Ingerfairs frivilligkoordinatoruddannelse

Bliv organisationens ekspert på at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer

 • Få redskabskassen til at udvikle et bæredygtigt frivilligmiljø, og skab en rød tråd i dit arbejde med organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige.
 • Få styr på organisationsudvikling, og lær, hvordan du håndterer forandringsprocesser, så du kan tage skridtet mod at blive organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige.
 • Løs en konkret problemstilling for en forening, så du bringer din redskabskasse i spil i andre sammenhænge end i din egen organisation.
 • Bliv undervist og få sparring af Ingerfairs konsulenter, så du får den seneste viden på frivillighedsområdet.

“Kombinationen af teori og praksis er uundværdig og indsigten i, hvad og hvorfor man gør, som man gør i sin praksis, kommer helt sikkert én til gode”

– Jens Bay, Johannahuset

Det siger deltagerne om Frivilligkoordinatoruddannelsen

Et uddannelsesforløb med fokus på frivilligkoordinatorens faglighed og redskabskasse

I funktionen som frivilligkoordinator har du den spændende opgave at skabe sammenhæng mellem organisationens målsætninger og de frivilliges engagement og bidrag. I rollen som frivilligkoordinator kan du fra tid til anden føle dig ’lidt alene’ i krydspresset mellem kolleger og ledelsens krav og forventninger til frivilligheden på den ene side, og de frivilliges ideer og behov på den anden side. På Ingerfairs frivilligkoordinatoruddannelse får du derfor en bred palet af praksisnære redskaber til organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige. Samtidig bliver du klædt på til at træde ind i rollen som organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige. På den måde kan du bistå dine kolleger og ledelse i at træffe sunde beslutninger, hvad angår udviklingen af frivilligheden i organisationen.

Få de bedste praksisnære redskaber, så du træffer sunde beslutninger

Med ansvaret for involveringen af frivillige har du til opgave at sikre en rød tråd fra organiseringen af frivillige til den måde, de rekrutteres, fastholdes og ledes på. Det er ofte også dit ansvar at vejlede kollegaer i at træffe fornuftige beslutninger samt sikre, at arbejdet med frivillige ikke bliver et konfliktemne. Derfor får du en praksis-testet redskabskasse med gode modeller og tilgange til at organisere de frivillige effektivt samt planlægge rekrutteringsindsatser, der virker. Derudover får du de bedste guider til at skrive frivilligstrategier og udvikle frivilligpolitikker. På den måde sikrer du en fast kurs for arbejdet med frivillige.

Tag skridtet fra at være en dygtig frivilligkoordinator til at være organisationens ekspert på frivillighed

Rollen som ekspert på frivillighedsområdet i ens organisation indebærer, at du er i stand til at anvende din faglighed til at argumentere for og imod anvendelse af forskellige tilgange og redskaber i jeres arbejde med frivillige. På Ingerfairs frivilligkoordinatoruddannelse skal du derfor bistå en mindre forening med at udvikle deres frivilligmiljø. Du kender ikke opgaven på forhånd, og derfor skal du trække på den tillærte redskabskasse samt de arbejdsmetoder og tilgange, du er blevet præsenteret for.

På den måde lærer du at anvende din faglighed og erfaring til at løse udfordringer i andre sammenhænge end din egen. Den erfaring styrker dig i din funktion som frivilligkoordinator, når du skal operere i krydspresset mellem kolleger og ledelsens krav og forventninger til frivilligheden.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med VIA University College.

Praktiske informationer

Deltagerpris:
Prisen for Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse er 24.795 kr. ekskl. moms.

Tilmelding:
Du starter din tilmeldingsproces ved at skrive en tilmeldingsmail til os.

Efterfølgende modtager du et tilmeldingslink, hvor du skal du tilmelde dig uddannelsen hos VIA University College. Dette er fordi, uddannelsen har en ECTS-givende eksamen under diplomuddannelsen i ledelse.
Det er først, når du er optaget på uddannelsen hos VIA, at du er endeligt tilmeldt uddannelsen og modtager faktura.

Optagelseskrav:
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering, som VIA foretager.

Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet, så det er først, når du har fået bekræftelse på, at du er optagelsesberettiget hos VIA, at din tilmelding gælder.

Betaling:
Du modtager først en faktura, når du vi får besked fra VIA om, at du er optagelsesberettiget. Du kan vælge at betale det fulde beløb på én gang eller dele betalingen ud på flere rater. Skriv til Frederik C. Boll på frederik@ingerfair.dk, hvis du ønsker en betalingsaftale.

Uddannelsens indhold

Modul 1: 

 • Dag 1: 1. marts 2022 fra 9.30-15.30
 • Dag 2: 2. marts 2022 fra 9.30-15.30
 • Dag 3: 5. april 2022 fra 9.30-15.30
 • Dag 4: 3. maj 2022 fra 9.30-15.30
 • Dag 5: 4. maj 2022 fra 9.30-15.30
 • 25. maj 2022: Mundtlig eksamen

Modul 2: 

 • Dag 6: 20. September 2022, internat på Musholm
 • Dag 7: 21. September 2022, internat på Musholm
 • Dag 8: Studiedag/observation (ikke datosat)
 • Dag 9: 11. oktober 2022 fra 9.30-15.30

Sted:
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V
MUSHOLM: Musholmvej 100, 4220 Korsør

LÆS UDDANNELSESBESKRIVELSEN

1. MODUL: Den systematiske og strategiske arbejdsform i arbejdet med frivillige

DAG 1: Bliv introduceret til forløbet, og få frivilligheden sat i et større perspektiv.

DAG 2: Lær at bruge frivilligkoordinering som din faglighed, så du udvikler bæredygtige frivilligmiljøer.

DAG 3: Bliv skarp på at rekruttere frivillige, uden at det bliver en tidsrøver.

DAG 4: Sådan står du stærkere og brænder igennem som leder af frivillige.

DAG 5: Lær at bruge dialog samt at håndtere konflikter konstruktivt

EKSAMEN: Skriftlig eksamen (selvvalgt problemstilling)

2. MODUL: Ledelse af forandringsprocesser i organisationer, hvor frivilligheden indgår

DAG 6-7: (Internat på Musholm): Organisationsudvikling, modstand mod forandringer og casearbejde

DAG 8: Studiedag/observation

DAG 9: Frivilligkoordinatorens arbejdsmiljø og afslutning på uddannelsen