sæt præg på fremtidens arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Det psykiske arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation, men også selve organisationen. Derfor er det vigtigt at have fokus på det gode arbejdsmiljø.

Med støtte fra Velliv Foreningen har vi fået mulighed for at undersøge omfanget og årsagerne til dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt medarbejdere i frivillige organisationer, og på baggrund af den indsamlede viden udvikler vi redskaber, der kan styrke mental sundhed og skabe handlekraft hos den enkelte.

 

Sæt dit præg på fremtidens arbejdsmiljø i frivillige organisationer

I løbet af efteråret 2019 har du mulighed for at byde ind med din viden og erfaringer og på den måde være med til at sætte dit præg på det gode arbejdsmiljø i frivillige organisationer. Allerede nu kan du sende dine historier gennem vores anonyme brevkasse nedenfor, og senere i spørgeundersøgelsen, som er for alle ansatte, der har direkte kontakt med frivillige.

For at kunne udvikle redskaber, der kommer flest til gode, er det vigtigt for os at høre fra så mange som muligt, derfor håber vi, at du vil være med til at dele den gode nyhed.

Ja tak! Giv mig besked når spørgeundersøgelsen er klar.

Fortæl os din historie

Vi vil gerne høre, hvordan arbejdsmiljøet er i din organisation. Derfor har vi oprettet denne brevkasse, hvor du har mulighed for at lette hjertet og fortælle, hvordan din hverdag ser ud. Vi gengiver ikke historierne offentligt, og på den måde forbliver du anonym.

Vi vil gerne kunne bruge historierne til at give generelt billede af udfordringerne, og sørger for at anonymisere din, så den ikke kan spores tilbage til dig.

Skulle vi ønske at bruge dele af din historie til f.eks. at beskrive en særlig udfordring eller problemstilling ift. arbejdsmiljøet, vil du blive kontaktet inden, og du er altid velkommen til ikke at ønske at medvirke.

Vi glæder mig til at høre fra dig.

Ja, jeg har talt med mine kollegaer om den arbejdsmæssige situation

Ja, jeg har talt med ledelsen om den arbejdsmæssige situation

Ja, jeg har talt med andre (uden for organistionen) om den arbejdsmæssige situation

Ja, I må gerne dele min historie

Jeg vil gerne kontaktes og uddybe min historie (sørg for at din email adresse er korrekt)

Nej, jeg er ikke en robot!

Baggrund for projektet

I juni 2019 udgav vi rapporten Frivilligkoordinatorens hverdag, hvor vi offentliggjorde en undersøgelse foretaget blandt frivilligkoordinatorer. Der fandt vi bl.a. at mere end halvdelen føler sig ofte ensomme i arbejdet som frivilligkoordinator.

At føle sig ensom i arbejdet hænger ikke nødvendigvis sammen med dårligt psykisk arbejdsmiljø, og derfor er vi nysgerrige på, hvor slemt det egentlig står til. Artikler i Altinget Civilsamfund har siden sidste år haft fokus på organisationer, præget af dårligt psykisk arbejdsmiljø, og man kan nemt for den opfattelse, at det ser slemt ud i alle organisationer.

Heldigvis er det ikke vores erfaring! Vi møder store og små organisationer fra alle sektorer rundt i hele landet, og oplever mange, der har et rigtigt godt arbejdsmiljø. Derfor vil vi gerne tage temperaturen på arbejdsmiljøet i organisationerne, for at se, hvordan det egentlig ser ud, og hvad der ligger til grund for eventuel dårligt psykisk arbejdsmiljø. Er det strukturerne, ledelsen eller noget helt tredje, der har indflydelse på arbejdsmiljøet?

Projektet løber fra 1. oktober 2019 til 30. juni 2021.

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, så skriv til chefkonsulent Marie B Holdt.