Ekspertiser

Frivilligstrategi og frivilligpolitik

Vi bruger ofte lidt forskellige ord på tværs af sektorer, når det drejer sig om dette emne. I kommunerne er en frivillighedspolitik ofte den betegnelse, som anvendes om en prioriteret indsats, mens et charter for samarbejde med frivillige bruges til at beskrive det, der i foreningsverdenen ofte kaldes en frivilligstrategi. For os er ordene ikke det afgørende. Det tilpasser vi os. Det væsentlige er derimod at bruge dem rigtigt:

  • En frivilligstrategi er udtryk for din organisations overordnede vision og målrettede planer for involvering af frivillige. En god frivilligstrategi giver retning, prioritering og overblik over formålet med det frivillige arbejde, de frivillige og de ansattes indsats.
  • En frivilligpolitik fordeler roller, ansvar og forpligtelser hensigtsmæssigt i organisationen, foreningen eller institutionen.

Frivilligstrategien og frivilligpolitikken bygger bro mellem rammerne for det frivillige arbejde: den overordnede strategi, konteksten, hvem de frivillige er, og hvorfor de involveres. På den anden side udstikker de retningen for, hvordan frivillige rekrutteres, organiseres, ledes og fastholdes.

Som ny leder i et nyt hus er det fantastisk at give bolden op og lade en anden drible den op i målområdet. Være tryg ved at starte forfra, stille spørgsmålstegn ved alt, være forvirret, søgende og intellektuelt udfordret. Velvidende, at det hele bliver samlet op og lagt til rette, så vi i sidste ende føler os klar til at skyde på mål. Det gjorde Frederik fra Ingerfair for os.

– Kathrine Krone Laurent, Sekretariatsleder, Byens hus Roskilde, Roskilde Kommune

Opstart eller udvikling af frivilligmiljøer

Frivilligstrategier og -politikker bliver ofte til under opstarten af et nyt projekt eller når der er behov for at udvikle frivilligmiljøet. I Ingerfair hjælper vi organisationer, ofte kommunale institutioner, med opstart eller udvikling af frivilligmiljøer, som skal bygges op helt fra bunden. Det gør vi enten på kursusforløb eller som et sparringsforløb for den enkelte organisation.

Vi arbejder også med at styrke etablerede frivilligmiljøer eller udvikle dem, så de kan håndtere andre måder at engagere frivillige på, eksempelvis hvis målgruppen selv skal involveres som frivillige. Dette er ofte en flerstrenget indsats med kursusforløb for frivillige og ansatte og sparring med bestyrelsen samt udarbejdelse af nye organisationsdiagrammer.

Sådan understøtter vi udviklingen af frivilligstrategi og frivilligpolitik

Det er i processen før, under og efter at du skriver din frivilligstrategi og frivilligpolitik, at du skaber udvikling i din organisation. Men det stiller krav til måden, du præsenterer indholdet på. For at håndtere forandringsprocessen skal du sikre dig, at dine prioriteringer og ideer er realistiske, at du har skabt opbakning til dem, samt at de er nemme at kommunikere ud i organisationen nu og på sigt.

Jeg har brugt Ingerfair til flere forskellige opgaver, bl.a. har de medvirket til udvikling af strategi for frivilligindsats i IDA  samt sparring med IDA ledelse ift. udvikling af frivilligpolitik. Ingerfairs team af konsulenter er fagligt velfunderede og gode til at ”stikke fingeren i jorden” hos kunden, så man bliver inddraget aktivt i planlægning og afvikling af opgaverne.

– Lene Christensen, afdelingschef i IDA, Ingeniørforeningen

 

I Ingerfair bistår vi med at udforme frivilligstrategier og frivilligpolitikker. Enten som sparringspartner på sidelinjen eller som tovholder på hele processen. Derudover kan vi bistå med undersøgelser i forbindelse med at udforme frivilligstrategier og -politikker blandt andet i form af behovsundersøgelser, motivundersøgelser eller andre relevante kortlægningsanalyser.

Bog om frivilligstrategi og frivilligpolitik

Strategi og frivilligt engagement

Strategi og frivilligt engagement

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med frivilligstrategi og frivilligpolitik sammen med andre af vores kunder. 

Udvikling af frivilligstrategi og frivilligpolitik for Ingeniørforeninger

Gennem et intenst forløb udviklede vi både en frivilligstrategi og en frivilligpolitik for Ingeniørforeningen. Formålet var at udvikle bedre muligheder for, at fagforeningens medlemmer under 30 år kunne involvere sig som frivillige. Et vigtigt element i udviklingsprocessen var at involvere de berørte ansatte og frivillige i at undersøge sig selv, hvorefter vi, med fakta på bordet, planlagde konkrete indsatsområder, der ville sikre et bedre tilbud om involvering for fagforeningens unge medlemmer. Disse indsatsområder omhandlede både ressourcefordelingen mellem forskellige frivilligdrevne aktiviteter og andre måder at involvere unge på end i lokalt bestyrelsesarbejde.

Udvikling af frivilligpolitik for Sankt Johannes Kirke

Som et led i at Sankt Johannes Kirke har ansat en ny frivilligkoordinator og ønsker at arbejde mere målrettet med frivilligheden, har Ingerfair været med til at facilitere en workshop for at få sat arbejdet i gang med at skabe en frivilligpolitik for kirken.

Her var der fokus på at få et indblik i fagligheden bag frivilligkoordinering i en kirke for derved at gøre arbejdet mere systematisk, så det gavner kirkens sag bedst muligt. Vi har også arbejdet med, hvordan man organiserer det frivillige arbejde, så man finder de rette personer til at udfylde de rigtige roller. For at kirken fungerer, er det nemlig lige så vigtigt, at der bliver delt salmebøger ud til gudstjenesten om søndagen, som at der bliver faciliteret babysalmesang, eller at man sidder i menighedsrådet. Det handler alt sammen om at skabe et sted, hvor alle er hjemme.

Styrket lederskab blandt frivillige tovholdere i den fremadstormende organisation 

Kulturhavn Gilleleje er et rigtig godt eksempel på civilsamfundets betydning for lokalsamfundet. Stærke frivillige drivkræfter står bag et stort samskabelseskulturprojekt, som har forenet frivillige, borgere, kommunale institutioner og private virksomheder om det formål at skabe en attraktion for byen.

Når en organisation oplever kraftig vækst i antallet af frivillige, kræver det, at de frivillige ledere kan følge med, og at samarbejdet mellem mange mennesker organiseres effektivt. I Ingerfair har vi bistået med kursusforløb om ledelse af frivillige for de frivillige tovholdere samt tilført viden og sparring om organisationsudvikling til bestyrelsen og den daglige leder.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb, undersøgelser eller noget helt femte? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivilligstrategier og frivilligpolitikker.