Ekspertiser

Motivation og ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige er et ord, vi alt for ofte bruger til at beskrive alle typer arbejde med frivillige. Og det er en fejl! Der er uendelig mange arbejdsopgaver og situationer i arbejdet med frivillige, som ikke handler om ledelse.

Eksempelvis er det ikke nødvendigvis ”ledelse af frivillige” at lave et uddannelsestilbud til de frivillige eller at rekruttere nye frivillige. Det er blot opgaver, som skal løses. Det er ofte en leders opgave at gøre dette, men det er ikke af den grund ledelse.

I vores optik er ledelse af frivillige de handlinger, som udføres mellem to eller flere mennesker med henblik på at få andre til at opnå et mål – enten for lederen eller sammen med lederen.

 

Ledelse af frivillige handler om at turde stille krav

I Ingerfair møder vi mange ansatte frivilligledere, som ikke tør stille krav til de frivillige. De er bekymrede for, om de frivillige tænker: ”Du kan da gøre det selv – du får jo løn for det.” Derfor påtager de ansatte sig ofte alle administrative opgaver eller alle de svære og hårde opgaver, så der kun er sjove og spændende opgaver til de frivillige.

Lad os slå fast: Det er ikke vejen frem. Selv om det kan føles mærkeligt, så er det helt i orden at sidde som den eneste ansatte i en gruppe frivillige og arbejde sammen om en opgave. Det er sjældent, at de frivillige tænker dårligt om, at du får løn for at være der.

Vores samarbejde med Ingerfair er rigtig godt – de har stor praksiserfaring, er meget lydhøre i forhold til vore ideer, ønsker og behov. De ved rigtig meget om ledelse af frivillige – og om ledelse af dem der skal lede frivillige!
– John Liholm, Aarhus Kommune

 

Sådan understøtter vi motivering og ledelse af frivillige

I vores tilgang til motivation sondrer vi mellem ’motivation i praksis’ og ’motiverende strukturer’. Motivation i praksis handler om at kunne tilpasse sin ledelsestilgang til den måde, de frivillige gerne vil ledes på.

Vi arbejder ofte med forskellige typer lederstile; værten, administratoren, idemageren og præstationstripperen, når vi udvikler dygtige ledere af frivillige. Motiverende strukturer handler om at skabe engagementstrapper, styrke fællesskaber og udvikle alternative valutaer til at takke for den frivilliges indsats.

Kurser i ledelse af frivillige er blandt de kursusforløb, vi leverer flest af. Det er særligt dem, hvor deltagerne får kortlagt deres egen lederstil, som hitter. Vi er også en god sparringspartner for ledere af frivillige – uanset om vedkommende har 20 eller 500 frivillige. Vi foretager også undersøgelser af forholdet mellem frivillige og ansatte samt større lederstilsundersøgelser.

Kurser i ledelse af frivillige

Læringsmaterialer om ledelse af frivillige

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb, undersøgelser eller noget helt femte? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med ledelse af frivillige.

Bøger om ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige i folkekirken