Ekspertiser

Samskabelse og metoder til borgerinddragelse

 

Der er mange holdninger til, hvad samskabelse er. I Ingerfair mener vi, at det er en metode til at inddrage en række aktører ligeværdigt i at definere både problemstilling og løsningsforslag. Men samskabelsesprocesser kræver også et særligt ’mindset’ blandt de involverede parter samt organisatorisk parathed.

Samskabelse kan afprøves i små inddragelsesforsøg, hvor borgere, frivillige, virksomheder og kommune får fornemmelsen af potentialet og løser mindre udfordringer. Det kan også tilrettelægges som en større proces, hvor social isolation, ensomhed, sundhed, børns vilkår eller noget helt andet sættes på dagsordenen.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at ikke alt samarbejde med civilsamfundet er samskabelse. I Ingerfair understøtter vi både decideret samskabelsesprojekter og samarbejdsprojekter med inddragelse af borgere og civilsamfund.

Samskabelse og metoder til inddragelse

 

Sådan understøtter vi samskabelse og borgerinddragelse

I Ingerfair arbejder vi med at styrke den organisatoriske parathed, ’mindsettet’ og kompetencerne til procesfacilitering. Det gør vi gennem kurser for medarbejdere og seminardage for direktører, centerchefer og afdelingsledere. Vi planlægger også samskabelsesprocesser og faciliterer dem i kraft af vores rolle som den neutrale part. Yderligere foretager vi også undersøgelser og evalueringer af samskabelsesprojekter for at styrke projektets resultater og udvikling samt sikre forankringen af projektet.

Vi har i Københavns Kommune mange gange brugt Ingerfair, særligt omkring kompetenceudvikling af vores egne medarbejdere til at styrke vores enheders samarbejde med frivillige. Det har både været på et overordnet niveau omkring organisationens strategi og mere praksisnære forløb om det daglige samarbejde med frivillige borgere.

– Anders Sejerøe, specialkonsulent DIT:KBH