sæt præg på fremtidens arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Ingerfair har undersøgt de psykosociale arbejdsforhold i frivillige organisationer blandt ansatte

Ingerfair har med støtte fra Velliv Foreningen haft mulighed for at foretage en kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer på tværs af sektorerne: Social- og sundhedsområdet, idræts-, fritids- og kulturområdet, internationale organisationer og miljø- og naturområdet. Undersøgelsen er er foretaget i 2020 og er baseret på 278 besvarelser på tværs af sektor.

Resultaterne af undersøgelsen tegner et detaljeret billede af de psykosociale arbejdsmiljø og -forhold blandt ansatte i frivillige organisationer. Resultaterne viser, hvordan ansatte i frivillige organisationer selv vurderer deres psykosociale arbejdsmiljø og -forhold.

I rapporten kan du læse, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold ser ud for ansatte i frivillige organisationer ift. de nationale referencetal for 2019 udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Derudover kan du se, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold ser ud på tværs af sektor, organisationsstørrelse og medarbejdere og ledere.

Endeligt kan du også læse meget mere om, hvilke faktorer af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold, der har en positiv eller negativ påvirkning på trivslen blandt ansatte i frivillige organisationer.

Du kan også downloade spørgerammen, vi har anvendt i undersøgelsen, hvis du ønsker at anvende samme eller dele af spørgerammen i din organisation! Derved kan du sammenligne jeres resultater med gennemsnittet for ansatte i frivillige organisationer, indenfor jeres sektor og/eller organisationsstørrelse.

Udvikling af et metodekatalog

Anden del af projektet støttet af Velliv Foreningen handler om at udvikle et metodekatalog, der skal gøre det lettere for små og store organisationer at tage hul på dialogen i organisationen og skabe systematik i arbejdet om det psykosociale arbejdsmiljø.

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation, men også selve organisationen. Derfor er det vigtigt at have fokus på det gode arbejdsmiljø. Vi vil med denne indsats skabe viden og metoder til, hvordan man skaber systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø, så vi alle som arbejdsplads står stærkere, når der opstår udfordringer.

På baggrund af kortlægningen af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold blandt ansatte i frivillige organisationer vil vi i samarbejde med Ventilen Danmark og Røde Kors Hovedstaden udvikle et metodekatalog, der kan omsætte de mange eksisterende redskaber på området til frivillige organisationer.

Metodekatalog vil blive udgivet i efteråret 2021.

Sådan kan mindre frivillige organisationer tage hul på arbejdet med at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø

Af Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair.

Gennem det sidste år og snart seks måneder har jeg være med til at undersøge det psykosociale arbejdsmiljø i de frivillige organisationer. Både med den nationale kortlægning og kvalitativt blandt frivillige organisationer, der arbejder bevidst med at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

Jeg har igennem hele perioden talt med utrolig mange medarbejdere og ledere i de frivillige organisationer. Der er særlig en ting, som går igen i rigtig mange mindre frivillige organisationer (dem med mindre end 20 ansatte). Nemlig, at de rigtig gerne vil arbejde endnu mere systematisk og struktureret med det psykosociale arbejdsmiljø, men at det samtidig kan være svært at finde ud af, hvordan man kommer i gang. Tiden er knap, og ressourcerne er små….

Læs hele artiklen

Hent og læs rapporten “En kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø i frivillige organisationer på tværs af sektorer”

Hent og læs spørgerammen, der er anvendt i undersøgelsen

Læs artiklen “Hvad er værd at diskutere om det psykosociale arbejde i de frivillige organisationer”

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan man kan sætte fokus på det psykosociale arbejdsmiljø i din organisation ex. i form af et foredrag eller sparring?

– så kontakt Frederik Boll

Baggrund for projektet

I juni 2019 udgav vi rapporten Frivilligkoordinatorens hverdag, hvor vi offentliggjorde en undersøgelse foretaget blandt frivilligkoordinatorer. Der fandt vi bl.a. at mere end halvdelen føler sig ofte ensomme i arbejdet som frivilligkoordinator.

At føle sig ensom i arbejdet hænger ikke nødvendigvis sammen med dårlige psykosociale arbejdsforhold, og derfor blev vi nysgerrige på, hvor slemt det egentlig står til. Artikler i Altinget Civilsamfund har i de seneste år haft fokus på organisationer, præget af dårligt psykisk arbejdsmiljø, og man kan nemt få den opfattelse, at det ser slemt ud i alle organisationer.

Heldigvis er det ikke vores erfaring! Vi møder store og små organisationer fra alle sektorer rundt i hele landet, og oplever mange, der har et rigtigt godt arbejdsmiljø. Derfor ville vi med denne undersøgelse gerne tage temperaturen på arbejdsmiljøet og forholdene i organisationerne, for at se, hvordan det egentlig ser ud, og hvad der ligger til grund for eventuel dårlige psykiske arbejdsforhold. Er det strukturerne, ledelsen eller noget helt tredje, der har indflydelse på de psykosociale arbejdsforhold?

Bag undersøgelsen ligger der mange tanker ift. hvem der skal spørges om hvad, hvorfor og hvordan og hvordan vi sikrer repræsentativitet. Det kan du høre mere om i podcasten om netop det.

Projektet er støttet af Velliv Foreningen løber fra 1. oktober 2019 til 30. juni 2021.

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, så skriv til chefkonsulent Marie Baad Holdt.