Ekspertiser

Frivilligstrategi og frivilligpolitik

 

Vi bruger lidt forskellige ord på tværs af sektorer. I kommunerne er en frivillighedspolitik ofte den betegnelse, som anvendes om en prioriteret indsats, mens et charter for samarbejde med frivillige bruges til at beskrive det, der i foreningsverdenen ofte kaldes en frivilligpolitik.

For os er ordene ikke det afgørende. Det tilpasser vi os. Det væsentlige er derimod at bruge dem rigtigt.

En frivilligstrategi er udtryk for din organisations overordnede vision og målrettede planer for involvering af frivillige. En god frivilligstrategi giver retning, prioritering og overblik over formålet med det frivillige arbejde, de frivillige og de ansattes indsats.

En frivilligpolitik fordeler roller, ansvar og forpligtelser hensigtsmæssigt i organisationen, foreningen eller institutionen.

Frivilligstrategien og frivilligpolitikken bygger bro mellem rammerne for det frivillige arbejde: den overordnede strategi, konteksten, hvem de frivillige er, og hvorfor de involveres. På den anden side udstikker de retningen for, hvordan frivillige rekrutteres, organiseres, ledes og fastholdes.

 

Frivilligstrategi og frivilligpolitik

 

Sådan understøtter vi udviklingen af frivilligstrategi og frivilligpolitik

Det er i processen før, under og efter at du skriver din frivilligstrategi og frivilligpolitik, at du skaber udvikling i din organisation. Men det stiller krav til måden, du præsenterer indholdet på. For at håndtere forandringsprocessen skal du sikre dig, at dine prioriteringer og ideer er realistiske, at du har skabt opbakning til dem, samt at de er nemme at kommunikere ud i organisationen nu og på sigt.

I Ingerfair bistår vi med at udforme frivilligstrategier og frivilligpolitikker. Enten som sparringspartner på sidelinjen eller som tovholder på hele processen.

 

Jeg har brugt Ingerfair til flere forskellige opgaver, bl.a. har de medvirket til udvikling af strategi for frivilligindsats i IDA  samt sparring med IDA ledelse ift. udvikling af frivilligpolitik. Ingerfairs team af konsulenter er fagligt velfunderede og gode til at ”stikke fingeren i jorden” hos kunden, så man bliver inddraget aktivt i planlægning og afvikling af opgaverne.

Lene Christensen, afdelingschef i IDA, Ingeniørforeningen

Vil du have mere inspiration om frivilligstrategi og frivilligpolitik?

Bøger om frivilligstrategi og frivilligpolitik

Strategi og frivilligt engagement
Sådan skriver du frivilligstrategier og frivilligpolitikker, der virker - frivilligstrategi og frivilligpolitik

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med frivilligstrategi og frivilligpolitik sammen med andre af vores kunder. 

Udvikling af frivilligstrategi og frivilligpolitik for Ingeniørforeninger

Gennem et intenst forløb i starten af 2014 udviklede vi både en frivilligstrategi og en frivilligpolitik for Ingeniørforeningen. Formålet var at udvikle bedre muligheder for, at fagforeningens medlemmer under 30 år kunne involvere sig som frivillige. Et vigtigt element i udviklingsprocessen var at involvere de berørte ansatte og frivillige i at undersøge sig selv, hvorefter vi, med fakta på bordet, planlagde konkrete indsatsområder, der ville sikre et bedre tilbud om involvering for fagforeningens unge medlemmer. Disse indsatsområder omhandlede både ressourcefordelingen mellem forskellige frivilligdrevne aktiviteter og andre måder at involvere unge på end i lokalt bestyrelsesarbejde.

Udvikling af frivilligpolitik for Sankt Johannes Kirke

Som et led i at Sankt Johannes Kirke har ansat en ny frivilligkoordinator og ønsker at arbejde mere målrettet med frivilligheden, har Ingerfair været med til at facilitere en workshop for at få sat arbejdet i gang med at skabe en frivilligpolitik for kirken.

Her var der fokus på at få et indblik i fagligheden bag frivilligkoordinering i en kirke for derved at gøre arbejdet mere systematisk, så det gavner kirkens sag bedst muligt. Vi har også arbejdet med, hvordan man organiserer det frivillige arbejde, så man finder de rette personer til at udfylde de rigtige roller. For at kirken fungerer, er det nemlig lige så vigtigt, at der bliver delt salmebøger ud til gudstjenesten om søndagen, som at der bliver faciliteret babysalmesang, eller at man sidder i menighedsrådet. Det handler alt sammen om at skabe et sted, hvor alle er hjemme.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivilligstrategier og frivilligpolitikker.