Ekspertiser

Frivilligstrategi og frivilligpolitik

Vi bruger ofte lidt forskellige ord på tværs af sektorer, når det drejer sig om dette emne. I kommunerne er en frivillighedspolitik ofte den betegnelse, som anvendes om en prioriteret indsats, mens et charter for samarbejde med frivillige bruges til at beskrive det, der i foreningsverdenen ofte kaldes en frivilligstrategi. For os er ordene ikke det afgørende. Det tilpasser vi os. Det væsentlige er derimod at bruge dem rigtigt:

  • En frivilligstrategi er udtryk for din organisations overordnede vision og målrettede planer for involvering af frivillige. En god frivilligstrategi giver retning, prioritering og overblik over formålet med det frivillige arbejde, de frivillige og de ansattes indsats.
  • En frivilligpolitik fordeler roller, ansvar og forpligtelser hensigtsmæssigt i organisationen, foreningen eller institutionen.

Frivilligstrategien og frivilligpolitikken bygger bro mellem rammerne for det frivillige arbejde: den overordnede strategi, konteksten, hvem de frivillige er, og hvorfor de involveres. På den anden side udstikker de retningen for, hvordan frivillige rekrutteres, organiseres, ledes og fastholdes.

 

Opstart eller udvikling af frivilligmiljøer

Frivilligstrategier og -politikker bliver ofte til under opstarten af et nyt projekt eller når der er behov for at udvikle frivilligmiljøet. I Ingerfair hjælper vi organisationer, ofte kommunale institutioner, med opstart eller udvikling af frivilligmiljøer, som skal bygges op helt fra bunden. Det gør vi enten på kursusforløb eller som et sparringsforløb for den enkelte organisation.

Vi arbejder også med at styrke etablerede frivilligmiljøer eller udvikle dem, så de kan håndtere andre måder at engagere frivillige på, eksempelvis hvis målgruppen selv skal involveres som frivillige. Dette er ofte en flerstrenget indsats med kursusforløb for frivillige og ansatte og sparring med bestyrelsen samt udarbejdelse af nye organisationsdiagrammer.

 

Sådan understøtter vi udviklingen af frivilligstrategi og frivilligpolitik

Det er i processen før, under og efter at du skriver din frivilligstrategi og frivilligpolitik, at du skaber udvikling i din organisation. Men det stiller krav til måden, du præsenterer indholdet på. For at håndtere forandringsprocessen skal du sikre dig, at dine prioriteringer og ideer er realistiske, at du har skabt opbakning til dem, samt at de er nemme at kommunikere ud i organisationen nu og på sigt.

I Ingerfair bistår vi med at udforme frivilligstrategier og frivilligpolitikker. Enten som sparringspartner på sidelinjen eller som tovholder på hele processen. Derudover kan vi bistå med undersøgelser i forbindelse med at udforme frivilligstrategier og -politikker blandt andet i form af behovsundersøgelser, motivundersøgelser eller andre relevante kortlægningsanalyser.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde og udvikling?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Strategi og frivilligt engagement