Ekspertiser

Frivilligkoordinatorens rolle og ansvar

At være frivilligkoordinator kræver en helt særlig faglighed. Frivillige fortjener dygtige ledere, som kan lede og koordinere indsatsen, så det rent faktisk gør den forskel, organisationen er sat i verden for at gøre. Det er svært, og det er ikke noget alle bare lige kan. Det kræver, at man er bevidst om sin faglighed, når man arbejder med frivillige.

Den vigtigste læresætning at huske som frivilligkoordinator er, at man skal håndtere de frivilliges ressourcer strategisk, således det både giver mening for de frivillige at engagere sig og for organisationen at involvere dem. Giver det kun mening for organisationen (herunder dens målgruppe/sag), finder de frivillige andre steder at engagere sig. Giver det kun mening for de frivillige, får man blot en sponsoreret kaffeklub, der har nok i sig selv.

Vi oplever for ofte, at chefen og kollegerne ikke forstår, hvor kompleks en opgave det er at involvere og koordinere frivillige, så det giver mening for alle parter.

 

Den dygtige frivilligkoordinator kan sætte et flueben ved følgende seks kompetencer:

  • Analytiske kompetencer: du kender dine frivillige, undersøger løbende potentialer for vækst i antallet frivillige, samt formår at arbejde under de forhold der eksisterer i din organisation og omverdenen
  • Relationelle kompetencer: du kan samarbejde både med frivillige og ansatte kolleger
  • Strategiske kompetencer: du forstår organisationens retning, ser frivilligheden som virkemiddel til at nå målene samt forholder dig til verden omkring organisationen
  • Ledelsesmæssige kompetencer: du kan styre efter organisationens formål, træffe beslutninger, lede opad samt stille krav til frivillige og ansatte kolleger
  • Kommunikative kompetencer: du bruger de gode historier til at skabe forandringer i organisationen og sikre opbakning fra alle områder
  • Evnen til objektivt at vurdere, hvad der er bedst for målgruppen eller sagen uafhængigt af traditioner, følelser og kultur

Ingerfair har en særlig ekspertise i at arbejde med frivillige, som vi har haft stor gavn af.

– Michael Wulff, Kirkens Korshær

 

Sådan arbejder vi med at styrke frivilligkoordinatoren

Ingerfair er blandt andet kendt for vores frivilligkoordinatoruddannelser, men vi laver også kursusforløb, som passer specifikt til jeres organisation. Fordelen ved kurser om frivilligkoordinering er, at de både kommer omkring ledelse af frivillige, rekruttering af frivillige, fastholdelse af frivillige og organisering af frivillige.

Kurser til frivilligkoordinatoren

Bog om frivilligkoordinatoren

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med frivilligkoordinatorens rolle og ansvar sammen med andre af vores kunder. 

Udviklingsforløb med Headspace Rødovre i samarbejde med Rødovre Kommune

Som leder og frivilligkoordinator har man en spændende opgave med at skabe sammenhæng mellem organisationens målsætninger og de frivilliges engagement og bidrag. Men man kan fra tid til anden opleve sig som værende ’lidt alene’ i krydsfeltet mellem, på den ene side, kolleger og ledelsens krav og forventninger til frivillighedens resultater, og på den anden side, de frivilliges ideer og behov.

Vi designede Headspace Rødovres Frivilligkoordinatoruddannelse således, at medarbejderne fik en bred palette af praksisnære redskaber til organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige. Samtidig blev de klædt på til at træde ind i rollen som organisationens ekspert på den professionelle tilgang til arbejdet med frivillige. På den måde kan de nu bistå deres kolleger og ledelse i at træffe sunde beslutninger om udviklingen af frivilligheden i organisationen.

Endeligt er dette et eksempel på, hvordan Headspace Rødovre virkelig har formået at styrke og udvikle deres lokale forening på trods af at de gennemlevede en periode med mange omstillinger og forandringer i organisationen.

Intensivt weekendseminar for frivillige frivilligkoordinatorer

Enhver organisation har frivillige, der brænder igennem. Men det kan være et ensomt erhverv at være ildsjæl og hele tiden gå forrest. Derfor designede vi et intensivt weekendseminar, hvor de frivillige koordinatorer fik de bedste redskaber til at uddelegere arbejdsopgaver samt begejstre og involvere andre frivillige i deres arbejde. Samtidig havde vi indlagt velstrukturerede arbejdssessioner, hvor de frivillige koordinatorer fik trænet deres analytiske briller og evne til at angribe problemstillinger i arbejdet med frivillige fra de rigtige vinkler.

Skræddersyet frivilligkoordinatorkursus for medarbejdere lokalafdelingerne

I tæt dialog med Kirkens Korshærs hovedkontor har vi udviklet et ambitiøst kursusforløb med titlen Frivilligkoordinatorens redskabskasse, rolle og ansvar. Her koblede vi de praktiske udfordringer, medarbejderne oplever i deres hverdag, med den strategiske og systematiske tænkning bag udviklingen af bæredygtige frivilligmiljøer. Samtidig blev deltagerne klædt på til at foretage de organisatoriske forandringer, der er nødvendige for at få succes med deres frivilliginvolvering. På den måde bliver arbejdet med frivillige en del af deres faglighed, når de løser deres arbejdsopgaver.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde som frivilligkoordinator.