Ingerfairs frivilligkoordinatoruddannelse

Bliv organisationens ekspert på at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer

 • Få redskabskassen til at udvikle et bæredygtigt frivilligmiljø, og skab en rød tråd i dit arbejde med organisering, rekruttering og ledelse af frivillige.

 • Bliv klædt på til at styrke frivilliges trivsel og motivation, så du udvikler et sundt og attraktivt frivilligmiljø

 • Få styr på organisationsudvikling, og lær, hvordan du håndterer forandringsprocesser, så du kan tage skridtet mod at blive organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige.

 • Bliv undervist og få sparring af Ingerfairs konsulenter, så du får den seneste viden på frivillighedsområdet.

Et uddannelsesforløb med fokus på frivilligkoordinatorens faglighed og redskabskasse

I funktionen som frivilligkoordinator har du en vigtig opgave i at skabe sammenhæng mellem organisationens målsætninger og de frivilliges engagement og bidrag.
I rollen som frivilligkoordinator kan du fra tid til anden opleve dig som værende ’lidt alene’ i krydspresset mellem kolleger og ledelsens krav og forventninger til frivilligheden på den ene side, og de frivilliges ideer og behov på den anden side.

På Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse får du derfor en bred palet af praksisnære redskaber til organisering, rekruttering og ledelse af frivillige. Samtidig bliver du klædt på til at træde ind i rollen som organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige. På den måde kan du bistå dine kolleger og ledelse i at træffe sunde beslutninger om udviklingen af frivilligheden i organisationen.

 

Få de bedste praksisnære redskaber, så du træffer sunde beslutninger

Med ansvaret for involveringen af frivillige har du til opgave at sikre en rød tråd fra organiseringen af frivillige til den måde, de rekrutteres, organiseres og ledes på. Derfor får du en praksistestet redskabskasse med gode modeller og tilgange til at organisere de frivillige effektivt samt planlægge rekrutteringsindsatser, der virker. Derudover får du indblik i viden om frivilliges trivsel, betydningen af psykologisk tryghed og frivilliggruppers dynamik. På den måde sikrer du, at din organisation her et sundt frivilligmiljø, hvor frivillige trives og er motiveret.

 

Tag skridtet fra at være en dygtig frivilligkoordinator til at være organisationens ekspert på frivillighed

Rollen som ekspert på frivillighedsområdet i ens organisation indebærer, at du er i stand til at anvende din faglighed til at argumentere for og imod anvendelse af forskellige tilgange og redskaber i jeres arbejde med frivillige. På Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse skal du derfor løse en problemstilling i en forening ude fra. Sammen med de andre deltagere skal du sætte de tillærte redskaber, tilgange og metoder samt dine erfaringer i spil. Denne læringsopgave styrker dig i din funktion som frivilligkoordinator, når du skal operere i krydspresset mellem kolleger og ledelsens krav og forventninger til frivilligheden.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Incento og Cphbusiness.

Det siger deltagerne om Frivilligkoordinatoruddannelsen

PRAKTISKE INFORMATIONER

MODUL 1:

Alle dage kl 9.30-15.30. Morgenmad fra kl 9.00

 • Dag 1: 26. september ´23
 • Dag 2: 27. september ´23
 • Dag 3: 24. oktober ´23
 • Dag 4: 21. november ´23
 • Dag 5: 22. november ´23
 • 5. december: Aflevering af skriftlig synopsis
 • 12. december: Mundtlig eksamen

Modul 2: 

 • Dag 6: 6. februar ´24, internat, Musholm kl. 9.30-16.00 (forvent også aftenundervisning)
 • Dag 7: 7. februar ´24 internat, Musholm kl. 9.00-15.30
 • Dag 8: 5. marts ´24 fra 9.30-15.30

Sted:
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V
MUSHOLM: Musholmvej 100, 4220 Korsør

HENT UDDANNELSESBESKRIVELSE

PRIS:
Pris for Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse; 24.795 kr. ekskl. moms.

PRISEN INKLUDERER:

Prisen indkluderer IKKE overnatning i forbindelse med internat på Musholm. Dog har vi en rabatordning med stedet.

TILMELDING
Tilmeld dig på tilmeldingsknappen nederst på siden.

Når du tilmelder dig, skal du oplyse følgende: Navn, organisation og dine kontaktoplysninger, samt hvem vi skal sende faktura til (evt. EANnummer og referencetekst, hvis din organisation har et sådant), og om du ønsker at tilmelde dig eksamen med mulighed for ECTS-point.
Efter du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail og efterfølgende et tilmeldingslink, hvor du skal du tilmelde dig uddannelsen hos Cphbusiness. Dette er fordi, uddannelsen har en ECTS-givende eksamen under diplomuddannelsen i ledelse.

OPTAGELSESKRAV
Uddannelsens MODUL 1, der udbydes i samarbejde med Cphbusiness og Incento under lov om åben uddannelse, består af valgmodulet ”Ledelse i frivillige organisationer” under diplomlederuddannelsen.
Bestået eksamen for modulet giver 5 ECTS-point til den studerende. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Cphbusiness og Incento under lov om åben uddannelse. Det er et krav, at du har en kort eller mellemlang videregående uddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering, som Cphbusiness foretager. Cphbusiness har udbudsretten på diplomuddannelsen i ledelse. Fokus på Frivillighedskonsulentuddannelsen hos Ingerfair er udviklet i et samarbejde mellem Cphbusiness, Incento og Ingerfair.

BETALING
Det er først, når du er optaget på uddannelsen hos Cphbusiness og efterfølgende har betalt fakturaen, du er endeligt tilmeldt uddannelsen.

Betaler du ikke din faktura rettidigt, forbeholder vi os retten til at tilbyde din plads til en anden. Afmelder du dig senere end 30 dage inden kursusstart, refunderes 50% af kursusprisen. Afmelder du dig 14 dage inden eller endnu tættere på, afholdelse, refunderes kursusbetalingen ikke.

Du kan vælge at betale det fulde beløb på én gang eller dele betalingen ud på flere rater. Skriv til Frederik C. Boll på frederik@ingerfair.dk, hvis du ønsker en betalingsaftale.