Ekspertiser

Foreningsudvikling og bestyrelsesarbejde

Fra tid til anden kan det være nødvendigt at udvikle foreningen. Det kan være, at I tidligere har haft succes med jeres aktiviteter, men at der nu ikke længere er lige så stor tilslutning til dem. Det kan også være, at I har svært ved at tiltrække frivillige eller midler fra puljer og fonde.

Foreningsudvikling kan også være en større proces, som handler om at finde frem til en ny vision eller omlægge arbejdet med ens målgruppe og eksempelvis i højere grad engagere dem som frivillige.

 

I Ingerfair baserer vi vores tilgang på følgende to principper:

  • Vi arbejder faktabaseret, så vi tilstræber at undersøge de områder eller forhold, som er afsættet for foreningsudviklingen
  • Vi engagerer bestyrelsen og eventuelt ansatte og frivillige i udviklingsprocessen, da vi ved, at forandringer er nemmere at gennemføre, når mange har været inddraget i processen.

 

Bestyrelsens rolle i foreningsudvikling

En god bestyrelse i en forening tænker langsigtet og fungerer på det strategiske niveau – ikke det udførende. En god bestyrelse kendetegnes ved at være bevidst om sin rolle og vise lederskab. Den tager det overordnede og endelige ansvar for foreningens ledelse på sig. På den måde når foreningen bedst muligt de mål, den har sat sig.

Det kræver et godt samarbejde i bestyrelen at varetage den rolle, og ofte går der lang tid mellem bestyrelsesmøderne. Samtidig går det meste af tiden til bestyrelsesmøderne med orienteringspunkter og diskussioner af nye ideer. Udvikling af et godt samarbejde i bestyrelsen er fundamentet for, at bestyrelsen kan arbejde strategisk.

I Ingerfair kører vi ofte udviklingsforløb for foreningsbestyrelser. Vi designer processerne således, at flere lag i organisationen bidrager til dem. Et sådant forløb kan med fordel understøttes af en relevant kortlægningsanalyse for at få indsigt i organisationens strukturer, udfordringer og muligheder. Vi tilbyder også at lave kursusforløb for bestyrelsesmedlemmer. Dem tilrettelægger vi efter principperne i aktionslæring, således at deltagerne selv får ansvar for at drive udviklingen hjemme i egen forening mellem kursusdagene.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres arbejde og udvikling?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Foredrag om foreningsudvikling og bestyrelsesarbejde