Ekspertiser

Frivillighed på socialområdet

 

Frivilligt socialt arbejde er en vigtig medspiller i vores velfærdssamfund, fordi den frivilliges personlige engagement bare kan noget andet end den fagprofessionelles. Frivillighed på socialområdet kan være mentoren, der viser en vej frem for unge uden for arbejdsmarkedet. Eller den frivillige leder på en ferielejr for børn fra socialt belastede familier. Det personlige engagement og den oprigtige lyst til relationen med et andet menneske er en af hjørnestenene i det frivillige sociale arbejde.

I dag er det frivillige arbejde i langt højere grad end tidligere blevet en del af den offentlige opgaveløsning på det sociale område. Her indgår kommuner i samarbejde med frivillige foreninger om at samskabe nye løsninger. Andre steder opbygger kommuner egne frivilligmiljøer omkring deres centre og institutioner. Derfor er der i stigende grad behov for at udvikle frivilligkoordinering som faglighed og kompetence.

 

Sådan understøtter vi arbejdet med frivillighed på socialområdet

I Ingerfair bistår vi med alle led i foreningsudviklingen – fra de første ideer fødes hos bestyrelsen og den daglige ledelse, over strategi, til udviklingen af nye måder at involvere frivillige i organisationens arbejde på.

Vi arbejder med at styrke institutioner og centre i at skabe frivilligdrevne aktiviteter og tilbud, uden at der skal tilføres flere medarbejderressourcer. Vores tilgang tager afsæt i borgernes behov og ønsker. Gennem sparringsforløb og praksisnære kursusforløb klæder vi ledere og medarbejdere på til opgaven med at være en frivilliginvolverende organisation.

Hvis der er mulighed for det, arbejder vi i Ingerfair også for at inddrage brugere som aktive frivillige. Eksempelvis kan mennesker med et misbrug godt engageres som køkkenassistenter i et lokalt spisefællesskab. Brugerne kan også være ansvarlige for at lave aktiviteter for andre brugere, som man eksempelvis arbejder med på væresteder.

Oplevelsen af, at der er brug for én, at kunne bidrage og at stå til ansvar for andre kan være en god metode til at engagere brugerne og styrke deres selvværd og evne til at mestre eget liv på længere sigt.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde og udvikling?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.