Undersøgelser og analyser – UlykkePatientForeningen

I perioden december 2019 – december 2022 evaluerer vi i Ingerfair, UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte. Evalueringen finansieres af Offerfonden, og Ingerfair er tilkoblet som ekstern evaluator.

Der er blevet foretaget en summativ evaluering, hvor vi har foretaget en måling midtvejs og ved projektets afslutning.

Evalueringen afdækker indsatsens rækkevidde, deltagernes tilfredshed ved træningsforløbene og forankringen af indsatsen på frivillige.

 

Evalueringen havde et særligt fokus på deltagernes

  • Tilfredshed med træningsforløbene
  • Oplevelse af, hvorvidt deres deltagelse i træningsforløbene giver dem bedre muligheder for at fastholde deres fysiske funktionsniveau
  • Oplevelse af at være blevet en del af et fællesskab med ligesindede.

Derudover evaluerer vi på træningsforløbenes forankring i UlykkesPatientForeningens frivilligdrevne lokalkredse.

 

Evalueringen er baseret på

  • Registerdata om antal hold og deltagere pr. hold
  • Telefoninterviews med deltagere, frivillige tovholdere og trænere
  • Spørgeskemaundersøgelser der foretages blandt deltagere efter hvert endt træningsforløb

 

Ingerfairs rolle

Vi udformer evalueringsdesign i samråd med UlykkesPatientForeningen. Vi foretager telefoninterviews med deltagere, frivillige tovholdere og trænere samt bearbejder registerdata og data fra spørgeskemaundersøgelserne. UlykkesPatientForeningen hjælper med rekruttering af interviewpersoner og indsamling af besvarelser på spørgeskemaundersøgelser.

Vi præsenterer evalueringens resultater på en læringsworkshop med relevante medarbejdere i UlykkesPatientForeningen samt i en evalueringsrapport.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Marie Baad Holdt, Line Lund Mikkelsen

Periode:

2019-2022

Samarbejdspartnere

UlykkesPatientForeningen

Finanseret af:

Offerfonden

Vil du gerne vide mere om, hvordan Ingerfair kan bidrage med nye indsigter i din organisation?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter.

Se vores øvrige undersøgelser, analyser og evalueringer

Frivilligundersøgelsen 2022

En kortlægning af frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel.
I Frivilligundersøgelsen 2022 har vi et særligt fokus på, hvad der er vigtigt for frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige i deres organisation.

Barrierer og muligheder for deltagelse i det lokalpolitiske arbejde

– en dybdegående undersøgelse af, hvilke barrierer- og muligheder, der er for at kunne rekruttere nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Omverdensanalyse

– med fokus på: Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen