Ekspertiser

Det frivillige engagement i natur, fritid og miljø

Frivilligt engagement i natur, fritid og miljø kan være en stor udfordring. Med Ingerfairs ekspertviden kan vi hjælpe jer til et stærkt lokalsamfund.

Frivillighed inden for natur, fritid og miljø kan i høj grad sammenlignes med beboerdemokrati. Det skyldes, at vi som borgere ofte lægger vores frivillige engagement der, hvor vi bor. Vi bekymrer os om, hvorvidt der bliver ryddet sne om vinteren, eller hvad der sker, når et skybrud rammer. Ofte er det et krav for det frivillige engagement, at det skal handle om det nære. Det dur altså ikke at forvente, at én fast frivilliggruppe også kommer og arbejder i den anden ende af kommunen.

Derudover handler frivilligt engagement i natur, fritid og miljø ikke så meget om ledelse af frivillige, men i langt højere grad om at frisætte borgernes muligheder for at gøre en forskel for dem selv og deres naboer. Borgerne skal have frihed til at vise deres frivillige engagement lige nøjagtigt, som de vil, frem for at man som kommune eller organisation beder dem om at udføre en specifik opgave.

 

Sådan arbejder vi med frivilligt engagement i natur, fritid og miljø

I Ingerfair arbejder vi med at skabe et stærkt samspil mellem kommune, organisationer og borgere, fordi vi tror på, at det er vejen til et bedre lokalsamfund. Vi faciliterer oplæg og kurser, hvor vi arbejder med at styrke ’mindsettet’ og kompetencerne til at skabe et bæredygtigt lokalsamfund.

Vi har indsigt i, hvad der foregår på begge sider af bordet. Vi kender og forstår både kommunerne, civilsamfundets organisationer, borgerne og ikke mindst fondene, som ofte muliggør vigtige projekter inden for natur, fritid og miljø. Og så har vi sammen med Friluftsrådet skrevet den hidtil eneste bog om frivillighed i naturen i Danmark “Frivillig i naturen“, som du kan hente gratis som en E-bog HER.

Kursuspakke og frivilligprogram 

Ingerfair har sammen med Friluftsrådet udviklet en større kursuspakke med syv forskellige kurser (20 dage i alt) om involvering af frivillige og samarbejde med det offentlige og erhvervslivet i naturparkerne.

Kurserne er bygget op omkring aktionslæringsprincippet, således at deltagerne afprøver det, de har lært i praksis mellem kursusdagene. I forbindelse med dette har Ingerfair udviklet et sæt projektstyrings- og opfølgningsredskaber på aktivitetsniveau. Undervejs i projektet har vi samlet en række erfaringer om frivillighed på naturområdet, som er blevet til bogen Frivillige i naturen, der kan downloades gratis HER.

Forløbet er et eksempel på, hvordan Ingerfair kan sammensætte en kursusrække, som tager afsæt i målgruppens konkrete behov, men som samtidig løfter niveauet til mere og andet end det, som deltagerne selv har øje for. Samtidig sikrer vi, at det lærte kan tages direkte i brug i deltagernes egen praksis.

 Når naturen presser på, skaber samskabelse resultater

I 2015-2016 har Ingerfair faciliteret en samskabelsesproces for Randers Kommune og borgerne i Udbyhøj. Udbyhøj er et lille bysamfund ud til Randers Fjord, som er truet af vandstandsstigninger og stormflod.

Læringsaspektet i processen var, at embedsmænd og afdelingsledere lærte at møde borgerne i øjenhøjde og reelt skabe nye løsninger sammen. Processen blev til en borgerorganisering og et stormflodsudvalg samt en række konkrete forpligtelser mellem Randers Kommune, borgerforeningen, de lokale landmænd samt Beredskabsstyrelsen og Kystdirektoratet.

Det gode resultat har betydet, at Randers Kommune har igangsat endnu flere spændende samskabelsesprocesser, blandt andet i forbindelse med udviklingen af en ny naturpark.

Konflikthåndtering og mødet med frivillige borgere

Konflikter – særligt når frivillige er involveret – udspringer af et engagement. Derfor er konflikter i samspillet med frivillige, borgere og lodsejere grundlæggende ofte anderledes end konflikter mellem lønnede medarbejdere. Der er mere på spil for den enkelte, når de er frivillige, og derfor skal konflikterne behandles anderledes.

I dette kursus har vi undervist sekretariatet i Danmarks Naturfredningsforening i, hvordan de bliver bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere. Formålet med dette forløb var at give deltagerne nogle konkrete værktøjer til dialog og forhandling, som de kunne tage med sig i deres daglige arbejde med interessevaretagelse.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb eller noget helt fjerde? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med frivilligt engagement i natur, fritid og miljø.