Arbejdsmiljø i frivillige organisationer – Opgør med ja-kulturen

Tag et opgør med ’ja-kulturen’ og skab gode rammer for medarbejdernes arbejde med frivillige.

Vi lavede i 2021 et arbejdsmiljø-forløb med en mindre frivillig organisation indenfor kultur- og socialområdet, som var ramt af mange tilfælde af stress sygemeldinger.

Forløbet startede med en afdækning, hvor leder og medarbejdere blev interviewet. Denne afdækning viste, at de ansattes tidspres skyldes, at de var usikre på, hvordan man trak grænser overfor de frivillige. De ansatte troede, at opgaven i at involvere frivillige krævede, at man var til rådighed hele tiden og smed, hvad man havde i hænderne for at hjælpe en frivillig. Oveni dette var der også en forståelse af, at alle de idéer, som frivillige kom med, skulle understøttes.

 

Formålet for forløb var at tage et opgør med ’ja-kulturen’ og skabe gode rammer for medarbejdernes arbejde med frivillige ved at:

  • skabe et fælles fagsprog og tilgang til arbejdet med frivillige.
  • formulere en tydelig strategi for organisationen og prioritere, hvilke mål de realistisk kunne nå.
  • arbejde med en tydelig rolle- og opgavefordeling mellem ansatte og frivillige.

Forløbet var struktureret med en række workshops, hvor medarbejdere og leder sammen arbejdede med at skabe strukturer på arbejdspladsen, der passede på dem. Derudover fik de lavet en fælles aftale om, hvordan man arbejdede med frivillige i organisationen. Organisationen fik derudover ændret åbningstider og adgang til kontoret, så medarbejdere ikke hele tiden blev forstyrret af frivillige.

Ansvarlig fra Ingerfair:

Frederik C. Boll

Periode:

2021


Vi er autoriseret rådgiver inden for psykosocialt arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet.


Vi løser dog ikke påbudssager omkring vanskelige og komplekse problemstillinger omhandlende mobning og seksuel chikane.

 

Fælles for vores arbejdsmiljø-undersøgelser er

– at de tager udgangspunkt i en kortlægning af organisationen gennem interviews med medarbejdere og ledere. Derudover benytter vi ofte vores AM-undersøgelse, for at få yderligere indblik.

Formålet med undersøgelserne er at finde frem til hvor de, forskellige i deres arbejde, bliver udfordret.

 

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med at skabe et bedre arbejdsmiljø for dine ansatte og/eller frivillige?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter, så drøfter vi sammen, hvilken mulighed der er bedst for dig og din organisation.

Se vores øvrige cases inden for arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Mindre tidspres blandt medarbejdere i en mellemstor kulturforening

Forløbet handler om at afhjælpe et stort tidspres blandt medarbejdere. Der er tilfælde af stresssygemeldinger. Gennem interview med konstitueret ledere, mellemledere og medarbejdere samt gennemførelse af APV afdækkes væsentlige risikofaktorer, der kan skabe tidspres.

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, sammen med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Samarbejde og retning – i en frivilligafdeling i en større organisation

Et lederskifte giver anledning til, at en afdeling i en større organisation skal til at arbejde med frivilligheden på en anden måde, end de tidligere har været vant til.

En fælles retning

– et længerevarende arbejdsmiljøforløb, som vi laver i en ungdomsorganisation, hvor det er unge frivillige, der står i spidsen for organisationen.