Ekspertiser

Det frivillige engagement i natur, fritid og miljø

Frivilligt engagement i natur, fritid og miljø kan være en stor udfordring. Med Ingerfairs ekspertviden kan vi hjælpe jer til et stærkt lokalsamfund.

Frivillighed inden for natur, fritid og miljø kan i høj grad sammenlignes med beboerdemokrati. Det skyldes, at vi som borgere ofte lægger vores frivillige engagement der, hvor vi bor. Vi bekymrer os om, hvorvidt der bliver ryddet sne om vinteren, eller hvad der sker, når et skybrud rammer. Ofte er det et krav for det frivillige engagement, at det skal handle om det nære. Det dur altså ikke at forvente, at én fast frivilliggruppe også kommer og arbejder i den anden ende af kommunen.

Derudover handler frivilligt engagement i natur, fritid og miljø ikke så meget om ledelse af frivillige, men i langt højere grad om at frisætte borgernes muligheder for at gøre en forskel for dem selv og deres naboer. Borgerne skal have frihed til at vise deres frivillige engagement lige nøjagtigt, som de vil, frem for at man som kommune eller organisation beder dem om at udføre en specifik opgave.

 

Sådan arbejder vi med frivilligt engagement i natur, fritid og miljø

I Ingerfair arbejder vi med at skabe et stærkt samspil mellem kommune, organisationer og borgere, fordi vi tror på, at det er vejen til et bedre lokalsamfund. Vi faciliterer oplæg og kurser, hvor vi arbejder med at styrke ’mindsettet’ og kompetencerne til at skabe et bæredygtigt lokalsamfund.

Vi har indsigt i, hvad der foregår på begge sider af bordet. Vi kender og forstår både kommunerne, civilsamfundets organisationer, borgerne og ikke mindst fondene, som ofte muliggør vigtige projekter inden for natur, fritid og miljø. Og så har vi sammen med Friluftsrådet skrevet den hidtil eneste bog om frivillighed i naturen i Danmark “Frivillig i naturen“, som du kan hente gratis som en E-bog HER.