– refleksioner over udviklingen i det faglige landskab for frivilligkoordinatorer

Af Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair

 

Et opgør med ’Det Vilde Vesten’

Det faglige landskab for os, der arbejder med frivillige, har udviklet sig enormt de sidste 12 år.

For 12 år siden var det mere ’Det Vilde Vesten’, hvor alle mulige tanker, idéer og tilgange i arbejdet med frivillige på sin vis kæmpede om at være den rigtige måde. Der var forsvindende lidt faglitteratur i Danmark og begrænsede muligheder for at kompetenceudvikle medarbejdere og frivillige. I mange organisationer blev det ikke anerkendt, hvor kompliceret arbejdet med frivillige egentlig er.

I 2012 udgav vi vores første grundbog, Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan?  Ambitionen med den var at tilbyde en grundbog, som skabte et sprog for og en systematik i de mange måder at arbejde med frivillige på. Og i 2016 udviklede vi den første kompetencegivende (ECTS-point) uddannelse i at arbejde professionelt med frivillige.

I dag er det faglige landskab et andet sted. Vores oplevelse er, at det i langt højere grad anerkendes, at arbejdet med frivillige er en faglig disciplin, som kan skærpes og udvikles.

 

Kompetencer der er essentielle, når du har ansvaret for organisationens arbejde med frivillige

Når du som frivilligkoordinator har ansvaret for organisationens arbejde med frivillige, er der særligt tre forventninger til dine kompetencer, og det er netop disse, vi har særligt fokus på at træne og styrke på dette års Frivilligkoordinatoruddannelse.

  • Evnen til at arbejde strategisk med frivillige
  • Evnen til at arbejde analytisk
  • Evnen til at arbejde på det praktiske niveau

Du skal være dygtig til at arbejde strategisk med frivilligheden, så din involvering af frivillige afspejler din organisations strategiske målsætninger og er afstemt med dens ressourcer.

Du skal være dygtig til at arbejde analytisk – både i forhold til at forstå, hvem dine frivillige er, evaluere jeres arbejde med frivillige og forstå den organisatoriske kontekst, som præger dine muligheder for at involvere frivillige.

Endelig skal du være dygtig til det praktiske arbejde med at organisere, rekruttere, fastholde og lede frivillige.

Du skal altså både være god til de arbejdsopgaver, der løses ved skrivebordet og til den del af arbejdet, som handler om at arbejde med mennesker. Det er disse kompetencer, vi bl.a. træner på vores Frivilligkoordinatoruddannelse.

 

Evnen til at arbejde strategisk med frivillige

I langt de fleste organisationer er frivillige et virkemiddel til at nå de mål, organisationen er sat i verden for at nå. Det betyder, at frivilligheden er en strategisk ressource, som organisationen benytter i jagten på en bedre verden. Det er ikke at gøre vold på, at frivilligt arbejde og engagement skal være lyststyret, sjovt og spændende. Det betyder faktisk, at man tager de frivillige alvorligt og sikrer, at de er med til at gøre en forskel for organisationens mærkesag. Det fortjener de frivillige, når nu de vælger at bruge deres fritid lige netop i jeres organisation.

Når du arbejder strategisk med frivillige, handler det bl.a. om at sætte realistiske målsætninger for antallet af frivillige, identificere hvilke målsætninger de frivillige er med til at opnå og skabe sammenhæng mellem dette og de konkrete aktiviteter, hvor frivillige involveres. Det strategiske arbejde handler også om, at du afstemmer organisationens ressourcer (tid, penge og kompetencer) med mulighederne for at involvere frivillige. Mange frivilligstrategier har desværre en tendens til at fokusere på et antal frivillige inden et bestemt årstal, men antallet af frivillige er slet ikke afstemt med de mål, der skal opnås.

Når du arbejder strategisk, skal du være dygtig til at kommunikere med organisationens ledelse, så den forstår mulighederne for involveringen af frivillige. Men du skal også være dygtig til at kommunikere muligheder og mål til dine kolleger. Et godt sted at begynde kan være at invitere ledere og kolleger til en workshop, hvor I diskuterer, hvilken forskel involverer vi frivillige i at skabe, hvordan involverer vi frivillige i at gøre denne forskel, og hvem er de rette frivillige at involvere i netop dette på netop denne måde?

På vores Frivilligkoordinatoruddannelse dykker vi ned i begrebet ”Den rigtige måde at arbejde med frivillige på hos os”, som netop er en struktureret måde at drøfte disse spørgsmål sammen.

 

Evnen til at arbejde analytisk

Du har som frivilligkoordinator ansvaret for at skabe gode rammer for de frivillige. Derfor skal du kende dine frivillige og forstå, hvorfor de er engageret.

En god frivilligkoordinator evner nemlig at skabe sammenhæng mellem, hvorfor det giver mening for organisationen at involvere frivillige, og hvorfor det giver mening for de frivillige at engagere sig. Det er en balance, som kan være svær at ramme.
Hvis det kun giver mening for organisationen, er det svært at få frivillige til at engagere sig. Hvis det kun giver mening for de frivillige, risikerer de frivillige at blive en sponsoreret kaffeklub, som ikke bidrager til organisationens arbejde med mærkesagen.

Når du arbejder analytisk, handler det bl.a. om at undersøge, hvilke resultater de frivillige skaber – om de overhovedet gør en forskel. I mange tilfælde skal en frivilligkoordinator kunne bedrive organisationsudvikling – mest i det små, men nogle gange også gennemføre større ændringer. Derfor handler det også om at kunne analysere og forstå organisationens kultur, kollegernes frustrationer og begejstring for involveringen af frivillige. Og naturligvis handler det også om at kunne reflektere over ens eget arbejde med frivillige, så man løbende kan justere den måde, de frivillige involveres på.

 

Evnen til at arbejde på det praktiske niveau

Lige så vel som det kræver evner at kunne analysere og gøre strategiske overvejelser ved skrivebordet, skal du som frivilligkoordinator også kunne agere sammen med de frivillige. Du skal kunne tage de strategiske og analytiske overvejelser og omsætte dem i konkrete indsatser sammen med de frivillige. Det drejer sig om arbejdsområder indenfor organisering, rekruttering, trivsel og ledelse. For at det kan lade sig gøre, er det samtidigt vigtigt med en god forståelse af de frivillige, og at du prioriterer at lære at forstå dem og kende deres motiver for at engagere sig i organisationen.

Når du arbejder på det praktiske niveau, skal du have det strategiske og analytiske i baghånden og derfor vide, hvilken retning du skal gå i. Har I et mål om at rekruttere nye frivillige til en bestemt aktivitet, kræver det eksempelvis, at du bruger de redskaber, du har inden for rekruttering. Samtidigt er det vigtigt, at du også forholder dig til de frivilliges trivsel, så jeres organisation er et sundt og udviklende sted for frivillige at være engageret. Dit arbejde som frivilligkoordinator kræver altså, at du evner at skabe sammenhænge mellem måden I organiserer, rekrutterer og leder de frivillige, på baggrund af det analytiske og strategiske arbejde. Og det kræver naturligvis også, at du er bevidst om, hvem de frivillige er, og prioriterer at bruge tid på at opbygge relationer til dem.