Ekspertiser

Frivillighed på socialområdet

 

Frivilligt socialt arbejde er en vigtig medspiller i vores velfærdssamfund, fordi den frivilliges personlige engagement bare kan noget andet end den fagprofessionelles. Frivillighed på socialområdet kan være mentoren, der viser en vej frem for unge uden for arbejdsmarkedet. Eller den frivillige leder på en ferielejr for børn fra socialt belastede familier. Det personlige engagement og den oprigtige lyst til relationen med et andet menneske er en af hjørnestenene i det frivillige sociale arbejde.

I dag er det frivillige arbejde i langt højere grad end tidligere blevet en del af den offentlige opgaveløsning på det sociale område. Her indgår kommuner i samarbejde med frivillige foreninger om at samskabe nye løsninger. Andre steder opbygger kommuner egne frivilligmiljøer omkring deres centre og institutioner. Derfor er der i stigende grad behov for at udvikle frivilligkoordinering som faglighed og kompetence.

 

Sådan understøtter vi arbejdet med frivillighed på socialområdet

I Ingerfair bistår vi med alle led i foreningsudviklingen – fra de første ideer fødes hos bestyrelsen og den daglige ledelse, over strategi, til udviklingen af nye måder at involvere frivillige i organisationens arbejde på.

Vi arbejder med at styrke institutioner og centre i at skabe frivilligdrevne aktiviteter og tilbud, uden at der skal tilføres flere medarbejderressourcer. Vores tilgang tager afsæt i borgernes behov og ønsker. Gennem sparringsforløb og praksisnære kursusforløb klæder vi ledere og medarbejdere på til opgaven med at være en frivilliginvolverende organisation.

Hvis der er mulighed for det, arbejder vi i Ingerfair også for at inddrage brugere som aktive frivillige. Eksempelvis kan mennesker med et misbrug godt engageres som køkkenassistenter i et lokalt spisefællesskab. Brugerne kan også være ansvarlige for at lave aktiviteter for andre brugere, som man eksempelvis arbejder med på væresteder.

Oplevelsen af, at der er brug for én, at kunne bidrage og at stå til ansvar for andre kan være en god metode til at engagere brugerne og styrke deres selvværd og evne til at mestre eget liv på længere sigt.

Vil du have mere inspiration om frivillighed på socialområdet?

Nyeste artikler fra NGO Life

Eksempler

Her kan du se andre eksempler på, hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med frivillighed på socialområdet.

Uddannelse af medarbejdere siden 2014 

Frivillighed og samskabelse er på dagsordenen i Aarhus Kommune, men hvad betyder det for medarbejderne? Og hvad kræver det af dem? Ingerfair har siden 2014 leveret praksisnære efteruddannelsesforløb for ledere, koordinatorer og konsulenter fra magistraterne for sociale forhold, beskæftigelse og sundhed i Aarhus Kommune.

Formålet med uddannelserne har været at klæde medarbejderne på til arbejdet med frivillighed på det sociale område. Vi har arbejdet med kompetenceudvikling af centrale ansatte, så de bedre kan håndtere samskabelsesprocesser, udvikle egne frivilligmiljøer, inkludere brugerne som frivillige samt håndtere spontane borgerhenvendelser. Vores tilgang har været at styrke medarbejdernes strategiske blik på samarbejdet med frivillige, give dem en redskabskasse til organisationsudvikling og endelig at træne en række praktiske værktøjer til organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige.

Bestyrelsesudvikling i en frivillig social kontekst

Hvilke tendenser skal en bestyrelse i en social frivilligorganisation være opmærksom på? I Ingerfair holder vi konstant øje med, hvad der sker i den frivillige verden, og vi har identificeret flere væsentlige udviklinger. Den indsigt har vi blandt andet brugt i arbejdet med Danske Handicaporganisationer, hvis bestyrelse, som led i deres strategiproces, fik indsigt i fire væsentlige tendenser for dem: digitaliseringen af det frivillige engagement, de nye typer frivillige, anti-forening og kommunernes ’forelskelse i civilsamfundet’.

 Workshopdag med fokus på frivillighed på det sociale område 

Hos Bedre Psykiatri har de en målsætning om, at de på sekretariatet vil gå fra at hjælpe deres frivillige med praktisk sekretariatsbistand til i højere grad at være sparringspartnere, som understøtter de frivillige i at gøre mere selv.

I den forbindelse afholdt vi en ottetimers intens workshop for hele sekretariatet. Dagens fokus var, hvordan Bedre Psykiatri skaber selvkørende frivilliggrupper. Programmet var bygget op omkring tre overordnede problemstillinger, som vi havde formuleret i samarbejde med Bedre Psykiatris sekretariatsleder, Jane Sørensen.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivillighed på socialområdet.

Siden jeg for et par år siden første gang stødte på Ingerfair har jeg løbende og med jævne mellemrum haft stor glæde af deres arbejde, bøger mm. Jeg bruger primært Ingerfair til at ’forstyrre’ mine tanker og opfattelse af problemstillinger og dermed også blive inspireret til nye initiativer og tilgange til arbejdet med foreningens frivillige.  De er gode sparringspartnere og taler altid lige ud af posen.

– Jane Alrø Sørensen, sekretariatsleder i Bedre Psykiatri