– et efterskrift til ”Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan?”

Af Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair, & Marie B. Holdt, chefkonsulent i Ingerfair

  

Frivillige fortjener dygtige ledere!

Omkring 1,6 mio. danskere laver hvert år frivilligt arbejde. Alligevel tilbyder det formelle danske uddannelsessystem endnu ingen muligheder for kompetenceudvikling af de mange tusinde mennesker, som er beskæftiget – frivillige som ansatte – med at lede og koordinere den frivillige indsats.

Vi hører desværre for ofte, at frivillige ikke må ’udsættes’ for ledelsesmæssige styringsredskaber eller strategisk tænkning. Bliver de dette, går det særlige ved frivilligheden i stykker. Men det er det nemme svar! Frivillige fortjener dygtige ledere, som kan lede og koordinere indsatsen, så det rent faktisk gør den forskel, organisationen er sat i verden for at gøre. Det er svært, og det er ikke noget alle bare lige kan. Det kræver, at du er bevidst om din faglighed, når du arbejder med frivillige.

Den vigtigste læresætning i frivilligkoordinering er, at vi skal håndtere de frivilliges ressourcer strategisk, således at det både giver mening for de frivillige at engagere sig og for organisationen at involvere dem. Giver det kun mening for organisationen (herunder dens målgruppe/sag), finder de frivillige andre steder at engagere sig. Giver det kun mening for de frivillige, får du det, vi kalder en sponsoreret kaffeklub, der har nok i sig selv.

Har du en del års erfaring med at arbejde med frivillige, ved du, hvor svært det er, at skabe mening for begge parter i praksis. Derfor er det også netop evnen til at skabe denne dobbelte mening, som er markøren på, om du er dygtig eller ej. De redskaber, du bruger, når du organiserer, rekrutterer, fastholder og leder frivillige, skal understøtte dig i, at sikre den dobbelte meningsskabelse. Det er her, du trækker på fagligheden ’frivilligkoordinering’.

 

Her er hvad du skal forklare din chef og kolleger

Vi har tidligere lavet et oplæg for en gruppe frivilligkoordinatorer i en landsdækkende organisation. Da vi rundede af, sagde en af frivilligkoordinatorerne, at: ”den der model ’Den store frivilligkoordinator model’ burde hænge på alles kontorer, så de [frivilligkoordinatorerne] kunne forklare deres ledere og kolleger, hvad arbejdet med frivillige rent faktisk kræver”.

Den store frivilligkoordinator model er herunder.

Model over frivilligkoordinering som faglighed

Model over frivilligkoordinering som faglighed, som både omhandler den strategiske håndering af frivilliges ressourcer (organisering, rekruttering og mobilisering, fastholdelse og ledelse, der løbende evalueres og justeres), organisationens strategi og med fokus på den kontekst organisationen befinder sig i (er den fx. bottom-up eller top-down styret?) Kilde: Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan?

Modellen giver et overblik over den kompetencevifte, frivilligkoordinatorens faglighed rummer. Det er bl.a. evnen til at opbygge et frivilligmiljø, hvor der hele tiden bliver taget højde for organisationens kontekst og strategi. Det er evnen til at gøre frivilligheden til en integreret del af organisationens samlede arbejde. Og det er evnen til, inden for rammerne, at skabe et effektivt og motiverende frivilligmiljø, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem de frivilliges organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse. Arbejdet med frivillige kræver, at du kan bevæge dig på flere niveauer og skabe sammenhæng mellem dem. Du skal trives på et analytisk niveau, et strategisk niveau, et praktisk og organisatorisk niveau og et relationelt niveau.

 

Tag skridtet mod at være ekspert på arbejdet med frivillige

På sin vis er rollen som frivilligkoordinator en slags vejkryds, hvor organisationens mange ambitioner, ideer og prioriteringer mødes og skal udmøntes i konkrete aktiviteter, der giver mening for både organisationen og frivillige. Det er en kompliceret og krævende opgave, som ikke alle mestrer.

Med bogen, Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan? er det vores håb at starte en bevægelse mod, at arbejdet med frivillige bliver anerkendt som en særlig faglighed – frivilligkoordinering.

Den dygtige frivilligkoordinator, kan sætte et flueben ved følgende seks kompetencer:

  • Analytiske kompetencer, når du lærer de frivillige at kende, undersøger potentialer for vækst i antal frivillige samt identificerer de rammer, som du arbejder under
  • Relationelle kompetencer, hvor du både kan samarbejde med frivillige og ansatte kolleger.
  • Strategiske kompetencer, hvor du forstår organisationens retning, ser frivilligheden som virkemidlet til at nå målene samt forholder dig til omverden omkring organisationen.
  • Ledelsesmæssige kompetencer, hvor du kan styre efter organisationens formål, træffe beslutninger, lede opad samt stille krav til frivillige og ansatte kolleger.
  • Kommunikative kompetencer, hvor du bruger de gode historier til at skabe forandringer i organisationen og sikre opbakning fra alle områder.
  • Evnen til objektivt at vurdere, hvad der er bedst for målgruppen eller sagen uafhængigt af traditioner, følelser og kultur.

 

Ingerfair er gået i luften med en ambitiøs uddannelse

Siden vi blev etableret i 2010, har det været vores mål at få anerkendt arbejdet med frivillige som en særlig faglig disciplin. Derfor er vi også glade for og stolte af vores Frivilligkoordinatoruddannelse, som er ECTS-givende, og som i mange år har uddannet dygtige frivilligledere.

Er du interesseret i Frivilligkoordinatoruddannelse og ønsker mere information om denne så skriv endlige til os; frederik@ingerfair.dk.