Ekspertiser

Konflikthåndtering og den svære samtale

 

Konflikthåndtering er vigtigt i arbejdet med frivillige, men det er også vigtigt at forstå, hvad konflikter egentlig er et udtryk for. For det meste bør man nemlig være glad, når der opstår konflikter i en frivilliggruppe!

Konflikter i frivilliggrupper er ofte ensbetydende med, at de frivillige er engagerede – de brænder for deres frivillige arbejde, sagen og samarbejdet med de andre. Hvis de frivillige ikke gjorde dét, ville de formentlig ikke bruge energi på en drænende konflikt i deres fritid. De ville enten blive væk eller være ligeglade med uoverensstemmelserne. Derfor kan man se konflikterne som et tegn på, at de frivillige er meget motiverede og engagerede. Konflikter er også ofte med til at rense luften, få nogle ting frem i lyset og skabe nytænkning i gruppen.

Med det sagt er konflikter og uoverensstemmelser noget, som gerne skal løses, inden det bliver for tilspidset. Det er nemlig drænende og ofte demotiverende at være i et konfliktfyldt miljø. Samtidig kan det få den frivillige leder til at fremstå svag eller konfliktsky, hvis man lader konflikten florere for længe i gruppen.

Sådan understøtter vi arbejdet med konflikthåndtering

I arbejdet med ledelse af frivillige er der også situationer, hvor man er nødt til at tage en alvorlig snak med en af de frivillige. Det kalder vi den svære samtale. Der kan være forskellige årsager til, at man skal tage en svær snak med en frivillig. Den frivillige kan have opført sig upassende over for de andre frivillige eller brugere, eller der kan være tale om en overskridelse af aftaler eller rammer for arbejdet. I nogle af de tilfælde kan det føre til, at du opsiger samarbejdet med en frivillig, men der kan også være andre måde at håndtere konflikten på.

Ingerfairs konsulent Julia formidler pointer som man kan bruge i mange sammenhænge, både som en del af en konflikt eller som en trediepart og både privat og arbejdsmæssigt. Det giver gode muligheder for at arbejde konstruktivt med de ting man går derfra med. Det er tydeligt på Julias oplæg, at hun har arbejdet med tingene i praksis, hvilket giver formidlingen en høj grad af seriøsitet og balast.

– Winnie Post, Herning Kommune, Natur og Grønne områder

 

I Ingerfair leverer vi ofte kurser i konflikthåndtering og den svære samtale – gerne i kombination med ledelse af frivillige, da det ofte er en frivilligleder, som skal håndtere konflikter og svære samtaler. Vi giver også sparring til ledere, og vi bistår gerne, som den neutrale part, i konfliktløsning internt i bestyrelser eller frivilliggrupper. I forbindelse med konfliktløsningssituationer indleder vi altid med en grunding undersøgelse af problemet og arbejder for at forstå parternes synspunkter. Dette er nødvendigt for at få indsigt i konfliktens kerne.

Kurser i konflikthåndtering og den svære samtale

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med konflikthåndtering og svære samtaler med andre af vores kunder. 

Når ledere af frivillige skal håndtere konflikter

I dette kursusforløb har vi hen over fem aftener undervist 20 teamledere fra Copenhagen Volunteers i ledelse af frivillige med særligt fokus på konflikthåndtering.

Det særlige ved at være leder af frivillige i denne type organisation er, at der er stor udskiftning blandt de frivillige, man har ansvar for som leder, da mange af de frivillige engagerer sig kortvarigt og baseret på, hvilke events der interesserer dem. Derfor skal man som leder af frivillige være ekstra skarp på sine ledelsesværktøjer, da man ikke har tid til at opbygge en tæt relation til den frivillige, og man skal være hurtig til at finde ud af, hvad der motiverer den frivillige.

Konflikthåndtering og mødet med frivillige borgere

Konflikter – særligt når frivillige er involveret – udspringer af et engagement. Derfor er konflikter i samspillet med frivillige, borgere, og lodsejere grundlæggende ofte anderledes end konflikter mellem lønnede medarbejdere. Der er mere på spil for den enkelte, når de er frivillige, og derfor skal konflikterne behandles anderledes.

I dette kursus har vi undervist sekretariatet i Danmarks Naturfredningsforening i, hvordan de bliver bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere. Formålet med dette forløb var at give deltagerne nogle konkrete værktøjer til dialog og forhandling, som de kunne tage med sig i deres daglige arbejde med interessevaretagelse.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb, undersøgelser eller noget helt femte? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med at håndtere konflikter i frivilliggrupper.