Undersøgelser og analyser – Danske Handicaporganisationer

I 2022-2023 laver vi i Ingerfair en dybdegående undersøgelse af hvilke barrierer- og muligheder, der er for rekruttering af nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

DH ønsker at skabe mere lokal deltagelse, og derfor undersøger vi, hvad der kan stå i vejen for, og hvad der kan skabe bedre muligheder deltagelsen.

På baggrund af undersøgelsen har vi I Ingerfair givet anbefalinger til, hvordan Danske Handicaporganisationer og lokale DH-afdelinger kan arbejde med at styrke deltagelsen fremadrettet.

 

Ingerfairs rolle

Vi udformer undersøgelsesdesign i samråd med DH. Ingerfair står for alt dataindsamling, bearbejdning og analyse, mens DH hjælper med rekruttering af interviewpersoner. Vi formidler afrapportering og anbefalinger til DH på et fælles møde og i en samlet rapport.

 

Vi kombinerer både kvalitative og kvantitative metoder i undersøgelsen

  • Desk research af eksisterende viden på området
  • Spørgeskemaundersøgelse om barrierer for deltagelse blandt alle DH’ medlemsorganisationer
  • En kvalitativ afdækning barriere- og muligheder for deltagelse blandt potentielle medlemmer af de lokale DH-afdelinger
  • En kvalitativ afdækning af de lokale DH-afdelingernes evne til at fastholde og rumme nye typer af engagement

Vi har i vores undersøgelse fokus på at få et bredt indblik i rekrutteringsudfordringen på flere områder og niveauer. Dette gør vi ved at afdække rekrutteringsgrundlaget gennem medlemsorganisationerne, at afdække barrierer og motivationer blandt potentielle aktive medlemmer og ved at afdække DH-afdelingernes evne til at fastholde og skabe rum for nye engagerede.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Line Lund Mikkelsen og Marie Baad Holdt

Periode:

2022-2023

Samarbejdspartner:

Danske Handicaporganisationer

Vil du gerne vide mere om, hvordan du og din organisation kan blive bedre til at rekrutterer frivillige?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter, så drøfter vi sammen, hvilken mulighed der er bedst for dig og din organisation.

Se vores øvrige undersøgelser, analyser og evalueringer

Frivilligundersøgelsen 2022

En kortlægning af frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel.
I Frivilligundersøgelsen 2022 har vi et særligt fokus på, hvad der er vigtigt for frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige i deres organisation.

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Evaluering af frivilligdrevne træningstilbud til ulykkesramte

– en evaluering af UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte.

Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Omverdensanalyse

– med fokus på: Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen