Undersøgelser og analyser – Det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

De frivillige og ansatte, der er knyttet til den samme organisation eller arbejdsplads, indgår ofte i et fællesskab, hvor de ikke nødvendigvis deltager på samme præmisser og motiveres af forskellige faktorer. I nogle organisationer og på nogle arbejdspladser er medarbejdere ansat til at understøtte frivillige, mens det andre steder er de frivillige, der udfylder roller, som er defineret af bestemte projekter, som drives af en ansat projektleder.

Vi er interesserede i de dynamikker, der finder sted, når frivillige og ansatte arbejder sammen, og hvilke faktorer der kan være med til at styrke det gode samarbejde mellem ansatte og frivillige endnu mere.

På baggrund af det lavede vi i efteråret 2021 en undersøgelse af, hvordan det gode samarbejde skabes mellem frivillige og ansatte.

 

De tre organisationer

Vores undersøgelse tager udgangspunkt i tre, meget forskellige, organisationers arbejde med det gode samarbejde mellem ansatte og frivillige, hhv. Klostergårdens Plejehjem, Joannahuset og Stoppestedet. De tre organisationer er interessante, fordi de benytter frivilligheden forskelligt og derfor viser, hvordan det at skabe et samarbejde mellem ansatte og frivillige kan ske på vidt forskellige måder.

Ansvarlig fra Ingerfair:

Maria Aarup og Cecilie Lindholdt, tidligere juniorkonsulent og praktikant

Periode:

2021

Rapport

Download rapport

Se vores øvrige undersøgelser, analyser og evalueringer

Frivilligundersøgelsen 2022

En kortlægning af frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel.
I Frivilligundersøgelsen 2022 har vi et særligt fokus på, hvad der er vigtigt for frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige i deres organisation.

Barrierer og muligheder for deltagelse i det lokalpolitiske arbejde

– en dybdegående undersøgelse af, hvilke barrierer- og muligheder, der er for at kunne rekruttere nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

Evaluering af frivilligdrevne træningstilbud til ulykkesramte

– en evaluering af UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte.

Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Omverdensanalyse

– med fokus på: Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen