To Go-Seminarer

Tema: Ledelse af…

Henover vinteren og foråret vil vi sætte fokus på ledelse. Ikke kun ledelse af frivillige. Men de mange ledelsesopgaver vi møder i dagligdagen – i vores arbejde med frivillige.

  • Til januar stiller Lasse skarpt på, hvordan du klæder nye frivillige ledere på til deres opgave som ledere af frivillige.
  • I februar vil Julia tage fat på de situationer, hvor du leder opad – særligt med fokus på spændingsfeltet som ansatte kan befinde sig i, når de skal lede deres bestyrelse.
  • Henover marts, april og maj tager vi et andet perspektiv på ledelse op. Over tre to go-seminarer dykker vi ned i ledelse af forandringsprocesser. Til marts ligger Frederik ud med et fokus på opgaven i at designe og planlægge strategiprocesser. Marie følger op i april ved at sætte projektøren på ledelsesopgaven i forandringsprocesser – særligt på modstand i højt engagerede frivilligmiljøer. I maj runder Troels af med ledelsesopgaven i at følge op og monitorere forandringsprocessen.

Som altid vil vores to go-seminarer være en kombination af faglige oplæg, indblik i rigtige cases og tid til diskussion og erfaringsudvikling.

Husk at både i København og Aarhus er der mulighed for at blive hængende og snakke færdig efter to go-seminariet.

Ingerfairs to go-seminarer

Ingerfairs to go-seminarer er en del af vores kompetencegivende forum for frivillighedsfagnørder. Her får du et refleksionsrum, inspiration til arbejdet med frivillige og mulighed for at møde og sparre med andre, som arbejder med eller interesserer sig for frivillighed.

Arrangementerne er for alle, der har interesse i den frivillige verden.

Næste to go-seminar

Maj: Monitorering og evalueringsprocesser

  • København: 29. maj kl. 8.30-10.00 på Soho, Flæsketorvet 68, 1711 København V
  • Aarhus: 28. maj kl. 8.30-10.00 på MarselisborgCentret, PP. Ørums Gade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C.

En vigtig del af en hver forandringsproces er monitorering og evaluering. På dette to go-seminar skal vi se på, hvordan man strategisk kan planlægge en monitorering af processen, der ikke bliver en belastning, men derimod en naturlig del af procesplanen.

  • Hvad er monitorering og evaluering? Hvad er forskellen på de to? Og hvornår starter man?
  • Hvordan sikrer man sig, at monitoreringen af forandringsprocessen er agil og fremadskuende?
  • Hvordan undgår man at evalueringen bliver en ’skal-opgave’, hvis resultater alligevel ender i en skuffe og aldrig bliver brugt?

Tilmelding

Datoerne for to go-seminarerne offentliggøres cirka en måned før.

To go-seminaret er gratis at deltage i, men tilmelding er nødvendig, da pladserne er knappe.

Vil du have datoerne for Ingerfairs to go-seminarer i dag?

Som Stamnørd får du datoerne for vores to go-seminarer et halvt år frem og du er garanteret en plads hver eneste måned. Derudover får du en plads på vores årsgilde, muligheden for at sparre med andre frivilligfagnørder, 20% rabat på vores bøger og meget mere.

Tidligere to go-seminarer

Emner fra tidligere to go-seminarer kan rekvireres ud som oplæg eksempelvis på generalforsamlinger, som inspiration til en medarbejderdag, eller noget andet, hvor I ønsker inspiration til jeres arbejde. Kontakt os for en uforpligtende snak.

Fra ønske om flere frivillige til handling!

Her tog Julia B. Hunt fat i de konkrete værktøjer, du kan bruge, når du vil rekruttere nye og andre frivillige.
 
Mange steder handler udfordringerne med generationsskifte ikke om manglende vilje, men om manglende viden om, hvad der skal til. Det er altid nemmest at kommunikere til de potentielle frivillige, der ligner én selv og den frivilliggruppe, man allerede har.
 
På dette to go-seminar greb vi fat i, hvordan man kommer fra et ønske om flere frivillige til rent faktisk at skabe kontakten.

Nye frivillige – hvad skal de lave?

På dette to go-seminar fortalte Troels B. Carlander om, hvordan man kan få nye og andre frivillige ind i sin organisation.

Er det svært at involvere andre frivillige end dem, man normalt har? Er det, fordi de andre ikke er så engagerede som jer, og de skal ændre deres måde at være på? Eller kan I ændre jeres måde at engagere nye frivillige på? Og kan I ændre jeres måde at organisere jer på, så der kan være plads til andre måder at nå jeres formål på?

Fra Veteraner til Generation Z – sådan leder du fem generationer i en frivilligaktivitet

En frivilliggruppe i en organisation er et af de få steder, hvor du har mulighed for at møde Veteranerne, Baby Boomers og Generation X, Y og Z på én og samme gang. Dette er et interessant, men ikke altid konfliktløst, møde. For når de fem ’generationer’ er engageret om samme sag, opstår der ofte uoverensstemmelser eller misforstået hensyntagen. Noget du som leder skal have fokus på, hvis du ønsker en gruppe, der arbejder sammen om sagen.

Med på dette to go-seminar gav Marie B. Holdt giver inspiration til at arbejde med de forskelligheder, der er i en frivilliggruppe.

Netværkskirken – indstillet til samskabelse

I Ingerfair har vi skrevet en bog om ledelse og involvering af frivillige i folkekirken. Derfor har vi fået et unikt indblik i forskellige måder at være kirke på, som præstekirke, som virksomhedskirke og som netværkskirke.

På dette to go-seminar forklarerede Troels B. Carlander og Frederik C. Boll, hvorfor og hvordan netværkskirken tilbyder en gode organisatoriske rammer for samskabelse, som du kan veksle til inspiration til, hvilke rammer din organisation bør have for at være indstillet på samskabelse.

Trin for trin-guide fra et samskabelsesprojekt

På dette to go-seminar gav vi indblik i, hvilke overvejelser du skal gøre dig i forskellige faser af en samskabelsesproces, så du sikrer opbakning og kontinuitet i arbejdet.

Frederik C. Boll og Julia B. Hunt gav også et par fifs til, hvordan man kan arbejde med forhandlingsteknik og konflikthåndtering i praksis.