Frederik C. Boll

Frederik C. Boll

Direktør i Ingerfair og aut. arbejdsmiljørådgiver

E: frederik@ingerfair.dk
M: 4084 7481

Mit primære arbejdsområde

Som stifter og direktør i Ingerfair står jeg med det overordnede ansvar for at udvikle vores samlede kompetenceområder samt sikre, at nye metoder og redskaber kvalitetssikres i forhold til vores faglige standard.

I mit arbejde møder og observerer jeg, hvordan nye tiltag eller foreninger har fundet metoder til at løse udfordringer omkring en bestemt målgruppe og/eller i relation til engagement og ledelse af frivillige. I de tilfælde hvor jeg møder innovative metoder eller gode ideer på svære udfordringer, hjælper jeg med at søge puljer og fonde til det videre arbejde/opskalering.

Mit arbejdsområde er arbejdsmiljøet i frivillige organisationer, og jeg er i den forbindelse ofte med i længerevarende projekter og processer, hvor organisationer skal udvikle sig.

Jeg er forfatter eller redaktør til vores fagbøger, og jeg er engageret i mange metodeudviklingsprojekter. Derudover laver jeg workshops, oplæg og sparring.

 

Min baggrund for at starte Ingerfair

Jeg er uddannet sociolog, og under min uddannelse på Københavns Universitet havde jeg et virkelig fedt studiejob i Mellemfolkelig Samvirke som frivilligkoordinator. Under med tid hos Mellemfolkelig Samvirke oplevede jeg, at der var meget få steder, man kunne gå hen i Danmark, hvis man ønskede redskaber til at arbejde systematisk med frivilligheden. Jeg manglede simpelthen et fagligt univers, der anerkendte, hvor svært det er at arbejde med frivillige og som så frivilligkoordinering som en faglighed. Derfor stiftede jeg Ingerfair, med en daværende kollega, for at skabe et fagligt univers.