Rekruttering af unge til bestyrelsen

Sådan går du frem, når du skal rekruttere unge frivillige til bestyrelsen

 • Få de bedste redskaber til at arbejde systematisk med nye bestyrelsesmodeller, der skaber plads og handlerum for yngre kræfter i bestyrelsen.
 • Styrk bestyrelsen med viden om unge og frivilligt arbejde, så I tager et opgør med ’plejer’-tænkningen.
 • Bliv hjemmevant med de specifikke rekrutteringstiltag, der tiltaler unge.

Generationsskifte i foreningen

Yngre kræfter i bestyrelsen begynder med en gentænkning af den vante hverdag i bestyrelsen
Igennem de sidste cirka 20 år er der sket et skifte i måden at være frivillig på. Det betyder samtidig, at den klassiske foreningsindretning ikke umiddelbart vinder genklang hos alle. På kurset får du et sikkert greb om, hvad der er værd at fastholde i den traditionelle bestyrelsesform, hvad der kan forlades og hvor nye tilgange giver mere fremdrift. Derved undgår bestyrelsen at falde i den fælde at tænke ”det er de unge, som ikke gider”, frem for at reflektere over, hvad der skal være jeres tilgang, når I styrker bestyrelsens arbejde med nye kræfter og muligheder.

Hos de unge er der en masse engagement og virkelyst – de vil bare involveres på en anden måde!
Der er ikke noget i vejen med unges virkelyst og mod på at engagere sig. Dog skal rekrutteringsindsatsen og aktiviteter inden for bestyrelsens ansvarsområder organiseres i øjenhøjde med de unges hverdag og fritidsliv. Kurset giver anvisninger og køreplaner for, hvordan en bestyrelse skaber plads og mening for unge, der gerne vil og kan. På den måde får du samtidig lejlighed til at kigge din egen bestyrelses organisering efter i sømmene, så I kan tage et opgør med uhensigtsmæssige rutiner og arbejdsgange.

Eksempel på et kursusprogram


Formiddag: Bestyrelsens nye vilkår og muligheder

 • Få indblik i udviklingen af frivilligheden og hvad det betyder for unges engagement.
 • Lær, hvad unge gerne vil involvere sig i og hvordan, så du kan skabe attraktive opgaver i din bestyrelse.
 • Få kendskab til tre forskellige bestyrelsesmodeller, så du udvikler bestyrelsen til at tage imod unge frivillige.
 • Få redskaber til at gøre din eksisterende bestyrelse klar til at samarbejde med nye medlemmer.
 • Få styr på fordele og udfordringer ved at unge frivillige er med i bestyrelsen, så du er forberedt på de nye muligheder.

Eftermiddag: Bestyrelsesrekruttering og engagement

 • Få redskaberne til at planlægge din indsats for rekruttering af unge frivillige; hvem vil I have, hvem kan I få, og hvordan får I dem?
 • Lær, hvordan du fastholder engagementet for bestyrelsesarbejde, så bestyrelsen kan være bestyrelse og ikke skal bruge tiden på at ’fylde rækkerne’ igen og igen.
 • Sådan leder du unge frivillige med lige dele af krav og motivation, så hele bestyrelsen oplever fælles fodslag om jeres arbejde.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om vores kursus vedr. rekruttering af unge til bestyrelser.

God introduktion og indføring i en systematisk indsigt i arbejdet med frivillighedslivet som ansat i en organisation. Giver dig er sprog og en værktøjskasse som kan bruges direkte i udviklingen af frivillighedslivet.

Niels Ladefoged, 2200Kultur