Af Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair og aut. arbejdsmiljørådgiver

Du ved det garanteret godt, hvis du er frivilligkoordinator eller på anden måde bærer ansvaret for organisationens arbejde med frivillige! Du ved godt, at der ikke findes et sweet spot i arbejdet med frivillige. Du ved, den der stabile tilstand, hvor alt bare spiller i dit arbejde med frivillige. Du ved godt, hvor komplekst og krævende det er.

 

Det kan opleves som et ensomt job at være organisationens frivilligkoordinator

Måske er du den eneste i hele organisationen, som skal involvere og koordinere de frivillige, eller også sidder du i et mindre team. Men selv hvis du sidder i en stor organisation, hvor du har mange kolleger, der også arbejder med frivillige, så kan det være svært præcist at italesætte den faglighed og de kompetencer, du bringer i spil i dit arbejde med frivillige.

Samtidig følges jobbet som frivilligkoordinator ofte sammen med stor rolleuklarhed og tidspres og manglende retning i arbejdet med frivillige. Jeg har set, hvor meget det påvirker trivslen hos ansatte, der arbejder med frivillige, når der ikke er tydelighed i, hvad arbejdet går ud på. Derfor er et vigtigt afsæt på vores Frivilligkoordinatoruddannelse begrebet ’den rigtige måde at arbejde på’, som er den forhandling om måden at løse opgaven ’at arbejde med frivillige’ på, der i mange organisationer har vist sig meget hjælpsom at tage.

Igen i år opretter vi vores Frivilligkoordinatoruddannelse, som både rummer praktiske redskaber til organisering, rekruttering og ledelse af frivillige, og samtidig skaber rum til refleksioner over sunde rammer, tydelig retning og virksomme fremgangsmåder i arbejdet med frivillige.

 

Du er organisationens ekspert på frivillige, men er der nogen som lytter til dig?

Min erfaring er, at mange steder oplever frivilligkoordinatorer, at kolleger og ledelse forventer, at man lige kan trylle et par håndfulde frivillige op til en aktivitet eller et projekt. Samtidig har jeg også erfaret, at ledelsen kan mangle forståelse for, hvor lang tid det rent faktisk kræver at arbejde med frivillige. Nogle steder har en frivilligkoordinatorer kun 10-15 timer om ugen til arbejdet med 50 måske 100 frivillige fordelt på forskellige grupper/lokale bestyrelser.

Mit råd til dig er. Sæt fokus på hvor kompleks det er at arbejde med frivillige. Det kan du bl.a. gøre ved at stille spørgsmålsteng ved, hvorfor I gør, som I gør.

En vej at gå i din opdagelsesrejse er, hvad du og dine kolleger tænker om jeres måde at arbejde med frivillige på. Herunder er forslag til spørgsmål, som jeg anbefaler, at du også stiller dine kolleger i forbindelse med, at du selv reflekterer over dem:

 • Hvis du lige nu skulle give din måde at arbejde med frivillige på en overskrift, hvilken ville du så vælge?
 • Hvorfor kalder du det det?
 • Overvejede du andre overskrifter?

 

 • Hvad tror du, dine kolleger forbinder med det, du kalder din måde at arbejde med frivillige på?
 • Når du praktiserer det, som du beskriver som din måde at arbejde med frivillige på, hvad forpligter det dig så til at gøre/eller ikke gøre?

 

 • Hvad synes du, at du er specielt god til af det, du kalder din måde at arbejde med frivillige på?
 • Hvor har du lært det? Af hvem?
 • Hvilke opgaver kan du bedst lide? Og hvorfor mon det?
 • Hvilke begrænsninger kan du af og til opleve i din praksis med det, du kalder din måde at arbejde med frivillige på?

 

 • Hvad ser du dig selv gøre, som du gerne vil gøre mere eller mindre af?
 • Hvad kunne du eventuelt have lyst til at arbejde videre med? Eller tale med dine kollegaer om?

Spørgsmålene ovenover tager tid at svare på og drøfte og på vores Frivilligkoordinatoruddannelse dykker vi sammen ned i, hvordan forskellige (ofte usynlige) logikker præger dine umiddelbare svar på spørgsmålene.

Læs mere om Frivilligkoordinatoruddannelsen