Ekspertiser

Frivillighed i kommunen og det offentlige

 

For nogle er det et sprængfarligt at tale om frivillighed i kommunen, det offentlige og samskabelse. I Ingerfair ser vi det som en spændende mulighed for, at borgere kan engagere sig i lokalområdet, ældre, naturen og det lokale kulturliv. Det handler om medborgerskab, men det skal gøres rigtigt. Det kræver omtanke, dygtige medarbejdere og organisationer, som er klar på den opgave at være en frivilliginvolverende organisation.
Det er vigtigt at huske, at det ikke er alt, frivillige kan engageres i. Det er ikke alt, der kan etableres samarbejder med foreningslivet om. Og det er ikke alt, som det giver mening at drive samskabelsesprocesser om.

 

Sådan arbejder vi med frivillighed i kommunen og det offentlige

I Ingerfair hjælper vi med at kortlægge mulighederne for involvering af civilsamfundet og frivillighed i kommunen og det offentlige.

Vi efteruddanner medarbejdere og ledere, så de er bedre rustet til opgaven med at involvere frivillige og drive overskuelige samskabelsesprocesser. Vi bliver også brugt til at give byrådet indsigt i, hvad det kræver i organisationen, når strategiske mål om øget inddragelse af frivillige skal omsættes til virkelighed i driften.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde og udvikling?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.