Undersøgelser og analyser – UlykkePatientForeningen

I perioden december 2019 – december 2022 evaluerer vi i Ingerfair, UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte. Evaluering finanseres af Ulykkefonden, og Ingerfair er tilkoblet som ekstern evaluator.

 

Formålet med evalueringen er at måle på indsatsens rækkevidde samt deltagernes tilfredshed ved træningsforløbene. I evalueringen måles der på, hvorvidt deltagerne oplever at deres deltagelse i træningsforløbene giver dem bedre muligheder for at fastholde deres fysiske funktionsniveau og oplever at være blevet en del af et fællesskab med ligesindede. Derudover evaluerer vi på træningsforløbenes forankring i UlykkesPatientForeningens frivilligdrevne lokalkredse.

 

I evalueringen foretager vi:

  • Telefoninterviews med deltagere, frivillige tovholdere, trænere og kredsfrivillige
  • Spørgeskemaundersøgelser, der foretages efter hvert endt træningsforløb

Evalueringen præsenteres for relevante medarbejdere i UlykkesPatientForeningen samt i en evalueringsrapport.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Marie Baad Holdt, Line Lund Mikkelsen og Maria Aarup (tidligere juniorkonsulent)

Periode:

2019-2022

Samarbejdspartnere/finanseret:

Ulykkefonden finansierer evaluering af indsats i UlykkesPatientForeningen

Vil du gerne vide mere om, hvordan Ingerfair kan bidrage med nye indsigter i din organisation?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter.

Se vores øvrige undersøgelser, analyser og evalueringer

Frivilligundersøgelsen 2021

Vi sammenfatter årligt resultater på tværs af alle vores frivilligundersøgelser i en overordnet Frivilligundersøgelse. Derved kan man sammenligne sin organisation med et branchegennemsnit.

Barrierer og muligheder for deltagelse i det lokalpolitiske arbejde

– en dybdegående undersøgelse af, hvilke barrierer- og muligheder, der er for at kunne rekruttere nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Omverdensanalyse

– med fokus på: Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen 

Frivilligkoordinatorer føler sig ofte ensomme i deres arbejde

Mere end halvdelen føler sig ofte ensomme i arbejdet som frivilligkoordinator, viser undersøgelser af Frivilligkoordinatorens hverdag.