Af Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair

Tidligere har jeg skrevet om foreningsudvikling, disruption og strategi. Her beskrev jeg om fire tendenser, som foreninger skal være opmærksomme på:

  1. Digitalisering af civilsamfundet
  2. Kommunerne vil frivilligheden
  3. Anti-establishment organiseringer

Det er tendenser, som er værd at lægge mærke til, for de vil alle flytte noget af det frivillige engagement væk fra de traditionelle foreninger.

Det kan være ’hård kost’ at skulle genopfinde sig selv, så måske et par indledende og ufarlige øvelser kan inspirere din forening til at kaste jer ud i noget mere. Prøv at lave nedenstående to øvelser som en slags mini-disruption og brug konklusionerne herfra til at diskutere, om I vil ændre i noget af det, I gør (eller ikke gør) i foreningen.

 

PEST-analysen

I Michael Wulff’s bog ’Strategi og frivilligt engagement’ er opskriften på en PEST-analyse. En PEST-analyse kan kort beskrives som en analyse af foreningens omgivelser, der kan have betydning for foreningens virke. PEST-analysen laves på samme måde som en SWOT-analyse, hvor man opdeler omgivelser efter kategorier. Alle kategorier skal ses som eksterne i forhold til foreningen, og de kan både betragtes positivt og negativt.

Med en PEST-analyse vurderer I risici ved forskellige faktorer, som I selv har identificeret som nogle, der kan have betydning for foreningen. Det er vigtigt, at I kun fokuserer på de fem til syv vigtigste faktorer i hvert felt.

PEST handler kun om eksterne faktorer, der optræder på samfundsniveau, og ikke om interne faktorer i foreningen. PEST kan give en analyse af de generelle omverdensbetingelser og kan udvikle sig til konkurrencemæssige betingelser. Ved at kende til mulige risikofaktorer har I mulighed for selv at reagere og være omstillingsparate.

Eksempelvis kan de teknologiske faktorer som sociale medier være en tendens, som jeres forening skal være opmærksom på, fordi andre konkurrerende foreninger aktivt bruger sociale medier som et effekt redskab til at rekruttere frivillige. Herunder kan du se, hvordan I kan lave en PEST-analyse sammen i jeres bestyrelse.

Mini-disruption workshop: Brænd huset af

Her får I er en fantastisk workshop, som kan hjælpe jeres frivillige organisation eller forening med at ’starte forfra’, hvis I gerne vil kaste alle bolde op i luften, sætte en ny retning og genfinde jeres engagement.

Øvelsen er fra vores bog “Sådan bruger du kultur- og kommunikationsanalyser til at skabe et bæredygtigt frivilligmiljø“.

 

DOWNLOAD WORKSHOP: HUSET BRÆNDER