Ekspertiser

Samskabelse og metoder til borgerinddragelse

Der er mange holdninger til, hvad samskabelse er. I Ingerfair mener vi, at det er en metode til at inddrage en række aktører ligeværdigt i at definere både problemstilling og løsningsforslag. Men samskabelsesprocesser kræver også et særligt ’mindset’ blandt de involverede parter samt organisatorisk parathed.

Samskabelse kan afprøves i små inddragelsesforsøg, hvor borgere, frivillige, virksomheder og kommune får fornemmelsen af potentialet og løser mindre udfordringer. Det kan også tilrettelægges som en større proces, hvor social isolation, ensomhed, sundhed, børns vilkår eller noget helt andet sættes på dagsordenen.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at ikke alt samarbejde med civilsamfundet er samskabelse. I Ingerfair understøtter vi både decideret samskabelsesprojekter og samarbejdsprojekter med inddragelse af borgere og civilsamfund.

 

Sådan understøtter vi samskabelse og borgerinddragelse

I Ingerfair arbejder vi med at styrke den organisatoriske parathed, ’mindsettet’ og kompetencerne til procesfacilitering. Det gør vi gennem kurser for medarbejdere og seminardage for direktører, centerchefer og afdelingsledere. Vi planlægger også samskabelsesprocesser og faciliterer dem i kraft af vores rolle som den neutrale part. Yderligere foretager vi også undersøgelser og evalueringer af samskabelsesprojekter for at styrke projektets resultater og udvikling samt sikre forankringen af projektet.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde og udvikling?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.