sæt præg på fremtidens arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Ingerfair undersøger de
psykosociale arbejdsforhold i frivillige organisationer

Det psykiske arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation, men også selve organisationen. Derfor er det vigtigt at have fokus på det gode arbejdsmiljø.

Med støtte fra Velliv Foreningen har vi fået mulighed for at undersøge de psykosociale arbejdsforhold blandt medarbejdere i frivillige organisationer, som både handler om trivsel, forandringer og samarbejdet med frivillige, og på baggrund af den indsamlede viden udvikler vi anbefalinger, der kan styrke mental sundhed og skabe handlekraft hos den enkelte medarbejder og organisationen generelt.

 

En grundig analyseproces

I Ingerfairs analyse af undersøgelsens resultater engageres henover efteråret eksperter, brancheorganisationer, ledere i frivillige organisationer samt medarbejdere i en række analyse og -dialogpaneler. Det gør de, fordi analysen skal være grundig og fange de nuancer, som der er mellem forskellige sektorer i civilsamfundet.

Til en start har et ekspertpanel bestående af arbejdsmiljøforsker, Thomas Clausen, fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, civilsamfundsforsker Thomas P. Boje samt arbejdsmiljørådgiver Louise Dinesen bistået med at identificere relevante sammenhænge i datasættet samt sammenligningsmuligheder med andre brancher.

 

Om selve undersøgelsen

I foråret 2020 har vi indsamlet data gennem en spørgeundersøgelse. Hen over efteråret engagerer vi arbejdsmiljø- og civilsamfundseksperter, paraply- og brancheorganisationer, ledere, samt medarbejdere i frivillige organisationer, i en række analyse og -dialogpaneler. Det gør vi, fordi analysen skal være grundig og fange de nuancer, der er mellem forskellige sektorer i civilsamfundet. Er du interesseret i metoden bag undersøgelsen, kan du læse mere her.

Skulle du have haft dårlige oplevelser, kan du dele dem gennem vores anonyme brevkasse nederst, ligesom du naturligvis også meget gerne må dele de gode historier.

Få resultaterne fra undersøgelsen tilsendt på mail (udkommer i starten af 2021).

Fortæl os din historie

Vi vil gerne høre, hvordan arbejdsmiljøet er i din organisation. Derfor har vi oprettet denne brevkasse, hvor du har mulighed for at lette hjertet og fortælle, hvordan din hverdag ser ud. Vi gengiver ikke historierne offentligt, og på den måde forbliver du anonym.

Vi vil gerne kunne bruge historierne til at give generelt billede af udfordringerne, og sørger for at anonymisere din, så den ikke kan spores tilbage til dig.

Skulle vi ønske at bruge dele af din historie til f.eks. at beskrive en særlig udfordring eller problemstilling ift. arbejdsmiljøet, vil du blive kontaktet inden, og du er altid velkommen til ikke at ønske at medvirke.

Vi glæder mig til at høre fra dig.

Ja, jeg har talt med mine kollegaer om den arbejdsmæssige situation

Ja, jeg har talt med ledelsen om den arbejdsmæssige situation

Ja, jeg har talt med andre (uden for organistionen) om den arbejdsmæssige situation

Ja, I må gerne dele min historie

Jeg vil gerne kontaktes og uddybe min historie (sørg for at din email adresse er korrekt)

Nej, jeg er ikke en robot!

Baggrund for projektet

I juni 2019 udgav vi rapporten Frivilligkoordinatorens hverdag, hvor vi offentliggjorde en undersøgelse foretaget blandt frivilligkoordinatorer. Der fandt vi bl.a. at mere end halvdelen føler sig ofte ensomme i arbejdet som frivilligkoordinator.

At føle sig ensom i arbejdet hænger ikke nødvendigvis sammen med dårlige psykosociale arbejdsforhold, og derfor er vi nysgerrige på, hvor slemt det egentlig står til. Artikler i Altinget Civilsamfund har siden sidste år haft fokus på organisationer, præget af dårligt psykisk arbejdsmiljø, og man kan nemt for den opfattelse, at det ser slemt ud i alle organisationer.

Heldigvis er det ikke vores erfaring! Vi møder store og små organisationer fra alle sektorer rundt i hele landet, og oplever mange, der har et rigtigt godt arbejdsmiljø. Derfor vil vi gerne tage temperaturen på arbejdsmiljøet og forholdene i organisationerne, for at se, hvordan det egentlig ser ud, og hvad der ligger til grund for eventuel dårlige psykiske arbejdsforhold. Er det strukturerne, ledelsen eller noget helt tredje, der har indflydelse på de psykosociale arbejdsforhold?

Bag undersøgelsen ligger der mange tanker ift. hvem der skal spørges om hvad, hvorfor og hvordan og hvordan vi sikrer repræsentativitet. Det kan du høre mere om i podcasten om netop det.

Projektet løber fra 1. oktober 2019 til 30. juni 2021.

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, så skriv til chefkonsulent Marie Baad Holdt.