Undersøgelser og analyser – Danske Handicaporganisationer

I 2022-2023 laver vi i Ingerfair en dybdegående undersøgelse af, hvilke barrierer- og muligheder, der er for at kunne rekruttere nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

 

DH ønsker at skabe mere lokal deltagelse, og derfor undersøger vi, hvad der kan stå i vejen for deltagelsen. Undersøgelsen skal pege i retning af nogle anbefalinger til, hvordan Danske Handicaporganisationer og lokale DH-afdelinger kan arbejde med deltagelse fremadrettet. Formålet med undersøgelsen er derfor at styrke de lokale DH-afdelingers arbejde med at rekruttere og fastholde frivillige.

 

Vi kombinerer både kvalitative og kvantitative metoder i undersøgelsen, som er inddelt i tre faser:

  1. En indledende kortlæggende og vidensopsamlende fase
  2. En kvalitativ barriere- og mulighedsanalyse blandt potentielle medlemmer
  3. En kvalitativ vurderende fase, hvor vi afdækker de lokale DH-afdelingernes evne til at fastholde og rumme nye typer af engagement

Vi har i vores undersøgelse fokus på at få et bredt indblik i rekrutteringsudfordringen på flere områder og niveauer.

 

Undersøgelsen afdækker dels rekrutteringsgrundlaget gennem medlemsorganisationerne, og dels afdækker de barrierer og motivationer blandt potentielle aktive medlemmer og lokalafdelingernes evne til at fastholde og skabe rum for nye engagerede. Dette afdækkes gennem en spørgeskemaundersøge, enkelt interviews med nye frivillige samt fokusgruppeinterviews med både eksisterende og potentielle aktive medlemmer.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Line Lund Mikkelsen og Marie Baad Holdt

Periode:

2022-2023

Samarbejdspartner:

Danske Handicaporganisationer

Vil du gerne vide mere om, hvordan du og din organisation kan blive bedre til at rekrutterer frivillige?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter, så drøfter vi sammen, hvilken mulighed der er bedst for dig og din organisation.

Se vores øvrige undersøgelser, analyser og evalueringer

Frivilligundersøgelsen 2021

Vi sammenfatter årligt resultater på tværs af alle vores frivilligundersøgelser i en overordnet Frivilligundersøgelse. Derved kan man sammenligne sin organisation med et branchegennemsnit.

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Evaluering af konkret frivilligdrevet indsats, MoveIT

– en evaluering af UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte.

Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Omverdensanalyse

– med fokus på: Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen 

Frivilligkoordinatorer føler sig ofte ensomme i deres arbejde

Mere end halvdelen føler sig ofte ensomme i arbejdet som frivilligkoordinator, viser undersøgelser af Frivilligkoordinatorens hverdag.