Ekspertiser

Frivillighed på kulturområdet

 

Der kan være fart over feltet, når festivaler, koncerter eller byfester afvikles. De frivillige ildsjæle og lokale drivkræfter kan sætte et lokalsamfund på den anden ende og skabe gode oplevelser for borgere og tilrejsende.

Frivillighed på kulturområdet kræver gode organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer blandt frivillige og medarbejdere. Der er ofte mange frivillige involveret i en event, og de er organiseret i mange forskellige frivilliggrupper.

Det handler om at holde frivillige på alle niveauer informeret og motiveret – også når der skal ryddes op efter eventen. Derfor skal der være styr på kommunikations- og kommandovejene i de mange ledelseslag, og samtidig skal der også koordineres med en række samarbejdspartnere.

 

Sådan arbejder vi med frivillighed på kulturområdet

I Ingerfair klæder vi frivillige og medarbejdere på til opgaven, så de har overblikket og kan lede og koordinere mange frivillige. Ofte leverer vi kurser om koordinering, ledelse og motivation i forbindelse med frivillighed på kulturområdet. Vi bistår også med strategiudvikling og sparringsforløb for kulturorganisationer, som gerne vil blive endnu bedre til løbende at håndtere et stort antal frivillige.

Som ny leder i et nyt hus er det fantastisk at give bolden op og lade en anden drible den op i målområdet. Være tryg ved at starte forfra, stille spørgsmålstegn ved alt, være forvirret, søgende og intellektuelt udfordret. Velvidende, at det hele bliver samlet op og lagt til rette, så vi i sidste ende føler os klar til at skyde på mål. Det gjorde Frederik fra Ingerfair for os.

Kathrine Krone Laurent, Sekretariatsleder, Byens hus Roskilde, Roskilde Kommune

Eksempler

Her kan du se andre eksempler på, hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med frivillighed på kulturområdet.

Strategisk fokus på frivillighed og ledelse af frivillige

For direktionen på Roskilde Festival afviklede vi en tretimers intensiv workshop. Formålet var at ’forstyrre’ og inspirere direktionen med vores erfaringer og viden om store frivilligorganisationers udvikling af frivilligmiljøet. Vi så samtidig på de ledelsesudfordringer, der kan opstå i komplekse organisationer, hvor der er mange ledelseslag af både frivillige og ansatte.

Samarbejde, koordinering og ledelse af frivillige

Ingerfair har faciliteret i en uddannelse for ansatte i Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Formålet med uddannelsen var at udvikle kompetencerne blandt udvalgte ansatte på blandt andet biblioteker, museer og spillesteder samt i forvaltningen. Uddannelsen er et valgmodul under diplomlederuddannelsen og udløste 5 ECTS-point.

Udvikling af rammer for involvering og ledelse af frivillige 

Ambitionen med Byens Hus i Roskilde er at skabe et ’permanent folkemøde’, hvor borgere, frivillige og politikere kan mødes og udveksle synspunkter og aktiviteter. Medarbejdergruppen i Byens Hus gennemgik en proces, hvor der blev sat fokus på, hvilket frivilligmiljø der bedst kan understøtte ambitionen for stedet. Processen blev kombineret med, at en medarbejder deltog på Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivillighed på kulturområdet.