Undersøgelser og analyser – Frivilligundersøgelsen 2021

En kortlægning af frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel

Frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel er vigtig for at skabe bæredygtige frivilligmiljøer. Derfor er det vigtigt for alle organisationer, der leder og organiserer frivillige at have fokus på, hvad der skaber motivation, tilfredshed og trivsel blandt frivillige.

Vi har i Ingerfair gennem de seneste år kortlagt frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel på tværs af sektorer og organisationer af forskellige størrelse.

 

Frivilligundersøgelsen 2021

Næsten 1600 frivillige på tværs af 17 organisationer har deltaget i 2021-undersøgelsen.

I Frivilligundersøgelsen 2021 har vi et særligt fokus på, hvad der er vigtigt ift. frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige i deres organisation. Derudover stiller vi skarpt på forskelle og ligheder ved de fem generationer i frivilligheden: Generation mellemkrig, Generation babyboomer, Generation X, Generation Y og Generation Z.

 

Vil du foretage en undersøgelse i egen organisation?

En kortlægning drejer sig om at få indblik i, hvordan det står til med de frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel. Til at undersøge dette kan I f.eks. vælge at bruge spørgeskemaer eller dialogmetoder. Det er vigtigt, at I vælger en metode, der passer jeres organisation og frivilligmiljø, så det kan giver jer indsigt i, hvor der er udfordringer, og hvor der er muligheder for at gøre det endnu bedre, end i allerede gør.

I Ingerfair har vi udviklet en spørgeramme til at afdække frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel. Spørgeskemaet er udarbejdet på baggrund af vores erfaringer på området kombineret med spørgsmål fra spørgerammen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

I spørgerammen kommer vi omkring temaerne rammer, anerkendelse, værdier, samarbejde og klassiske trivselsspørgsmål ift. stress og mobning.

Den nationale undersøgelse på tværs af organisationer gør det muligt for jer som organisation at benchmarke jeres resultater med den nationale frivilligundersøgelse, hvilket kan være et godt redskab til at se, hvor I er stærke i jeres arbejde, men også hvor der måske skal være et ekstra fokus.

Har du spørgsmål, så kontakt Line Lund Mikkelsen, vidensmedarbejder i Ingerfair på line@ingerfair.dk

Er din organisation interesseret i at få lavet sin egen frivilligundersøgelse?

Vi sammenfatter årligt resultateter på tværs af alle vores frivilligundersøgelser i en overordnet Frivilligundersøgelse. Derved kan man sammenligne sin organisation med et branchegennemsnit.

Er du og din organisation interesseret i at får lavet jeres egen frivilligundersøgelse?

Book et gratis zoom-møde med vores analysekonsulent Line Lund Mikkelsen. På mødet vil hun forklare nærmere om undersøgelsen, og hvad I vil kunne få ud at få udarbejdet en.

En frivillighedsundersøgelse koster fra 15.000 kr. ekskl. moms og kan kombineres med undersøgelser af potentielle frivilliges ønsker og behov.

Se vores øvrige undersøgelser, analyser og evalueringer

Barrierer og muligheder for deltagelse i det lokalpolitiske arbejde

– en dybdegående undersøgelse af, hvilke barrierer- og muligheder, der er for at kunne rekruttere nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Evaluering af konkret frivilligdrevet indsats, MoveIT

– en evaluering af UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte.

Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Omverdensanalyse

– med fokus på: Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen 

Frivilligkoordinatorer føler sig ofte ensomme i deres arbejde

Mere end halvdelen føler sig ofte ensomme i arbejdet som frivilligkoordinator, viser undersøgelser af Frivilligkoordinatorens hverdag.