Ekspertiser

Frivillighed på plejecentre og i sundhedssektoren

 

Vi tror på, at civilsamfundet er nøglen til at skabe sundhedsfremme gennem aktiviteter, fællesskaber, fortalervirksomhed og frivillighed. Det kan handle om at få flere engageret i et aktivt fritidsliv. Det kan handle om at bekæmpe ensomhed. Det kan handle om at hjælpe stressramte. Eller det kan handle om andre former for fysisk og mental sundhed.

I Ingerfair bistår vi med alle led i foreningsudviklingen – fra de første ideer fødes hos bestyrelsen og den daglige ledelse, over strategi, til udvikling af nye måder at engagere pårørende, medlemmer og frivillige på i arbejdet med sundhed og pleje. Vi tilbyder også kursusforløb for frivillige og ansatte.

 

Sådan understøtter vi arbejdet med frivillighed på plejecentre

Plejeområdet er et af de steder, hvor der er sket en særlig udvikling med det frivillige arbejde de seneste år. Her bidrager frivillige til, at ældre medborgere får mere indhold i deres hverdag i form af aktiviteter, der styrker den ældres mestringsevne, mindsker oplevelsen af ensomhed og giver noget at se frem til i hverdagen.

I Ingerfair arbejder vi med at styrke kapaciteten til at engagere frivillige på plejecenteret, uden at der skal tilføres flere medarbejderressourcer. Vores tilgang tager afsæt i beboernes behov og ønsker. Gennem spændende metoder og praksisnære kursusforløb klæder vi ledere og medarbejdere på til opgaven med at være en frivilliginvolverende organisation.

Vi vender gerne tingene lidt på hovedet og bryder med vanetænkning. Ældre på plejecentre oplever ofte ensomhed, og frivilligheden kan være med til at bekæmpe ensomhed. I stedet for at alle løsninger bliver 1:1 besøgsven-ordning, så kan den frivillighed på plejecentre også rettes mod at bringe ældre sammen med andre ældre til kaffeslabberaser, ture ud i naturen eller madlavning.

Vi tror på, at det har en værdi at lade det enkelte menneske deltage og bidrage til fællesskabet så længe som muligt. En hjørnesten i frivilligt arbejde er nemlig, at den frivillige oplever at være til gavn for andre end sig selv.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde og udvikling?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.