Webinarer om rolleklarhed og tidspres i NGO'er

Det kan være svært i NGO’er at sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø, når ansatte skal samarbejde med frivillige i at løfte forskellige opgaverne. Det kræver en systematisk tilgang til arbejdsmiljøet for at minimere eller forebygge potentielle konflikter, rolleforvirring og tidspres.
Med støtte fra Velliv Foreningen udarbejder vi i øjeblikket metoder, der skal styrke det psykosociale arbejdsmiljø i frivillige organisationer. Læs mere om projektet.

I løbet af foråret afholder vi tre gratis webinarer med temaer inden for emnet; rolleklarhed og tidspres blandt ansatte i NGO’er.

Webinar d. 29. januar. Lederens rolle i at skabe et sundt psykosocialt arbejdsmiljø. (Er afholdt)

Webinar d. 26. februar. Et frivilligfagligt fundament i din organisation. (Er afholdt)

 

WEBINAR D. 30. APRIL KL.9.00-9.45

Samarbejde mellem frivillige og ansatte

På dette webinar zoomer vi ind på, hvordan der kan etableres et sundt psykosocialt arbejdsmiljø i samarbejdet mellem ansatte og frivillige. Det er som oftest fantastisk at arbejde med frivillige, da de bidrager med et stort engagement og passion, men vi ser også uhensigtsmæssige samarbejdsdynamikker, hvor ansattes psykosociale arbejdsmiljø bliver belastet.

Webinaret er struktureret som et oplæg, hvor du bl.a. kan høre mere om:

  • Betydningen af høje følelsesmæssige krav i arbejdet
  • Hvordan forskellige formelle og uformelle magtforhold skaber krydspres
  • Asymmetri i tid og tempo mellem frivillige og ansatte
  • Forskellige måder man kan arbejde med grænsesætning
  • Frivilligpolitik som et redskab til at forventningsafstemme og fordele roller, ansvar og forpligtelser i foreningen

Webinaeret foregå via zoom. Det er gratis at deltage i webinaret, som er udviklet i forbindelse med et arbejdsmiljøprojekt, der er finansieret af Velliv Foreningen.

Tilmeld dig webinaret ved at skrive til; stine@ingerfair.dk
Der er plads til max 100 deltagere

Vil du gerne høre mere om muligheden for sparring med en konsulent fra Ingerfair?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.