Ingerfairs frivilligkoordinatoruddannelse 2018

Bliv organisationens ekspert på  at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer

Frivilligkoordinatoruddannelse
  • Få redskabskassen til at udvikle et bæredygtigt frivilligmiljø, og skab en rød tråd i dit arbejde med organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige.
  • Få styr på organisationsudvikling og lær hvordan du håndterer forandringsprocesser, så du kan tage skridtet mod at blive organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige.
  • Løs en konkret problemstilling for en forening, så du bringer din redskabskasse i spil i andre sammenhænge end i din egen organisation.
  • Bliv undervist og få sparring af Ingerfairs konsulenter, så du får den seneste viden på frivillighedsområdet.

“Er du ved at ’støve til’ da få den sidste viden på frivilligområdet serveret på en god og kvalificeret måde.”

– Hans Bo Pedersen, Frivillighedskonsulent i Dansk Flygtningehjælp

Et uddannelsesforløb med fokus på frivilligkoordinatorens faglighed og redskabskasse
I funktionen som frivilligkoordinator har du en spændende opgave i at skabe sammenhæng mellem organisationens målsætninger og de frivilliges engagement og bidrag. I rollen som frivilligkoordinator kan du fra tid til anden opleve dig som værende ’lidt alene’ i krydspresset mellem kolleger og ledelsens krav og forventninger til frivilligheden på den ene side, og de frivilliges ideer og behov på den anden side. På Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse får du derfor en bred pallette af praksisnære redskaber til organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige. Samtidig bliver du klædt på til at træde ind i rollen som organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige. På den måde kan du bistå dine kolleger og ledelse i at træffe sunde beslutninger, hvad angår udviklingen af frivilligheden i organisationen.

Få de bedste praksisnære redskaber, så du træffer sunde beslutninger
Med ansvaret for involveringen af frivillige er det din opgave at sikre en rød tråd fra organiseringen af frivillige til den måde de rekrutteres, fastholdes og ledes på. Det er ofte også dit ansvar at vejlede kollegaer i at træffe fornuftige beslutninger samt sikre, at arbejdet med frivillige ikke bliver et konfliktemne. Derfor får du en praksistestet redskabskasse med gode modeller og tilgange til at organisere de frivillige effektivt samt planlægge rekrutteringsindsatser der virker. Derudover får du de bedste guider til at skrive frivilligstrategier og udvikle frivilligpolitikker. På den måde sikrer du en fast kurs for arbejdet med frivillige.

Tag skridtet fra at være en dygtig frivilligkoordinator til at være organisationens ekspert på frivillighed
Rollen som ekspert på frivillighedsområdet i ens organisation indebærer, at du er i stand til at anvende din faglighed til at argumentere for og imod anvendelse af forskellige tilgange og redskaber i jeres arbejde med frivillige. På Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse skal du derfor bistå en mindre forening med at udvikle deres frivilligmiljø. Du kender ikke opgaven på forhånd, og derfor skal du trække på den tillærte redskabskasse samt de arbejdsmetoder og tilgange, du er blevet præsenteret for.
På den måde lærer du at anvende din faglighed og erfaring til at løse udfordringer i andre sammenhænge end din egen. Den erfaring styrker dig i din funktion som frivilligkoordinator, når du skal operere i krydspresset mellem kolleger og ledelsens krav og forventninger til frivilligheden.

 

”Rigtig gode, relevante og brugbare værktøjer”

– Ulla Holmgaard, kirke- og kulturmedarbejder i Åby Sogn

Tilmeld dig næste års uddannelse allerede nu – særligt tilbud til dig, der er tidligt ude! 

Vores frivilligkoordinatoruddannelse blev fyldt lynhurtigt op i år, og derfor starter vi allerede nu tilmelding til næste års uddannelse.

Du kan allerede nu sikre dig en plads og samtidig opnå flere fordele:

  • Du modtager programmet for uddannelsen før alle andre
  • Du får datoerne allerede til maj (officielt offentliggørelse d. 1. september)
  • Du får vores early bird-pris: 1.500 kr. i rabat ved tilmelding før fredag d. 1. september)

Early bird-tilmelding er gratis og uforpligtende.

Skriv til Maria, hvis du er interesseret eller har spørgsmål til uddannelsen.

 

Praktisk information

Sted:
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V

 

Kursusbeskrivelse: 

Her kan du se et eksempel på en kursusbeskrivelse fra hold 2 på frivilligkoordinatoruddannelsen 2017:

Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse Hold 2 kursusbeskrivelse

1. MODUL: Den systematiske og strategiske arbejdsform i arbejdet med frivillige.

DAG 1: Bliv introduceret til forløbet, og få frivilligheden sat i et større perspektiv.

DAG 2: Lær at bruge frivilligkoordinering som din faglighed, så du udvikler bæredygtige frivilligmiljøer.

DAG 3: Bliv skarp på at rekruttere frivillige, uden at det bliver en tidsrøver.

DAG 4: Sådan står du stærkere og brænder igennem som leder af frivillige.

DAG 5: Forstå det samskabende mindset, og lær at bruge dialog samt håndtere konflikter konstruktivt.

 

EKSAMEN: Skriftlig eksamen (selvvalgt problemstilling)

2. MODUL: Ledelse af forandringsprocesser i organisationer, hvor frivilligheden indgår.

DAG 1: Teamleader og organisationsudvikling og mødet med foreninger, du skal arbejde med

DAG 2: Planlægning, facilitering og håndtering af forandringsprocesser

DAG 3: Minikonference

Det siger deltagerne om Frivilligkoordinatoruddannelsen