Undersøgelser og analyser – Frivilligundersøgelsen 2022

En kortlægning af frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel

Frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel er vigtige elementer i at skabe bæredygtige frivilligmiljøer. Det er derfor afgørende for alle organisationer, der leder og organiserer frivillige, at have fokus på, netop hvad der skaber motivation, tilfredshed og trivsel blandt deres frivillige.

De seneste år har vi i Ingerfair, gennem vores Frivilligundersøgelse, kortlagt disse elementer på tværs af både sektorer og organisationer af forskellige størrelser.

 

Frivilligundersøgelsen 2022

I Frivilligundersøgelsen 2022 indgår besvarelser fra 2.340 frivillige fra 27 forskellige organisationer.

I Frivilligundersøgelsen 2022 har vi et særligt fokus på, hvad der er vigtigt for frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige i deres organisation.

Sammenholdt med Frivilligundersøgelsen 2021 udbygger vi analysen af ambassadørskab med nye fokuspunkter, for at få et endnu bedre afsæt til at forstå, hvad der er vigtigt for frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige. Derudover stiller undersøgelsen også skarpt på forskelle og ligheder ved de fem generationer i frivilligheden: Generation Mellemkrig, Generation Babyboomer, Generation X, Generation Y og Generation Z.

 

Ønsker du en undersøgelse i egen organisation?

I Ingerfair tilbyder vi en kortlægning af jeres frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel.

Spørgerammen er udarbejdet på baggrund af vores erfaringer på området kombineret med spørgsmål fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen kommer omkring:

 • Tilfredshed
 • Motivation
 • Anerkendelse
 • Rammer
 • Indflydelse og inddragelse
 • Værdier
 • Samarbejde
 • Negative oplevelser.

Som en del af jeres kortlægning har I mulighed for at benchmarke jeres resultater med det nationale gennemsnit fra Frivilligundersøgelsen 2022, hvilket kan være et godt redskab til at se, hvor I er stærke i jeres arbejde, samt hvor der måske skal være et ekstra fokus.

Har du spørgsmål, eller er I interesseret i at få foretaget en undersøgelse, så kontakt analysekonsulent i Ingerfair, Line Lund Mikkelsen,

Aktuelt tilbyder vi, at I kan få lavet en undersøgelse til en reduceret pris, hvis I slår jer sammen med en eller flere organisationer om at få lavet den:

 • 1 organisation;  kr. 20.000 +moms
 • 2 organisationer; kr. 15.000 kr +moms pr. organisation
 • 3 organisationer; kr. 12.500 kr +moms pr. organisation
 • 4 organisationer; kr. 10.000 kr +moms pr. organisation

Alle undersøgelser er inkl deskriptiv rapport ekskl præsentation.

Spørgsmål og bestilling af undersøgelse sker inden d. 1. august til stine@ingerfair.dk.

Hvis I ønsker hjælp til at blive koblet sammen med en eller flere organisationer, klarer vi også det.

Undersøgelserne bliver gennemført senest i perioden 1/9-1/10 ´24 med rapport klar inden uge 42

Ansvarlige fra Ingefair:

Line Lund Mikkelsen, Emilie Grønning og Frederik C. Boll

Periode

2022-2023

Se vores øvrige undersøgelser, analyser og evalueringer

Barrierer og muligheder for deltagelse i det lokalpolitiske arbejde

– en dybdegående undersøgelse af, hvilke barrierer- og muligheder, der er for at kunne rekruttere nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Evaluering af frivilligdrevne træningstilbud til ulykkesramte

– en evaluering af UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte.

Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Omverdensanalyse

– med fokus på: Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen