To Go-Seminarer

To go-seminarer skal skabe faglige fællesskaber

Efter sommerferien og frem vil der være et To go-seminar i kvartalet, og det vil kun være for stamnørder. Er man interesseret i at snuse til det at være stamnørd, kan man selvfølgelig få en gratis prøvegang på et To go-seminar, men vi vil gerne gøre To go-seminarer til at være arrangementer kun for stamnørder.

Vi ønsker, at To go-seminarerne kan være med til at skabe faglige fællesskaber på tværs af organisationer. Derfor prioriterer vi samtaler, diskussioner og erfaringsudveksling højt på To go-seminarerne.

Husk at både i København og Aarhus er der mulighed for at blive hængende og snakke færdig efter To go-seminariet.

To go-seminar d.17. november i København og d. 18. november i Aarhus

Emnet for dette To go-seminar, som konsulent i Ingerfair Lasse F. Petersen er underviser på, er Fastholdelse af frivillige. 

Det kan være et stort arbejde at rekruttere frivillige, så stort at vi nogen gange nedprioritere fastholdelsesdelen. For ikke at miste de frivillige igen, skal vi huske at “fastholde”.
For mon ikke de frivillige bliver længere i organisationen, hvis vi de trives godt og bliver hørt?

Lasse vil på dette To go-seminar også gøre brug af resultaterne fra den TRAVL-undersøgelse, som Ingerfair har lavet.

TRAVL-undersøgelsen er Ingerfairs undersøgelse af trivsel og motivation blandt frivillige. Vi har systematisk indsamlet viden om de frivilliges trivsel og motivation fra mere end 20 organisationer. Mere end 400 frivillige har svaret på undersøgelsen, og Lasse vil med baggrund i disse resultater uddybe, hvad der virker godt for at skabe motivation og trivsel blandt frivillige.

Kommende To go-seminarer

D. 2. februar 2021, København
D. 3. februar 2021, Aarhus

D. 13. april, København
D. 15. april, Aarhus

To go-seminar

København:
D. 17. november 8.30-10.00
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V

Aarhus:
18. november 8.30-10.00
Marselisborgcenteret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C

Ved alle To go-seminarer vil der blive serveret kaffe, te, vand og brød.

Tilmelding: 
To go-seminaret er gratis at deltage i for stamnørder, men tilmelding er nødvendig, da pladserne er knappe.

Hvad er Ingerfairs To Go-seminarer?

Ingerfairs To Go-seminarer er en del af vores kompetencegivende forum for frivillighedsfagnørder / stamnørder. Her får du et refleksionsrum, inspiration til arbejdet med frivillige og mulighed for at møde og sparre med andre, som arbejder med eller interesserer sig for frivillighed.

Læs mere om hvordan du bliver stamnørd og får gratis adgang til vores To go-seminarer.

Er du interesseret i at få en gratis prøvegang på et To go-seminar, er du velkommen til dette. Skriv blot til stine@ingerfair.dk