Arbejdsmiljø i frivillige organisationer – Mindre tidspres i kulturforening

Forløbet handler om at afhjælpe et stort tidspres blandt medarbejdere. Der er tilfælde af stresssygemeldinger. Gennem interview med konstitueret ledere, mellemledere og medarbejdere samt gennemførelse af APV afdækkes væsentlige risikofaktorer, der kan skabe tidspres.

 

Formålet er at:

  • Skabe en tydelig organisering af arbejdsprocesser og ansvarsområder. Det er uklart, hvem der kan træffe beslutninger om nye aktiviteter, og ofte sker det med få ugers eller dages varsel. Det skaber et stort arbejdspres for alle medarbejdere – særligt dem der arbejder med frivillige.
  • At skabe en kultur, hvor medarbejderne oplever, at det er legitimt at sige fra. Det handler bl.a. om at aftale klare mål for opgaveløsningen og prioriteringer.

 

Resultatet er at:

  • At de mest pressede medarbejdere får sparring til nye tilgangen til rekruttering og ledelse af frivillige.
  • Vi styrker den relationelle koordinering ved at lave fælles aftaler om aktivitetsudvikling, procedure for afvikling af aktiviteter samt gode principper for det kollegiale samarbejde.
  • Vi styrker AMO i at få en systematik i deres arbejde. Der udarbejdes en APV med fokus på det psykosociale arbejdsmiljø og en plan for opfølgning.

Ansvarlig fra Ingerfair:

Frederik C. Boll

Periode:

2022-2023


Vi er autoriseret rådgiver inden for psykosocialt arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet.


Vi løser dog ikke påbudssager omkring vanskelige og komplekse problemstillinger omhandlende mobning og seksuel chikane.

 

Fælles for vores arbejdsmiljø-undersøgelser er

– at de tager udgangspunkt i en kortlægning af organisationen gennem interviews med medarbejdere og ledere. Derudover benytter vi ofte vores AM-undersøgelse, for at få yderligere indblik.

Formålet med undersøgelserne er at finde frem til hvor de, forskellige i deres arbejde, bliver udfordret.

 

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med at skabe et bedre arbejdsmiljø for dine ansatte og/eller frivillige?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter, så drøfter vi sammen, hvilken mulighed der er bedst for dig og din organisation.

Se vores øvrige cases inden for arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, sammen med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

En fælles retning

– et længerevarende arbejdsmiljøforløb i en ungdomsorganisation, hvor det er unge frivillige, der står i spidsen for organisationen.

Samarbejde og retning – i en frivilligafdeling i en større organisation

Et lederskifte giver anledning til, at en afdeling i en større organisation skal til at arbejde med frivilligheden på en anden måde, end de tidligere har været vant til.

Tag et opgør med ’ja-kulturen’ og skab gode rammer for medarbejdernes arbejde med frivillige

– et arbejdsmiljø-forløb med en mindre frivillig organisation indenfor kultur- og socialområdet, som var ramt af mange tilfælde af stress sygemeldinger.