Anmeldelse af Det professionelle arbejde med frivillige – en grundbog til udvikling af bæredygtige frivilligmiljøer

Det professionelle arbejde med frivillige – en grundbog til udvikling af bæredygtige frivilligmiljøer

Forfattere: Frederik C. Boll, Inge Vahlgren og Marie B. Holdt
Udgivelsesår: 1. udgave 1. oplag 2024
Antal sider: 104
ISBN: 978-87-971292-5-8

KØB BOGEN

Anmeldelse af Tarak Ziad Hussin, direktør i DFUNK

 

Ingerfair har udgivet en yderst interessant bog om arbejdet med og for frivillige! 

I bogen systematiseres arbejde med frivillige, og derved får man som fagperson, der arbejder med området, langt bedre forudsætninger for fremadrettet at gå strategisk og konkret til arbejdet med netop frivillige.

Ingerfair blev etableret i 2010 og har siden da været en af frontløberne i forhold til at sætte arbejdet med frivillige på dagsordenen. Det er ofte sket i tæt samarbejde med mange både små og store organisationer.

En praksisnær tilgang til det strategiske arbejde

Det kommer tydeligt til udtryk i bogen, som bærer præg af at være skrevet af fagpersoner med en praksisnær tilgang til det strategiske arbejde med frivillige i Danmark. Ingerfair udgav første gang en fagbog i 2012 og i den seneste udgivelse ”Det professionelle arbejde med frivillige”, indgår de mange erfaringer, som virksomheden i mellemtiden har gjort sig siden den første fagbog. Forfatterne bag går da også kritisk til deres egne tidligere sandheder, som når de f.eks. skriver, at de ikke længere gøre brug af begrebet ´fastholdelse af frivillige´: 


Fra fastholdelse til trivsel

”Det er et begreb, vi har bøvlet med gennem tiden, for i det begreb synes vi, der kan bo en misforståelse, som er meget uhensigtsmæssig i arbejdet med frivillige. Vi har gjort os den erfaring, at fastholdelse ofte bliver brugt som greb for, at frivillige skal forblive aktive på trods af dårlige vilkår, manglende motivation hos den frivillige eller fraværet af meningsfulde opgaver.”

Bogen er inddelt i en række kapitler, som fokuserer på hhv. organisering, rekruttering og ledelsen af frivillige. I hvert kapitel gives der en kort teoretisk gennemgang, inden at Ingerfair, med afsæt i deres egne erfaringer, giver liv til teorien og de forskellige modeller og muligheder, som man kan have som organisation, der arbejder med frivillige. I slutningen af hvert kapitel er der en række refleksionsspørgsmål, som jeg fandt yderst brugbare, og som har til formål at igangsætte refleksioner om, hvordan man selv går til det strategiske arbejde med f.eks. at rekruttere eller lede frivillige.

 

Cases – fra teori til virkelighed

I bogen benyttes en række konkrete eksempler/cases, hvor Ingerfair har samarbejdet med organisationer om forskellige udfordringer som f.eks. Red Barnet, DBU Sjælland og Outsideren. Der er ingen tvivl om, at bogen er stærkest, når det netop lykkedes at overføre teorierne fra tavlen og ud i virkeligheden, og det ville derfor ikke have skadet med endnu flere konkrete eksempler fra virkeligheden.

I min indledende læsning af bogen savnede jeg et større fokus på forholdet mellem de ambitioner, som man som organisation kan have i sit arbejde med frivillige, og som kan clashe med de (ofte) begrænsede ressourcer, som mange særligt ungdomsorganisationer lider under. Men efter endt læsning tror jeg i virkeligheden, at Ingerfair har truffet en klog beslutning ved ikke at bruge for mange sider herpå, da bogens formål og indhold netop ikke ligger op til, at der er én universel sandhed omkring arbejdet med frivillige men derimod, at der er en række refleksioner og strategiske overvejelser, som alle organisationer bør gøre sig uafhængigt af ambitionsniveau og ressourcer.

 

En grundbog til praktikere der får dig til at sætter spørgsmålstegn ved dine egne sandheder i dit arbejde med frivillige

Ingerfair har skrevet en fremragende grundbog for alle praktikere, som ønsker at blive klogere på arbejdet med og for frivillige. Bogen indeholder alt i alt en række guldkorn og har i mit eget tilfælde provokeret mig til at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de sandheder, som jeg selv har lagt til grund for mit eget arbejde med frivillige i mere end 15 år. Jeg er derfor overbevist om, at jeg kommer til at brugen bogen som opslagsværk, når vi f.eks. skal i gang med at udarbejde personaer for de frivillige, som vi ønsker at rekruttere til vores egen organisation eller have større fokus på de frivilliges trivsel og motivation.

Så bogen er et oplagt et sted at starte, uanset om man til dagligt arbejder professionelt med frivillige, sidder i en bestyrelse, er ansat som frivilligkonsulent i en kommune eller på anden vis arbejder med frivillige.”