I denne podcast har Frederik Boll, stifter af- og chef i Ingerfair, inviteret sociolog Ane Grubb fra Aalborg Universitet i studiet for at tale om MATCH-projektet, som er støttet af VELUX FONDEN.

Frivillige er altafgørende for frivillige organisationers arbejde. I disse år, hvor efterspørgslen efter frivillige kun er steget, er viden om hvordan man rekrutterer nye og fastholder eksisterende frivillige afgørende – og et vigtigt emne at få på dagsordenen både i det civile samfund og i store dele af den offentlige sektor, hvor der samarbejdes med frivillige organisationer. Men hvad skal der til, og hvordan kan civilsamfundets organisationer arbejde bedst muligt med rekruttering og fastholdelse?

I det danske forskningsprojekt MATCH har forskere fra Aalborg Universitet, her iblandt Ane Grubb, gennem to år undersøgt, hvilke forhold i frivillige sociale organisationer, der har betydning for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Hvad letter eller besværliggør rekrutteringen og fastholdelsen – og hvad skal det til for at skabe et godt match mellem den enkelte organisation og de frivillige?

Læs mere om MATCH-projektet.

LYT TIL PODCASTEN