Ekspertiser

Konflikthåndtering og den svære samtale

Konflikthåndtering er vigtigt i arbejdet med frivillige, men det er også vigtigt at forstå, hvad konflikter egentlig er et udtryk for. For det meste bør man nemlig være glad, når der opstår konflikter i en frivilliggruppe!

Konflikter i frivilliggrupper er ofte ensbetydende med, at de frivillige er engagerede – de brænder for deres frivillige arbejde, sagen og samarbejdet med de andre. Hvis de frivillige ikke gjorde dét, ville de formentlig ikke bruge energi på en drænende konflikt i deres fritid. De ville enten blive væk eller være ligeglade med uoverensstemmelserne. Derfor kan man se konflikterne som et tegn på, at de frivillige er meget motiverede og engagerede. Konflikter er også ofte med til at rense luften, få nogle ting frem i lyset og skabe nytænkning i gruppen.

Med det sagt er konflikter og uoverensstemmelser noget, som gerne skal løses, inden det bliver for tilspidset. Det er nemlig drænende og ofte demotiverende at være i et konfliktfyldt miljø. Samtidig kan det få den frivillige leder til at fremstå svag eller konfliktsky, hvis man lader konflikten florere for længe i gruppen.

 

Sådan understøtter vi arbejdet med konflikthåndtering

I arbejdet med ledelse af frivillige er der også situationer, hvor man er nødt til at tage en alvorlig snak med en af de frivillige. Det kalder vi den svære samtale. Der kan være forskellige årsager til, at man skal tage en svær snak med en frivillig. Den frivillige kan have opført sig upassende over for de andre frivillige eller brugere, eller der kan være tale om en overskridelse af aftaler eller rammer for arbejdet. I nogle af de tilfælde kan det føre til, at du opsiger samarbejdet med en frivillig, men der kan også være andre måde at håndtere konflikten på.

 

I Ingerfair leverer vi ofte kurser i konflikthåndtering og den svære samtale – gerne i kombination med ledelse af frivillige, da det ofte er en frivilligleder, som skal håndtere konflikter og svære samtaler. Vi giver også sparring til ledere, og vi bistår gerne, som den neutrale part, i konfliktløsning internt i bestyrelser eller frivilliggrupper. I forbindelse med konfliktløsningssituationer indleder vi altid med en grunding undersøgelse af problemet og arbejder for at forstå parternes synspunkter. Dette er nødvendigt for at få indsigt i konfliktens kerne.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde og udvikling?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Tilmeld dig Frivilligkoordinatoruddannelsen og få redskaber til at håndtere den svære samtale