Ekspertiser

Frivillighed i kommunen og det offentlige

 

For nogle er det et sprængfarligt at tale om frivillighed i kommunen, det offentlige og samskabelse. I Ingerfair ser vi det som en spændende mulighed for, at borgere kan engagere sig i lokalområdet, ældre, naturen og det lokale kulturliv. Det handler om medborgerskab, men det skal gøres rigtigt. Det kræver omtanke, dygtige medarbejdere og organisationer, som er klar på den opgave at være en frivilliginvolverende organisation.
Det er vigtigt at huske, at det ikke er alt, frivillige kan engageres i. Det er ikke alt, der kan etableres samarbejder med foreningslivet om. Og det er ikke alt, som det giver mening at drive samskabelsesprocesser om.

 

Sådan arbejder vi med frivillighed i kommunen og det offentlige

I Ingerfair hjælper vi med at kortlægge mulighederne for involvering af civilsamfundet og frivillighed i kommunen og det offentlige.

Vi efteruddanner medarbejdere og ledere, så de er bedre rustet til opgaven med at involvere frivillige og drive overskuelige samskabelsesprocesser. Vi bliver også brugt til at give byrådet indsigt i, hvad det kræver i organisationen, når strategiske mål om øget inddragelse af frivillige skal omsættes til virkelighed i driften.

Eksempler

Her kan du se andre eksempler på, hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med frivillighed i kommunen og det offentlige.

Fællesuddannelse i frivillighed i kommunen

Det er en både spændende og udfordrende opgave at tænke civilsamfundet tættere ind i kommunens opgaveløsning. Ofte kan det dog være svært at finde tiden til at gøre det hele og samtidig vurdere, om man er på rette vej. Derfor var formålet med fællesuddannelsen for Rødovre og Glostrup Kommune at give deltagerne praksisnære redskaber og arbejdsmetoder til at samarbejde med det etablerede foreningsliv og opbygge deres eget frivilligmiljø.

Undervejs i uddannelsens forløb fik deltagerne til opgave at igangsætte nye tiltag baseret på, hvilken forandring de ønskede at skabe. På den måde supplerede vi faglighed med erfaring og en solid redskabskasse, som fik deltagerne til at tænke civilsamfundet mere strategisk ind i deres opgaveløsning.

Uddannelsen er et eksempel på, hvordan det kan være gavnligt at samarbejde om et sådant projekt for at have mulighed for at gennemgå et længere forløb.

Workshop for byrådet 

Workshoppen blev afholdt i forbindelse med vedtagelse af ny frivillighedspolitik. Formålet med workshoppen var at klæde byrådet på til at træffe beslutninger om frivillighed i kommunen, og hvordan kommunen fremover kunne understøtte frivilligheden på Bornholm. Vi havde også fokus på mulighederne for samskabelse mellem forskellige forvaltninger og det lokale foreningsliv.

Kurser om frivillighed i kommunen og det offentlige

Artikler om frivillighed i kommunen og det offentlige

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløbeller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivillighed i kommunen og det offentlige.

Jeg har haft fornøjelsen at samarbejde med Ingerfair omkring udvikling og tilrettelæggelse af frivilliguddannelse for medarbejdere og ledere i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Vores samarbejde med Ingerfair er rigtig godt – de har stor praksiserfaring, er meget lydhøre i forhold til vore ideer, ønsker og behov.

– John Liholm, Aarhus Kommune