Opsætning og facilitering af din digitale workshop

Faciliteringsopgaven digitalt

Den digitale workshop eller det digitale seminar er selvfølgelig ikke det samme som den fysiske udgave. Det er ikke dårligere – det er bare anderledes. Vi har hjulpet med at udvikle og facilitere mange digitale workshop og seminardage – bl.a. for Grønlandske Børn, Offerådgivningen i Danmark, Danske Handicaporganisationer og Boligorganisationernes Landsforening (BL).

 

I Ingerfair har vi formuleret nogle regler, som vi følger, når vi overgår til digitale workshop eller seminarer

  • Alt skal foregå i korte sekvenser, for vi kan ikke holde koncentrationen længere tid ad gangen. Derfor kan man eksempelvis overveje, om et oplæg på en time kan laves om til et interview med oplægsholderen på 20 min med efterfølgende spørgsmål og svar i chatten eller direkte fra deltager til oplægsholder.
  • Brug afstemninger, dilemmalinjer, ordskyer eller citatindsamlinger aktivt, så deltagerne bliver inddraget og holder fokus på skærmen.
  • Optag gerne nogle af oplæggende som korte film, så er det nemmere at styre tiden.
  • Når det foregår digitalt, er det muligt at skabe interaktion mellem deltagerne, mens der holdes oplæg e.l. Vi sørger derfor for at chatten bliver brugt fra start til, at deltagerne i mellem sætter gang i snakken om et givent emne. Det forstyrrer ikke på samme måde som en irriterende visken til et fysisk arrangement. Tværtimod skaber det liv.
  • Grupperum er gode – jo flere du sætter sammen i et grupperum, jo mere tid kræver det, hvis deltagerne ikke kender hinanden. Sørg for, at der enten er en vært i grupperummet eller sørg for, at der er en tydelig opgave, deltagerne skal løse.

Vi er stærke på mange platforme:

Zoom
Google Meet
Teams
Skype
whereby
– og mange andre

Her er nogle af vores foretrukne programmer til online facilitering

  • Poll Everywhere – giver fede mulighed for at lave afstemninger, citatopsamlinger m.m. med deltagerne direkte i dit Powerpoint show
  • Switcher Studio – gør det muligt at optage flere skærme og kameraer på én gang.

Vi sender live fra kontoret

– til frivillige fra Grønlandske Børn, som er med via Zoom. I stedet for ’Screen share’ funktion benytter vi Switcher Studio, så vi kan vise flere skærme og kameravinkler i løbet af mødet.

 

Jørgen, frivillig i SOS Børnebyerne

– bliver optaget til et online kursus om gode foredrag.

Typisk stillede spørgsmål og svar

Spørgsmål: Passer det, at ældre mennesker ikke kan eller vil deltage online?
Svar: Nej det passer ikke. Derimod er det vores erfaring, at hvis du sender en god guide ud forud for workshop/seminaret/konferencen, så skaber du tryghed i at komme på. Vi har god erfaring med at lave online check-in 30 minutter før en konference eller workshop starter. Her kan de deltagere, der skal på for første gang få hjælpe stille og roligt til at komme på.

Spørgsmål: Passer det, at folk ikke gider at se på en oplægsholder en hel dag gennem en kamera i computerskærmen?
Svar: Der er fire vigtige ingredienser i et godt online arrangement. Der skal være god lyd, godt lys, være variation i programmet og inddragelse af deltagere. Flere kameravinkler tilfører jeres arrangement et professionelt udtryk og kan være med til at gøre det endnu mere interessant at deltage i.

Spørgsmål: Det er dyrt og besværligt, hvis man skal til at livestreame fra et studie
Svar: Nej, det behøver det ikke at være. Hvis du selv vil i gang, så kræver det, at du køber det rette udstyr, de rette programmer og sætter dig ind i de teksniske løsninger. Her er en gennemgang af det set-up vi bruger til at livestreame: