To Go-Seminarer

Ingerfairs to go-seminarer og andre gratis arrangementer giver et refleksionsrum og inspiration til arbejdet med frivillige. Arrangementerne er for alle, der har interesse i den frivillige verden.

 

Tema: Perspektiver på potentialerne i samarbejde

Det næste halve års to go-seminarer (januar-maj) tager fat på de muligheder og udfordringer, der ligger i samarbejde mellem kommuner, organisationer og foreninger.

Temaet ‘samarbejde’ er bredt og kan rumme mange perspektiver. Gennem vores to go-seminarer vil vi gå på opdagelse i, hvordan samarbejder opstår og hvordan de styrkes. Vi kommer både til at tage fat i samarbejde med fonde og med kommuner. Du vil få vendt din frivilligkoordinering på hovedet, når vi undersøger, hvordan opgaverne ændrer sig, hvis du udvikler foreningen fra at organisere egne frivillige til at organisere lokalsamfundet. Vi kigger også nærmere på de muligheder, der ligger i, at ‘rekruttere flere frivillige’ gennem samarbejder – eller rettere at opbygge kapaciteten i din organisation. Og du får naturligvis stadig alle de gode tips og tricks, fremgangsmåder og refleksioner til dit arbejde med frivillige.

ToGo2015_1

Kommende to go-seminarer

Denne måned sætter vi fokus på, hvordan man laver samarbejder i kommunen.

April: Frivillige i kommunerne – kan du og vil du?

Det frivillige engagement i kommunerne er i vækst og favner mange former for frivillighed og borgerengagement. Samtidig er netop denne form for frivillighed ganske vanskelig. Dels bliver den ofte mistænkt for at være besparelser i forklædning, og dels er der sjældent den nødvendige viden, kompetence og ressourcer lokalt til at få frivilligheden til at trives. På dette to go-seminar tager vi udgangspunkt i de rammebetingelser, du som medarbejder skal sikre er tilstede, for at du kan skabe de rette rammer for frivilligheden. Vi kommer bl.a. omkring:

  • Egner dine arbejdsbetingelser sig til, at du har en rolle som frivilligkoordinator?
  • Er du villig og rustet til at arbejde med relationer mere end med din faglighed?
  • Er der den nødvendige opbakning og forståelse for frivillighed i din organisation?

København:
24. april 8.30-10.00
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V

Aarhus:
25. april 8.30-10.00
Marselisborgcenteret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C

Tilmelding: 
To go-seminaret er gratis at deltage i, men tilmelding er nødvendig, da pladserne er knappe. Tilmeld dig her.

Træt af at ikke at få plads på to go?

Bliv STAMNØRD i Ingerfairs forum for frivillighedsfagnørder, og vær sikret en plads på alle to go-seminarer samt mange andre fordele.

Tidligere to go-seminarer

Emner fra tidligere to go-seminarer kan rekvireres ud som oplæg eksempelvis på generalforsamlinger, som inspiration til en medarbejderdag, eller noget andet, hvor I ønsker inspiration til jeres arbejde. Kontakt os for en uforpligtende snak.

Stå fast på din faglighed som frivilligkoordinator

– Hør om frivilligkoordinering – den særlige faglighed det kræver at arbejde med frivillige.

– Sådan træder du ind i rollen som organisationens ekspert på frivilligområdet, så du skaber et ledelsesmæssigt frirum til dit arbejde med frivillige.

– Få kollegerne til at forstå behovet for at arbejde på de frivilliges præmisser, så I skaber et velfungerende frivilligmiljø.

– Hvad skal vi med alt det samarbejde? Introduktion til samarbejde med andre organisationer og civilsamfundsaktører

Netværkskirken – indstillet til samskabelse

I Ingerfair har vi skrevet en bog om ledelse og involvering af frivillige i folkekirken. Derfor har vi fået et unikt indblik i forskellige måder at være kirke på, som præstekirke, som virksomhedskirke og som netværkskirke.

På dette to go-seminar forklarerede Troels B. Carlander og Frederik C. Boll, hvorfor og hvordan netværkskirken tilbyder en gode organisatoriske rammer for samskabelse, som du kan veksle til inspiration til, hvilke rammer din organisation bør have for at være indstillet på samskabelse.

Trin for trin-guide fra et samskabelsesprojekt

På dette to go-seminar gav vi indblik i, hvilke overvejelser du skal gøre dig i forskellige faser af en samskabelsesproces, så du sikrer opbakning og kontinuitet i arbejdet.

Frederik C. Boll og Julia B. Hunt gav også et par fifs til, hvordan man kan arbejde med forhandlingsteknik og konflikthåndtering i praksis.

Få et samskabende mindset

På dette to go-seminar fortalte Julia B. Hunt og Marie Holdt om, hvordan du får et samskabende mindset.

De gav inspiration til, hvordan man kan involvere forskellige samarbejdspartnere i sin organisations arbejde.

Fra ønske om flere frivillige til handling!

Her tog Julia B. Hunt fat i de konkrete værktøjer, du kan bruge, når du vil rekruttere nye og andre frivillige.
 
Mange steder handler udfordringerne med generationsskifte ikke om manglende vilje, men om manglende viden om, hvad der skal til. Det er altid nemmest at kommunikere til de potentielle frivillige, der ligner én selv og den frivilliggruppe, man allerede har.
 
På dette to go-seminar greb vi fat i, hvordan man kommer fra et ønske om flere frivillige til rent faktisk at skabe kontakten.

Nye frivillige – hvad skal de lave?

På dette to go-seminar fortalte Troels B. Carlander om, hvordan man kan få nye og andre frivillige ind i sin organisation.

Er det svært at involvere andre frivillige end dem, man normalt har? Er det, fordi de andre ikke er så engagerede som jer, og de skal ændre deres måde at være på? Eller kan I ændre jeres måde at engagere nye frivillige på? Og kan I ændre jeres måde at organisere jer på, så der kan være plads til andre måder at nå jeres formål på?

Fra Veteraner til Generation Z – sådan leder du fem generationer i en frivilligaktivitet

En frivilliggruppe i en organisation er et af de få steder, hvor du har mulighed for at møde Veteranerne, Baby Boomers og Generation X, Y og Z på én og samme gang. Dette er et interessant, men ikke altid konfliktløst, møde. For når de fem ’generationer’ er engageret om samme sag, opstår der ofte uoverensstemmelser eller misforstået hensyntagen. Noget du som leder skal have fokus på, hvis du ønsker en gruppe, der arbejder sammen om sagen.

Med på dette to go-seminar gav Marie B. Holdt giver inspiration til at arbejde med de forskelligheder, der er i en frivilliggruppe.