Ekspertiser

Motivation og ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige er et ord, vi alt for ofte bruger til at beskrive alle typer arbejde med frivillige. Og det er en fejl! Der er uendelig mange arbejdsopgaver og situationer i arbejdet med frivillige, som ikke handler om ledelse.

Eksempelvis er det ikke nødvendigvis ”ledelse af frivillige” at lave et uddannelsestilbud til de frivillige eller at rekruttere nye frivillige. Det er blot opgaver, som skal løses. Det er ofte en leders opgave at gøre dette, men det er ikke af den grund ledelse.

I vores optik er ledelse af frivillige de handlinger, som udføres mellem to eller flere mennesker med henblik på at få andre til at opnå et mål – enten for lederen eller sammen med lederen.

 

Ledelse af frivillige handler om at turde stille krav

I Ingerfair møder vi mange ansatte frivilligledere, som ikke tør stille krav til de frivillige. De er bekymrede for, om de frivillige tænker: ”Du kan da gøre det selv – du får jo løn for det.” Derfor påtager de ansatte sig ofte alle administrative opgaver eller alle de svære og hårde opgaver, så der kun er sjove og spændende opgaver til de frivillige.

Lad os slå fast: Det er ikke vejen frem. Selv om det kan føles mærkeligt, så er det helt i orden at sidde som den eneste ansatte i en gruppe frivillige og arbejde sammen om en opgave. Det er sjældent, at de frivillige tænker dårligt om, at du får løn for at være der.

Vores samarbejde med Ingerfair er rigtig godt – de har stor praksiserfaring, er meget lydhøre i forhold til vore ideer, ønsker og behov. De ved rigtig meget om ledelse af frivillige – og om ledelse af dem der skal lede frivillige!
– John Liholm, Aarhus Kommune

 

Sådan understøtter vi motivering og ledelse af frivillige

I vores tilgang til motivation sondrer vi mellem ’motivation i praksis’ og ’motiverende strukturer’. Motivation i praksis handler om at kunne tilpasse sin ledelsestilgang til den måde, de frivillige gerne vil ledes på.

Vi arbejder ofte med forskellige typer lederstile; værten, administratoren, idemageren og præstationstripperen, når vi udvikler dygtige ledere af frivillige. Motiverende strukturer handler om at skabe engagementstrapper, styrke fællesskaber og udvikle alternative valutaer til at takke for den frivilliges indsats.

Kurser i ledelse af frivillige er blandt de kursusforløb, vi leverer flest af. Det er særligt dem, hvor deltagerne får kortlagt deres egen lederstil, som hitter. Vi er også en god sparringspartner for ledere af frivillige – uanset om vedkommende har 20 eller 500 frivillige. Vi foretager også undersøgelser af forholdet mellem frivillige og ansatte samt større lederstilsundersøgelser.

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med ledelse af frivillige sammen med andre af vores kunder. 

Seks måneders ledelsesudvikling for 125 frivillige ledere hos RBU

I tæt samarbejde med fagforeningen Lederne har vi udviklet et forløb med fokus på ledelsesudvikling for den enkelte leder hos Red Barnet Ungdom. Forløbet indeholder to kursusdage med opgaver for den frivillige leder mellem de to dage.

Alle de frivillige ledere fik lavet en lederprofil og har sammen med en ledermakker fået sat fokus på områder af deres ledelse, som de gerne ville udvikle. Derudover fik alle deltagere en introduktion til kapacitetsudvikling af lokalafdelingen, projektet eller gruppen, som de har ansvaret for.

Dette forløb er et eksempel på, hvordan vi håndterer et større antal deltagere, og løser opgaven i tæt samarbejde med flere aktører.

Styrket lederskab blandt frivillige tovholdere i den fremadstormende organisation 

Kulturhavn Gilleleje er et rigtig godt eksempel på civilsamfundets betydning for lokalsamfundet. Stærke frivillige drivkræfter står bag et stort samskabelseskulturprojekt, som har forenet frivillige, borgere, kommunale institutioner og private virksomheder om det formål at skabe en attraktion for byen.

Når en organisation oplever kraftig vækst i antallet af frivillige, kræver det, at de frivillige ledere kan følge med, og at samarbejdet mellem mange mennesker organiseres effektivt. I Ingerfair har vi bistået med et kursusforløb om ledelse af frivillige for de frivillige tovholdere samt tilført viden og sparring om organisationsudvikling til bestyrelsen og den daglige leder.

Uddannelse af medarbejdere siden 2014

Frivillighed og samskabelse er på dagsordenen i Aarhus Kommune, men hvad betyder det for medarbejderne? Og hvad kræver det af dem? Ingerfair har siden 2014 leveret praksisnære efteruddannelsesforløb for ledere, koordinatorer og konsulenter fra Magistraterne for sociale forhold, beskæftigelse og sundhed i Aarhus Kommune.

Formålet med uddannelserne har været at kompetenceudvikle centrale ansatte til at håndtere samskabelsesprocesser, udvikle egne frivilligmiljøer, inkludere brugerne som frivillige samt håndtere spontane borgerhenvendelser. Vores tilgang har været at styrke medarbejdernes strategiske blik på samarbejdet med frivillige, give dem en redskabskasse til organisationsudvikling og endelig at træne en række praktiske værktøjer til organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb, undersøgelser eller noget helt femte? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med ledelse af frivillige.

Bøger om ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige i folkekirken
Sådan leder du frivillige i forskellige situationer - ledelse af frivillige i forskellige situationer - konflikthåndtering