen. Noget du som leder skal have fokus på, hvis du ønsker en gruppe, der arbejder sammen om sagen.

På dette To Go-seminar gav Marie B. Holdt inspiration til at arbejde med de forskelligheder, der er i en frivilliggruppe.

Netværkskirken – indstillet til samskabelse

I Ingerfair har vi skrevet bogen “Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken“, og på baggrund af denne, har vi  fået et unikt indblik i forskellige måder at være kirke på, som præstekirke, som virksomhedskirke og som netværkskirke.

På dette To Go-seminar forklarerede Troels B. Carlander og Frederik C. Boll, hvorfor og hvordan netværkskirken tilbyder gode organisatoriske rammer for samskabelse, som du kan veksle til inspiration, samt hvilke rammer din organisation bør have for at være indstillet på samskabelse.

Trin for trin-guide fra et samskabelsesprojekt

På dette To Go-seminar gav vi indblik i, hvilke overvejelser du skal gøre dig i forskellige faser af en samskabelsesproces, så du sikrer opbakning og kontinuitet i arbejdet.

Frederik C. Boll og Julia B. Hunt gav også et par fifs til, hvordan man kan arbejde med forhandlingsteknik og konflikthåndtering i praksis.