Af Marie B. Holdt, chefkonsulent i Ingerfair

Stå fast på din faglighed var temaet i artiklen Stå fast på din faglighed som frivilligkoordinator. En ting er, at du kan forklare din chef, at frivillige ikke bare er nogen, du går ud og fanger på gaden, og at det at lede frivillige tager tid og kræver en faglighed. En anden ting er, at du skal have nogle rammer at arbejde under. Denne artikel omhandler de tre spørgsmål din leder skal kunne svare på om at lede frivillige, hvis frivilligheden skal være et virkemiddel til at nå det jeres organisation er sat i verden for.

 

#1: Hvorfor har vi frivillige?

Det lyder måske indlysende, men det er et af de sværeste spørgsmål at svare på. Spørgsmålet er ikke hvorfor ’skal’ vi have frivillige, men hvorfor ’er’ frivillige de bedste til at løse opgaven? 

Det, du skal være interesseret i at finde svaret på er, hvilken værdi de frivillige skaber. Som du ved, kræver det at involvere frivillige både tid og penge. Og derfor er det også naturligt, at det er klart for alle, hvilken værdi de frivillige skaber. For hvis det at involvere frivillige ikke modsvarer den tid, du bruger på at rekruttere, motivere, fastholde og lede dem, så giver det ingen mening. Og det skal altid give mening for dig og din organisation, for de frivillige og for målgruppen eller sagen.

 

#2: Hvordan bliver frivilligheden en integreret del af vores organisation?

Hvis I ønsker, at de frivillige er med til at nå det mål, I er sat i verden for, så er det ikke nok, at det kun er dig som tovholder eller frivilligkoordinator, der har fokus på de frivillige.

Hvis I ønsker en kultur, hvor frivillige kommer til jer, hvor frivillige bliver, fordi det er en god sag og et godt sted at engagere sig, så skal din leder være med til at sætte frivilligheden på dagsordenen i jeres organisation eller institution.

Det er nemlig i de organisationer, hvor alle forstår, hvorfor frivillige involveres i arbejdet, og hvor der er en forståelse for, at frivillige er en del af løsningen af ’kerneopgaven’, at frivilligheden får succes. Derfor skal du have klarhed fra din leder om, hvordan du sikrer, at frivillighed er på agendaen til møder, og at de medarbejdere, der ikke arbejder med at lede frivillige, forstår, hvorfor der er frivillige, hvad det kræver at involvere dem og hvordan de er med til at gøre det en god oplevelse at være frivillig hos jer, blot ved at de anerkender frivilligheden og er imødekommende.

 

#3: Hvilke ressourcer er der til rådighed?

Hvis du skal rekruttere, fastholde og lede frivillige, skal du have sikret, at du har de ressourcer til rådighed, som det kræver. Hvilke ressourcer det kræver, afhænger af den frivillighed, der er.

Der skal f.eks. være tid nok til arbejdet. Hvis størstedelen af de frivillige arbejder 9-16 i hverdagene, så skal der være tid til telefonopkald og frivilligmøder om aftenen. Der skal være penge i budgettet til kaffe, frivilligmøder og fejring når I sammen når en succes. Og der skal være tid og penge til, at du kan videreuddanne dig, så du bliver dygtigere til dit arbejde.

 

I næste artikel kigger vi på pejlemærker, der kan fortælle, om din organisation er dygtig til at samarbejde med frivillige.