I denne podcast har Frederik Boll, stifter af- og chef i Ingerfair, inviteret sociolog Ane Grubb fra Aalborg Universitet i studiet for at tale om MATCH-projektet, som er støttet af VELUX FONDEN.

Frivillige er altafgørende for frivillige organisationers arbejde. I disse år, hvor efterspørgslen efter frivillige kun er steget, er viden om hvordan man rekrutterer nye og fastholder eksisterende frivillige afgørende – og et vigtigt emne at få på dagsordenen både i det civile samfund og i store dele af den offentlige sektor, hvor der samarbejdes med frivillige organisationer. Men hvad skal der til, og hvordan kan civilsamfundets organisationer arbejde bedst muligt med rekruttering og fastholdelse?

I det danske forskningsprojekt MATCH har forskere fra Aalborg Universitet, her iblandt Ane Grubb, gennem to år undersøgt, hvilke forhold i frivillige sociale organisationer, der har betydning for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Hvad letter eller besværliggør rekrutteringen og fastholdelsen – og hvad skal det til for at skabe et godt match mellem den enkelte organisation og de frivillige?

Læs mere om MATCH-projektet.

album-art

00:00

 

 

En podcast om forskningen af frivilligheden i Danmark, og hvordan den kan gøres mere nuanceret.

Lyt også til denne podcast hvor Frederik Boll besøger Ane Grubb, på hendes kontor på Aalborg Universitet, til en snak om, hvad vi ved om forskningen af frivilligheden i Danmark.