Kurser og workshop – Medarbejderdag

I 2022 faciliterede vi en medarbejderdag for programafdelingen i Ungdommens Røde Kors.

Formålet med dagen var at give deltagerne et fælles fagligt sprog for arbejdet med frivillige, hvor de satte begreber på deres praksiserfaring. På dagen arbejdedes der med at skabe et fælles udgangspunkt for det strategiske og systematiske arbejde med frivillige. Derfor lagde vi ud med at spørge, hvorfor der overhovedet skulle være frivillige i organisationen.

Dette reflekterede deltagerne over på flere niveauer:

Niveau 1: Deltagerne tog afsæt i deres forforståelse af, hvad frivillighed var i deres organisation på det givne tidspunkt og talte om dilemmaer og problemer, der kunne løses indenfor de ”faste” velkendte rammer.

Niveau 2: Der blev diskuteret, om man kunne åbne op for flere udgaver af virkeligheden, samt være nysgerrige på, hvorfor rammerne var, som de var, og om man kunne ændre på disse.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Inge Vahlgren

Periode:

2022 

Samarbejdspartner/finansieret:

Ungdommens Røde Kors

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige speciallavede kurser og workshop

Udviklingsprogram for frivillige i Red Barnet

For Red Barnet arbejder vi med at udvikle et kompetenceudviklingsprogram for frivillige i lokalafdelingerne.

Udvikling af forløb til afdelingsbestyrelse

I 2022 har vi startet et projekt med udvikling af et forløb som afdelingsbestyrelser i Danmarks Naturfredningsforening kan deltage i. Forløbet er målrettet afdelinger, der gerne vil styrke deres afdeling med flere frivillige.

Udviklingsprogram hos de ansatte indenfor plejesektoren

Vi er flere gange blevet booket til at lave et kompetenceudviklende forløb hos kommuneansatte inden for plejesektoren.

Skræddersyet rekruttering

Målrettet rekruttering er nødvendig, hvis du skal fortsætte med at tiltrække flere frivillige til din organisation.

Kompetenceudviklendearbejde for Dansk Magisterforening

Vi har haft fokus på at give nyuddannede indsigt i, hvad det vil sige at skabe en fremtid som frivilligkoordinator. Det har vi gjort gennem et dagskursus – to gange om året.

Kompetenceudviklingsforløb med tre foreninger under Frederiksberg Idræt

Vi foretog først en forundersøgelse bestående af en survey til medlemmerne om deres potentielle frivillighed og en Frivilligundersøgelse til de frivillige i de forskellige foreninger.

Udviklingsforløb med kommuner

I 2022 har vi haft fokus på at skabe tilrettelagt undervisning i Mariagerfjord Kommune, i stedet for den mere generelle undervisning.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.