Backstage med Ingerfair

I Backstage med Ingerfair inviterer vi dig ind i maskinrummet i Ingerfair, hvor vi vender aktuelle faglige problemstillinger, som vi arbejder med i frivillige organisationer. Formålet med podcastserien er at dele vores erfaringer, refleksioner og ideer med dig til inspiration for dit arbejde med frivillige.

Episode #20: Frivilligkoordinatorundersøgelsen

I denne podcastepisode er Marie Holdt og Frederik C. Boll i studiet. Vi snakker om Maries invitation til at deltage i en debat til Folkemødet på Bornholm, hvor der vil blive diskuteret arbejdsmiljø og udbrændthed hos NGO-ansatte ildsjæle. En debat uden entydige svar, men derimod med plads til masser af diskussion og forskellige inputs. Debatten kan opleves på torsdag d. 13 juni til folkemødet på Bornholm, kl. 15:30-16:25 ved F19, Sverigesvejs debattelt ved folkehuset.

Derudover snakker vi om Frivilligkoordinatorundersøgelsen, som Ingerfair netop har lanceret. I episoden diskuterer vi nogle af resultaterne, spørgsmålene og den undren, som præsenteres i undersøgelsen.

  • Eksempelvis vender vi, hvor problematisk det kan være, når man som frivilligkoordinator ikke oplever forståelse fra ledere, der ikke tager ens funktion seriøst.
  • Derudover vender vi problematikken, at kun 7% synes deres organisation prioriterer rigtigt i forhold til arbejdet med frivillige.
  • På trods af dette vil hele 73%, det meste af tiden, anbefale deres job som frivilligkoordinator til andre.

Både i podcastepisoden og i frivilligkoordinatorundersøgelsen vender vi en masse problemstillinger, som Frivilligkoordinatoren generelt står overfor. Podcastepisoden kan du lytte til herunder, og husk at undersøgelsen er tilgængelig som gratis download på www.shop.ingerfair.dk

Giv din mening til kende

Vi vil hjertens gerne høre, hvad du synes om podcasten. Kan du bruge den til noget? Har du idéer til emner, formater eller spændende mennesker, vi bare MÅ have i studiet?

Du er altid velkommen til at sende en mail til Filip, hvis du har ris, ros eller godeidéer.