Metodeudviklingsprojekt – Grønlandske Børn

Grønlandske børn

I 2020 indledte vi et samarbejde med Grønlandske Børn, der arbejder for at skabe en tryg barndom og en god fremtid for grønlandske børn og unge.

Samarbejdet blev indledt ved, at vi lavede en Pro bono forundersøgelse af medarbejder og frivilliges vurderinger af frivilligmiljøet i Grønlandske Børn. Forundersøgelsen pegede på en stor tilfredshed både blandt frivillige og medarbejder. Undersøgelsen hjalp også med at stille skarpt på de områder, hvor frivilligmiljøet med fordel kunne udvikles. Disse konklusioner understøttede den videre puljesøgning hos Socialstyrelsen.

Grønlandske Børn har fået en bevilling fra Socialstyrelsen til at fremme deltagelse i deres familiegrupper i Danmark. Som ekstern sparringspartner hjælper vi med at undersøge, hvordan foreningens målgruppe bedst kan understøttes i at tage en mere aktiv del i de frivillige aktiviteter.

Som en del af projektet undersøges, hvordan Grønlandske Børn kan skabe flere tilbud uden at skulle ansætte flere. Derfor åbner der i 2021 en frivilligdreven café i Randers, hvor frivillige og cafegæster sammen skaber hyggelige aktiviteter.

Projektet understøttes af en evaluering af indsatsen i Randers, hvor vi foretager interview og observationer med henblik på at undersøge, hvordan det frivillige engagement støtter målgruppen. Vores undersøgelse vil bidrage med viden til at udbrede konceptet til andre byer, hvor målgruppen findes og har behov for en frivillig indsats.

For mere information om projektet kontakt chefkonsulent Marie Baad Holdt.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
kontakt os for at høre mere.