Undersøgelser og analyser – Omverdensanalyse

– med fokus på:

Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen 

Omverdensanalysen er er gennemført af büroCPH på vegne af Ingerfair.
Formålet med analysen er at undersøge, hvilke opmærksomhedspunkter frivillige civilsamfundsaktører har – eller fremover gerne vil have – inden for fokusområderne: deltagerskab, bestyrelsesarbejde & professionalisering samt trivsel på arbejdspladsen.

De tre fokusområder er valgt ud fra en vurdering af emnernes aktuelle relevans. Håbet er, at rapporten vil sætte nogle refleksioner i gang i relation til de tre tematikker, der er rapportens omdrejningspunkt.

Analysen inkluderer interviews med 7 erfarne civilsamfundsaktører med nøglepositioner inden for frivilligområdet i store, toneangivende civilsamfundsorganisationer.

Ansvarlig:

Birgitte Boesen, büroCPH

Periode

2021

Rapport

Download Omverdensanalysen

Se vores øvrige undersøgelser, analyser og evalueringer

Frivilligundersøgelsen 2022

En kortlægning af frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel.
I Frivilligundersøgelsen 2022 har vi et særligt fokus på, hvad der er vigtigt for frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige i deres organisation.

Barrierer og muligheder for deltagelse i det lokalpolitiske arbejde

– en dybdegående undersøgelse af, hvilke barrierer- og muligheder, der er for at kunne rekruttere nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Evaluering af frivilligdrevne træningstilbud til ulykkesramte

– en evaluering af UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte.

Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.