Ekspertiser

Frivillighed i folkekirken

 

Frivillighed i folkekirken minder på mange måder om frivilligheden i mange af de andre sektorer, vi arbejder i. På mange områder er den dog også meget anderledes.

Noget af det, som vi ser som essentielt for frivilligheden i folkekirken, er, at folkekirken kun eksisterer i kraft af de mennesker, som engagerer sig i den. Gennem vores arbejde med adskillige kirker og udgivelsen af ”Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken” har vi lært, at kirken ikke er den bygning, vi træder ind i, eller den præst, vi hilser på. Kirken er det kirkelige fællesskab og det, der sker, når mennesker engagerer sig i det fælles liv.

Vi ser frivilligheden på mange niveauer i kirkerne. Frivillighed sker både, når man deler salmebøger ud til søndagsgudstjenesten, når man faciliterer babysalmesang, og når man deltager i menighedsrådet. Ofte oplever vi dog, at de, der laver frivilligt arbejde i kirkerne, ikke omtaler sig selv som frivillige. De er jo en del af kirken og gør deres for at skabe et godt miljø heromkring.

Frivillighed i folkekirken

 

Sådan understøtter vi arbejdet med frivillighed i folkekirken

I Ingerfair oplever vi, at der er et voksende behov for og ønske om at arbejde mere målrettet med at involvere og lede frivillige i folkekirken. Vi arbejder med rigtig mange af de samme emner såsom ledelse, rekruttering og motivation af frivillige, når vi arbejder med frivillighed i folkekirken, men altid i kontekst til frivillighed i folkekirken.

På vores frivilligkoordinatoruddannelse har vi uddannet flere kirke-kulturmedarbejdere, og andre ledere af frivillige, til professionelle frivilligkoordinatorer og givet dem konkrete værktøjer til at lede og koordinere frivillige hjemme i deres kirke. Vi leverer også ofte kurser om koordinering, ledelse og motivation i relation til frivillighed i folkekirken. Endelig bistår vi også med strategiudvikling og sparringsforløb for kirker, som gerne vil blive endnu bedre til at inddrage frivillige på den bedst mulige måde.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde og udvikling?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Bøger om frivillighed i folkekirken

Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken