Af Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair

 

Forankring på frivillige hænder. Det lyder som ren afslapning; tid til udvikling af nye projekter og aktiviteter, telefonen, der kun sjældent ringer og frivillige, der bare gør arbejdet helt af dem selv. Ahh… Det er næsten som at sige “nu har jeg sommerferie!”. Tid til fokus på andre ting, fordi man lige så stille har sat den frivilliginvolverende aktivitet i søen med et let lille skub, og nu sejler den sin egen sø uden at kæntre.

Der er ikke noget at sige til, at organisationer gerne vil skabe noget, og lade frivillige overtage styringen af projektet, så der er tid til at udvikle endnu mere. Desværre ser vi gang på gang projekter, der ikke formår at forankre sig på frivillige hænder, som lukker sig om sig selv og ender med at bukke helt under. Og det er rigtig ærgerligt for organisationen, de frivillige og ikke mindst, de som skulle have gavn af projektet.

Tilbage i 2014 lavede vi en større undersøgelse, hvor vi interviewede organisationer omkring forankring af projekter. Vi var blevet opmærksomme på, hvor mange der kontaktede os i slutningen af et projekt for at få råd og vejledning til at forankre deres projekter. Forankringen var typisk skrevet ind i de sidste tre måneder af projekterne, og på bedste projektleder-manér havde fokus ligget på opgaverne før, og derfor var forankringen ikke blevet skænket en tanke, før projektet var i den afsluttende fase. Men det er alt for sent at tænke forankring blot 3 måneder før et projekts afslutning. Skal et projekt forankres på frivillige hænder, så skal det tænkes ind helt fra start! Men hvorfor er det så svært? Og er det det rene utopi at forankre et projekt på frivillige hænder?

Hvad betyder forankring for os?

Det første spørgsmål man skal overveje er: Hvad betyder forankring på frivillige hænder for os? For nogle betyder det, en gruppe som starter en aktivitet efter en skabelon, og selv har ansvar for at køre aktiviteten lokalt. De får hjælp fra hovedorganisationen, når de f.eks. mangler nye frivillige, og ikke selv kan finde dem. For andre betyder det en gruppe af frivillige, der tager sig af alt, og hvor hovedorganisationen blot sikrer, at aktiviteterne ligger inden for organisationens formål. Og for andre igen betyder det, en gruppe af frivillige, der selv bestemmer hvad aktiviteten er, hvor længe den skal køre, hvem der skal involveres.

Der findes ikke én rigtig måde at forankre på. Måden det giver mening at forankre et projekt på kommer an på, hvad formålet er og organisationens egne ressourcer. Men det er vigtigt at vide, hvilken type forankring man forventer. Skal gruppen gøre alt selv, eller gør organisationen noget af arbejdet? Skal gruppen holde sig inden for nogle bestemte rammer? Skal der fortsat være plads til bestemte målgrupper, eller er det op til gruppen selv at bestemme?

Selvkørende frivilliggrupper får deres eget liv

Der er mange ting at forholde sig til, når man gerne vil forankre et projekt på frivillige hænder. Og vigtigst er det at vide, at med mindre man har valgt at gruppen helt må leve sit eget liv – velvidende at det så ikke er sikkert at organisationens brand, værdier, og vision bliver ført videre – så skal der være en form for involvering fra hovedorganisationens side (hvad end den er bemandet af frivillige eller ansatte).

Man kan ikke forvente at en gruppe af engagerede mennesker, der er engagerede ikke får ideer, der ligger uden for det, der i første omgang bragte dem sammen. Det er sådan vi er. Iderige og entreprenante. Specielt når vi er omgivet af andre mennesker, der er lige som os.

Der er altså stor chance for, at den gruppe du satte i søen, inden du lænede dig tilbage og tænkte, at NU skulle du slappe af, allerede er på vej i en anden retning. Måske ændrer farverne sig lidt på flyeren, fordi der ikke lige var nogen, der huskede at kigge i retningslinjerne for brug af logo og farver. Måske ændres navnet på aktiviteten, fordi noget andet lød bedre, og lige så stille bevæger gruppen sig væk fra moderskibet.

Derfor er det vigtigt, at du allerede fra begyndelsen ved, hvad det er for en gruppe, du er ved at starte. Du skal vide, hvad du har i tankerne fordi, der er stor forskel på, om de frivillige du skal involvere bare skal køre en tro kopi af dit koncept under din kyndige vejledning, eller om det er frivillige, der selv skal stå for ide, planlægning og eksekvering.

Forskellige typer frivillige til forskellige typer opgaver

Endelig, er det vigtigt at huske på, at der er forskel på frivillige. Meget forsimplet er der nogen, der gerne vil være med helt inde i kernen af aktiviteten, mens andre gerne vil have lov til at gå hjem efter deres del er overstået. Afhængigt af, hvordan du vil forankre din aktivitet, skal du bruge den ene eller begge typer. Du kan ikke forvente, at begge typer af frivillige har lyst til begge typer af opgaver.

For at sikre en succesfuld forankring skal du altså både overveje din egen rolle, når du giver helt eller delvist slip og de frivilliges rolle, så du kan sikre, at du har de rigtige frivillige kørt i stilling til at tage roret, når du giver slip.