Ekspertiser

Frivillighed i interesseorganisationer og politiske partier

 

Aktive frivillige medlemmer og partisoldater er vigtige medspillere i et stærkt og velfungerende civilsamfund. Derudover betyder et stort antal frivillige flere ressourcer, hvilket fører til større gennemslagskraft og i sidste ende større troværdighed. Med mange frivillige kan man nemlig råbe sit politiske budskab lidt højere.

På baggrund af vores store erfaring med ledelse af frivillige har vi i Ingerfair identificeret seks typer af frivillige. Der er i dag en tendens til, at de mennesker, som engagerer sig, ønsker at se en hurtig, konkret forskel i samfundet som følge af deres engagement. For mange frivillige i interesseorganisationer eller politiske partier er det selve grundstenen i deres frivillige engagement.

Derfor oplever mange politiske partier og interesseorganisationer manglende interesse for det klassiske bestyrelsesarbejde. Vi hjælper derfor ofte med at skabe nye muligheder for frivilligt engagement. Vi mener nemlig, at det også gør en forskel for vores samfund, hvis man er med til at arrangere en støttefest for flygtninge eller male bannere til en demonstration.

 

Sådan understøtter vi arbejdet med frivillighed i interesseorganisationer og politiske partier

I Ingerfair hjælper vi organisationer og foreninger med at forstå og udnytte den nye form for engagement. For ja, engagementet har ændret sig, men det betyder ikke, at der ikke findes masser af engagement derude.

Vi vender gerne tingene lidt på hovedet, og Ingerfairs konsulenter kan tilbyde et forfriskende indspark udefra og hjælpe jer med at bryde med vanetænkning. Vi har erfaring med mange forskellige formater i relation til frivillighed i interesseorganisationer og politiske partier. Vi har både faciliteret konferencer for HK, lavet sparringsforløb for DIPD og bistået Ingeniørforeningen i udviklingen af deres frivilligstrategi og -politik.

Eksempler

Her kan du se andre eksempler på, hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med frivillighed i interesseorganisationer og politiske partier.

Hvordan bliver vi den bedst mulige bestyrelse?

Det ovenstående spørgsmål beskriver selve formålet med HK’s projekt om at starte nye ungdomsbestyrelser, som er løbet hen det sidste år. Ingerfair har bistået i denne proces, hvor der er blevet lavet projektplaner og opsat konkrete mål for bestyrelsens arbejde.

Projektet blev indledt og afrundet af to konferencedage under landsforeningen i 2016 og 2017, hvor vi har diskuteret frivilligkoordinering som faglighed, organisering, motivation, og hvordan, der skabes god gruppedynamik.

Opkvalificering af politiske partiers involvering af frivillige

Ingerfair har udviklet og afviklet individuelle sparringsforløb for syv danske politiske partier (Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, SF, Alternativet, Liberal Alliance og De Konservative) under DIPD (Danish Institute for Parties and Democracy).

Alle forløb er skræddersyet til det enkelte parti på baggrund af interviews med nøgleaktører og ansatte i de respektive partier. Forløbet har hjulpet partierne med at strukturere deres arbejdsgange med organiseringen, involveringen og ledelsen af de frivillige før, under og efter et projekt.

Denne opgave er et eksempel på, hvordan vi tilrettelægger udviklingsforløb med afsæt i den enkelte organisations kontekst og kapacitet.

Gennem et intenst forløb udviklede vi både en frivilligstrategi og frivilligpolitik for Ingeniørforeningen (IDA). Formålet var at udvikle bedre muligheder for, at fagforeningens medlemmer under 30 år kunne involvere sig som frivillige.

Et vigtigt element i udviklingsprocessen var at involvere de berørte ansatte og frivillige i at undersøge sig selv. Herefter planlagde vi konkrete indsatsområder, der skulle sikre et bedre tilbud om involvering for fagforeningens unge medlemmer. Disse indsatsområder handlede både om ressourcefordelingen mellem forskellige frivilligdrevne aktiviteter og andre måder at involvere unge på end i lokalt bestyrelsesarbejde.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivillighed i interesseorganisationer og politiske partier.