Arbejdsmiljø i frivillige organisationer – En fælles retning

En fælles retning er et længerevarende arbejdsmiljøforløb, som vi laver i 2022-2023 i en ungdomsorganisation, hvor det er unge frivillige, der står i spidsen for organisationen.

Organisationen har mere end 10 medarbejdere, og der er tilfælde af stress sygemeldinger. Samtidig står organisationen overfor at vokse i antal medarbejdere.

Vi har indledt forløbet med at interviewe medarbejdere, leder og frivillige bestyrelsesmedlemmer samt foretager trivselsundersøgelser – både blandt ansatte og frivillige i bestyrelsen. Denne indledende afdækning peger på, at de unge frivillige og medarbejderne har vidt forskellige opfattelser af, hvad organisationens retning er. Derfor er der en oplevet kløft i forhold til at kunne samarbejde fra begge sider. Det har givet udslag i frustrationer både blandt ansatte og frivillige.

 

Formålet med forløbet er, at:

  • formulere kerneopgaven i organisationen så der er en fælles enighed om, hvad organisationen er sat i verden for, og hvem der er ansvarlig for at gøre hvad og hvordan.
  • understøtte lederen i at opdele organisationen i afdelinger og etablere en ledergruppe.
  • nedsætte en AMO og strukturere AMOs arbejde.

Forløbet er et sparringsforløb med leder, der er workshops for frivillige og ansatte og et særskilt forløb for ledergruppen.

 

Resultatet er:

  • at ansatte og frivillige oplever at trække i samme retning.
  • at de nye mellemledere har tryghed i opgaven.
  • at den øverste leder har tryghed i at uddele ledelsen til andre.
  • at der bliver nedsat en AMO.

Ansvarlig fra Ingerfair:

Frederik C. Boll

Periode:

2022-2023


Vi er autoriseret rådgiver inden for psykosocialt arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet.


Vi løser dog ikke påbudssager omkring vanskelige og komplekse problemstillinger omhandlende mobning og seksuel chikane.

 

Fælles for vores arbejdsmiljø-undersøgelser er

– at de tager udgangspunkt i en kortlægning af organisationen gennem interviews med medarbejdere og ledere. Derudover benytter vi ofte vores AM-undersøgelse, for at få yderligere indblik.

Formålet med undersøgelserne er at finde frem til hvor de, forskellige i deres arbejde, bliver udfordret.

 

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med at skabe et bedre arbejdsmiljø for dine ansatte og/eller frivillige?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter, så drøfter vi sammen, hvilken mulighed der er bedst for dig og din organisation.

Se vores øvrige cases inden for arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Mindre tidspres blandt medarbejdere i en mellemstor kulturforening

Forløbet handler om at afhjælpe et stort tidspres blandt medarbejdere. Der er tilfælde af stresssygemeldinger. Gennem interview med konstitueret ledere, mellemledere og medarbejdere samt gennemførelse af APV afdækkes væsentlige risikofaktorer, der kan skabe tidspres.

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, sammen med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Tag et opgør med ’ja-kulturen’ og skab gode rammer for medarbejdernes arbejde med frivillige

– et arbejdsmiljø-forløb med en mindre frivillig organisation indenfor kultur- og socialområdet, som var ramt af mange tilfælde af stress sygemeldinger.

Samarbejde og retning – i en frivilligafdeling i en større organisation

Et lederskifte giver anledning til, at en afdeling i en større organisation skal til at arbejde med frivilligheden på en anden måde, end de tidligere har været vant til.