Ekspertiser

Frivillighed på plejecentre og i sundhedssektoren

 

Vi tror på, at civilsamfundet er nøglen til at skabe sundhedsfremme gennem aktiviteter, fællesskaber, fortalervirksomhed og frivillighed. Det kan handle om at få flere engageret i et aktivt fritidsliv. Det kan handle om at bekæmpe ensomhed. Det kan handle om at hjælpe stressramte. Eller det kan handle om andre former for fysisk og mental sundhed.

I Ingerfair bistår vi med alle led i foreningsudviklingen – fra de første ideer fødes hos bestyrelsen og den daglige ledelse, over strategi, til udvikling af nye måder at engagere pårørende, medlemmer og frivillige på i arbejdet med sundhed og pleje. Vi tilbyder også kursusforløb for frivillige og ansatte.

 

Sådan understøtter vi arbejdet med frivillighed på plejecentre

Plejeområdet er et af de steder, hvor der er sket en særlig udvikling med det frivillige arbejde de seneste år. Her bidrager frivillige til, at ældre medborgere får mere indhold i deres hverdag i form af aktiviteter, der styrker den ældres mestringsevne, mindsker oplevelsen af ensomhed og giver noget at se frem til i hverdagen.

I Ingerfair arbejder vi med at styrke kapaciteten til at engagere frivillige på plejecenteret, uden at der skal tilføres flere medarbejderressourcer. Vores tilgang tager afsæt i beboernes behov og ønsker. Gennem spændende metoder og praksisnære kursusforløb klæder vi ledere og medarbejdere på til opgaven med at være en frivilliginvolverende organisation.

Vi vender gerne tingene lidt på hovedet og bryder med vanetænkning. Ældre på plejecentre oplever ofte ensomhed, og frivilligheden kan være med til at bekæmpe ensomhed. I stedet for at alle løsninger bliver 1:1 besøgsven-ordning, så kan den frivillighed på plejecentre også rettes mod at bringe ældre sammen med andre ældre til kaffeslabberaser, ture ud i naturen eller madlavning.

Vi tror på, at det har en værdi at lade det enkelte menneske deltage og bidrage til fællesskabet så længe som muligt. En hjørnesten i frivilligt arbejde er nemlig, at den frivillige oplever at være til gavn for andre end sig selv.

Eksempler

Her kan du se andre eksempler på, hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med frivillighed på plejecentre og i sundhedssektoren.

Aktivitetsmedarbejdere fik skræddersyet kursus 

Et femdages skræddersyet kursusforløb klædte aktivitetsmedarbejdere fra Thisted Kommunes plejecentre på til samarbejdet med frivillige. De 18 medarbejdere fik et praksisnært kursus, der indeholdt rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige samt tog fat i de sværere emner som konflikthåndtering og den svære samtale. Igennem hele kurset blev lokale cases og problemstillinger brugt, så medarbejderne kunne gå hjem med redskaber til brug i en travl hverdag.

Kurset gav aktivitetsarbejderne et fælles sprog, og mulighed for at drøfte arbejdsrelaterede emner i et tillidsfuldt rum. Kurset blev fulgt op af en kursusdag året efter, hvor aktivitetsmedarbejderne kunne byde ind med, hvilke emner i relation til frivillighed på plejecentre, som de havde behov for at få flere redskaber til.

Udvikling af pejlemærker for samarbejdet med frivillige og effektmåling af det frivillige arbejde

Ingerfair har bistået Diakonissestiftelsen med en større evaluering af deres arbejde med frivillige samt de frivilliges arbejdsresultater.

Opgaven bestod i at kortlægge, hvordan fem nye metoder for arbejdet med frivillige med hensyn til at skabe bedre samarbejde mellem frivillige og ansatte, bedre opgaveløsning og i sidste ende mere tilfredse brugere. Første skridt var at bygge forandringsteorier for de respektive metoder. Dernæst har vi udviklet spørgeskemaer til de ansatte, frivillige og brugerne. Vi lavede en måling i starten og en måling senere i forløbet for at kunne sammenligne resultaterne før og efter de afprøvede metoder. Læs mere om de fem metoder til arbejdet med frivillige.

Yderligere har vi udviklet et styringsredskab med tre pejlemærker til ledelsen på Diakonissestiftelsen. Med dette i hånden kan de løbende evaluere frivilliggruppens effektivitet (hvad leverer gruppen i forhold til tid brugt?), trivsel (hvor motiverede er de frivillige?) og rentabilitet (er det økonomisk forsvarligt, at frivillige involveres i stedet for ansatte?). Læs om undersøgelsesredskabet til frivilligmiljøer.

Denne opgave er et eksempel på, hvordan vi håndterer større undersøgelses- og analyseopgaver, hvor der også indgår konceptudvikling (styringsredskabet).

Til denne opgave har vi brugt Epinion som underleverandør til at varetage det praktiske arbejde med at indhente besvarelser på de respektive spørgeskemaer.

Gør personalet klar til involvere frivillige

I dette udviklingsprojekt for Ældrecenter Dalvangen i Glostrup Kommune har Frederik, direktør i Ingerfair, været projektleder for de 160 ansatte på ældrecentret. Formålet med projektet var at mindske modstanden mod frivillige på ældrecenteret. Herudover har vi uddannet flere centrale ledere i Open Space Technology-processor, som i denne situation handlede om, hvordan de bedre involverer deres ansatte, så de får mulighed for at italesætte deres bekymringer såvel som de potentialer, de ser i frivilligheden på ældrecentret.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivillighed på plejecentre og i sundhedssektoren.